Γενικό Νοσοκομείο Αττικής

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής

Μενού Επιλογών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ (Α.Μ.Ε.Α. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ) ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο ΑθηνώνΔιαύγεια - Διαφάνεια στο κράτος

 

Επιτροπή Αποβλήτων

 

Europe

Γραμματοσειρά

Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5

Αναζήτηση

phoneΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλεφωνικό κέντρο
213 2060800Τηλέφωνο Ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
1535
 
Τηλέφωνο Ραντεβού στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία
 
213 206 1458
213 206 1459

princelogo
hospital3
Αρχική > Γενικά > Σκοπός Νοσοκομείου
Σκοπός Νοσοκομείου PDF Εκτύπωση E-mail

Αποστολή, Σκοποί, Όραμα και Αξίες του νοσοκομείου

1ØΑποστολή του νοσοκομείου είναι:

·         Η παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης, σε κάθε προσερχόμενο άνθρωπο, που έχει ανάγκη.

·         Η παροχή δίνεται ισότιμα (υπό την έννοια της βαρύτητας, που επιβάλλει να αντιμετωπίζονται ισότιμα μόνο τα ιδίας βαρύτητας περιστατικά) και ανεξάρτητα οικονομικών, κοινωνικών, φυλετικών, θρησκευτικών ή άλλων διακρίσεων.

 

ØΟ σκοπός του Νοσοκομείου είναι (ΦΕΚ 698/Β΄/28-03-2013)

·           Η παροχή Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της 1ης ΥΠΕ Αττικής, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΥΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

·             Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η εκπαίδευση φοιτητών των ιατρικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και των φοιτητών άλλων συναφών τμημάτων.

·       Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.

·       Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στην 1ης ΥΠΕ.

·         Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.

·         Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την 1η ΥΠΕ Αττικής και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

 

ØΤο όραμα του Νοσοκομείου είναι:

·       Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, σε όλους τους προσερχόμενους ανθρώπους, μέσω της καινοτομίας και της συνεργασίας του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει, ώστε να αναγνωρίζεται από τους ασθενείς, την κοινότητα και το προσωπικό για τη βέλτιστη λειτουργία του και την άμεση εξυπηρέτηση.

 

Ø  Οι αξίες του Νοσοκομείου είναι:

  • Ηθική: Επιδιώκεται η συμπεριφορά κάθε εργαζομένου να εκδηλώνεται με ηθικές πρακτικές, όπως λ.χ., ανιδιοτέλεια, δικαιοσύνη, σεβασμό του ανθρώπου κ.α..
  • Ενημέρωση: Υποστηρίζεται η πλήρης και ενδελεχής ενημέρωση των ασθενών, για το πρόβλημά τους.
  • Συμπαράσταση: Επιδιώκεται η υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους.
  • Επαγγελματισμός: Προάγεται και αναγνωρίζεται ο επαγγελματισμός των εργαζομένων που απορρέει από το συνεργατικό πνεύμα, την οργανωσιακή λογική, την εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό

 

Συνεχής βελτίωση, ώστε να ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η καινοτομία, η παρακολούθηση και η συνεχής αυτοαξιολόγηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων του Νοσοκομείου μας.