Γενικό Νοσοκομείο Αττικής

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής

Μενού ΕπιλογώνΔιαύγεια - Διαφάνεια στο κράτος

 

Επιτροπή Αποβλήτων

 

Europe

Αρχική > Διάρθρωση υπηρεσιών και τμημάτων του Νοσοκομείου > Διοίκηση > Αναπληρώτρια Διοικήτρια > Αυτόνομα Τμήματα > Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας
Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας PDF Εκτύπωση E-mail

 

Η αποτελεσματική διαχείριση των Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αποτελεί βασικό στόχο για το ΓΝΑ «Λαϊκό».

Στα νοσοκομεία υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια θεσμοθετημένες ειδικές ομάδες εργασίας στα θέματα της προστασίας της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος. Έτσι και στο ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ τα εργαστηριακά απόβλητα αποστειρώνονταν, από τις αρχές της δεκαετίας του 80, σε ειδικούς κλιβάνους (αυτόκαυστα) πριν την τελική τους διάθεση, ενώ μετά την επιδημία του AIDS, αλλά και την αύξηση κρουσμάτων ηπατίτιδας Β, τα απόβλητα για τα οποία υπήρχε υπόνοια ότι θα μπορούσαν να είναι μολυσματικά αποστειρώνονταν (και ελέγχονταν η αποστείρωσή τους με ειδικούς δείκτες), σε ειδικό χώρο του νοσοκομείου στον οποίο υπήρχε κλίβανος αποστείρωσης.

Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 37591/2031//2003, η οποία ενσωματώνει τις κοινοτικές οδηγίες, το ΓΝΑ «Λαϊκό» επέλεξε την μέθοδο της αποστείρωσης για την διάθεση των μολυσματικών του απόβλητων και για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με την εταιρεία STERIMED.

Τα τοξικά και τα υλικά τα οποία είναι ταυτόχρονα μολυσματικά και τοξικά διαχειρίζονται με την μέθοδο της αποτέφρωσης και για το σκοπό αυτό το νοσοκομείο συνεργάζεται με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) ή ΕΔΣΝΑ όπως ονομάζεται τώρα.

Το ΓΝΑ «Λαϊκό» έχει εκπονήσει και εφαρμόζει Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων και η Ομάδα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΔΑ) επεξεργάζεται την επικαιροποίησή του σύμφωνα με την τελευταία ΚΥΑ 146163/2012.

Στον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων περιγράφονται επακριβώς τα καθήκοντα και οι ευθύνες του προσωπικού, υγειονομικού και μη, σε ότι αφορά την διαχείριση των παραγομένων αποβλήτων. Για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού αυτού υπεύθυνη είναι η Ομάδα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΔΑ).

Βασικοί σκοποί της ΟΔΑ είναι:

  •  Η εκπαίδευση και η συνεχής ενημέρωση κατά κατηγορίες του συνόλου των εργαζομένων του νοσοκομείου.
  •  Η επιτήρηση της εφαρμογής ενός αποδοτικού συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωσή του.
  •  Η επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

 

Η ΟΔΑ του ΓΝΑ «Λαϊκό» έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει:

  •  την έκδοση φυλλαδίων για ενημέρωση του κοινού, των φοιτητών και των εκπαιδευομένων σχετικά με την κατηγοριοποίηση και τη διαχείριση των παραγομένων αποβλήτων.
  •  την επιμέλεια της δημιουργίας έγχρωμων πλαστικοποιημένων φυλλαδίων, τα οποία έχουν αναρτηθεί στους χώρους παραγωγής, συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων της υγειονομικής μονάδας και τα  οποία περιγράφουν τον ακριβή τρόπο της ασφαλούς διαχείρισης τους.
  •  την ενημέρωση όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων, με επιτόπου επισκέψεις σε όλες τις κλινικές και τα τμήματα του  νοσοκομείου, καθώς και με την οργάνωση ειδικών για το θέμα αυτό ημερίδων στο κεντρικό αμφιθέατρο του νοσοκομείου.
  •  την αποστολή με e-mail του συνόλου του υλικού που έχει μέχρι τώρα παραχθεί από την ΟΔΑ, σε ηλεκτρονική μορφή, σε όλο το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.
  •  τη συστηματική καταγραφή των αναγκών της υγειονομικής μονάδας σε ειδικούς τροχήλατους περιέκτες, μέσα ατομικής προστασίας κλπ, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την επάρκειά τους.
  •  την επιτήρηση του σωστού διαχωρισμού των αποβλήτων στην πηγή παραγωγής τους, ανάλογα με την κατηγορία την οποία ανήκουν, με αποτέλεσμα τη μείωση των ημερήσιων παραγόμενων ποσοτήτων μολυσματικών  αποβλήτων (ΕΑΑΜ) που σήμερα ανέρχονται σε 600 κιλά περίπου και των μικτών και άλλων επικινδύνων αποβλήτων (ΜΕΑ και ΑΕΑ) που ανέρχονται σε 200 κιλά περίπου.

 

" Οδηγός Διαχείρισης Αποβλήτων "

" Πίνακας Κατηγοριοποίησης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων "

" Τηλέφωνα Επικοινωνίας Ομάδας Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΔΑ) "

" Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων "