Γενικό Νοσοκομείο Αττικής

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής

Μενού Επιλογών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ (Α.Μ.Ε.Α. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ) ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο ΑθηνώνΔιαύγεια - Διαφάνεια στο κράτος

 

Επιτροπή Αποβλήτων

 

Europe

Αρχική > Διάρθρωση υπηρεσιών και τμημάτων του Νοσοκομείου > Διοίκηση > Αναπληρώτρια Διοικήτρια > Αυτόνομα Τμήματα > Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας
Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας PDF Εκτύπωση E-mail

 

Η αποτελεσματική διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΕΑΥΜ) αποτελεί βασικό στόχο για το ΓΝΑ «Λαϊκό».

Στα νοσοκομεία υπάρχουν θεσμοθετημένες ειδικές ομάδες εργασίας στα θέματα της προστασίας της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης αποβλήτων. Στο ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ τα εργαστηριακά απόβλητα αποστειρώνονταν, από τις αρχές της δεκαετίας του 80, σε ειδικούς κλιβάνους (αυτόκαυστα) πριν την τελική τους διάθεση, ενώ μετά την εμφάνιση επιδημιών (π.χ.  AIDS), αλλά και μετά την αύξηση κρουσμάτων ηπατίτιδας Β, τα απόβλητα για τα οποία υπήρχε υπόνοια ότι θα μπορούσαν να είναι μολυσματικά αποστειρώνονταν (και ελέγχονταν η αποστείρωσή τους με ειδικούς δείκτες), σε ειδικό χώρο του νοσοκομείου, στον οποίο υπήρχε κλίβανος αποστείρωσης.

Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 37591/2031//2003, η οποία ενσωμάτωσε τις κοινοτικές οδηγίες, το ΓΝΑ «Λαϊκό» επέλεξε την μέθοδο της αποστείρωσης για την διάθεση των μολυσματικών του απόβλητων. Τα τοξικά και τα απόβλητα, τα οποία είναι ταυτόχρονα μολυσματικά και τοξικά διαχειρίζονται με την μέθοδο της αποτέφρωσης.

Το ΓΝΑ «Λαϊκό» έχει εκπονήσει και εφαρμόζει Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων και οι Υπεύθυνοι Διαχείρισης Αποβλήτων (ΥΔΑΥΜ) μαζί με την Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΔΑ) είναι αρμόδιοι για την επικαιροποίηση του σύμφωνα με την τελευταία ΚΥΑ 146163/2012(βλέπε 2η Επικαιροποιημένη Έκδοση Ιούνιος 2019).

Στον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων περιγράφονται επακριβώς τα καθήκοντα και οι ευθύνες του προσωπικού, υγειονομικού και μη, σε ότι αφορά την διαχείριση των παραγομένων αποβλήτων. Για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού αυτού υπεύθυνοι είναι οι ΥΔΑΥΜ και η ΕΔΑ.

Βασικοί σκοποί των ΥΔΑΥΜ και της ΕΔΑ είναι:

 

  • Η εκπαίδευση και η συνεχής ενημέρωση κατά κατηγορίες του συνόλου των εργαζομένων του νοσοκομείου.

 

  • Η επιτήρηση της εφαρμογής ενός αποδοτικού συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωσή του.

 

  • Η επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

 

Οι ΥΔΑΥΜ και η ΕΔΑ του ΓΝΑ «Λαϊκό» έχουν καταφέρει να πραγματοποιήσουν:

 

  • την έκδοση φυλλαδίων για ενημέρωση του κοινού, των φοιτητών και των εκπαιδευομένων σχετικά με την κατηγοριοποίηση και τη διαχείριση των παραγομένων αποβλήτων.

 

  • την επιμέλεια της δημιουργίας έγχρωμων πλαστικοποιημένων φυλλαδίων, τα οποία έχουν αναρτηθεί στους χώρους παραγωγής, συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων της υγειονομικής μονάδας και τα οποία περιγράφουν τον ακριβή τρόπο της ασφαλούς διαχείρισης τους.

 

  • την ενημέρωση όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων, με επιτόπου επισκέψεις σε όλες τις κλινικές και τα τμήματα του νοσοκομείου, καθώς και με την οργάνωση ειδικών για το θέμα αυτό ημερίδων στο κεντρικό αμφιθέατρο του νοσοκομείου.

 

  • την αποστολή με e-mail του συνόλου του υλικού που έχει μέχρι τώρα παραχθεί από τους ΥΔΑΥΜ και την ΕΔΑ, σε ηλεκτρονική μορφή, σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου.

 

  • τη συστηματική καταγραφή των αναγκών της υγειονομικής μονάδας όσον αφορά ειδικούς τροχήλατους περιέκτες, μέσα ατομικής προστασίας κλπ, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την επάρκειά τους.

 

  • την επιτήρηση του σωστού διαχωρισμού των αποβλήτων στην πηγή παραγωγής τους, ανάλογα με την κατηγορία την οποία ανήκουν, με αποτέλεσμα τη μείωση των ημερήσιων παραγόμενων ποσοτήτων μολυσματικών αποβλήτων (ΕΑΑΜ) που σήμερα ανέρχονται σε 550 κιλά περίπου και των μικτών και άλλων επικινδύνων αποβλήτων (ΜΕΑ και ΑΕΑ) που ανέρχονται σε 170 κιλά περίπου.

 

 

" Επικαιροποιημένος Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας-εκδοση Ιούνιος 2019 "

" Οδηγός Διαχείρισης Αποβλήτων "

" Πίνακας Κατηγοριοποίησης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας "

" Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπευθύνων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΥΔΑΥΜ) και Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΔΑ) "

" Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων "