Γενικό Νοσοκομείο Αττικής

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής

Μενού ΕπιλογώνΔιαύγεια - Διαφάνεια στο κράτος

 

Επιτροπή Αποβλήτων

 

Europe

Αρχική > Διάρθρωση υπηρεσιών και τμημάτων του Νοσοκομείου > Ιατρική Υπηρεσία > ΤΜΗΜΑΤΑ > ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ > ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ PDF Εκτύπωση E-mail

 

 

Στο «Λαϊκό» νοσοκομείο προβλέπονται 102 θέσεις εργασίας ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων και 13 θέσεις ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, από τις οποίες είναι καλυμμένες οι 65 θέσεις ΤΕ (η μία με επικουρική σύμβαση εργασίας) και οι 8 θέσεις ΔΕ.

Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΙΕ) και οι Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (ΒΙΒΕ), εργάζονται κυρίως στα εργαστήρια. Οι ΤΙΕ είναι πτυχιούχοι της σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), ενώ οι ΒΙΒΕ είναι απόφοιτοι σχολών μέσης εκπαίδευσης.

Με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους οι εργαζόμενοι στα εργαστήρια εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα και ο ρόλος τους είναι υπεύθυνος και παράλληλος με των άλλων επιστημόνων του εργαστηρίου.

Ειδικότερα:

• Δίνουν οδηγίες στους εξεταζομένους για την κατάλληλη προετοιμασία και τη σωστή συλλογή του δείγματος.

• Παραλαμβάνουν και προετοιμάζουν τα προς εξέταση δείγματα.

• Παρασκευάζουν τα απαραίτητα υλικά, αντιδραστήρια και διαλύματα.

• Προετοιμάζουν και ελέγχουν όργανα και μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

• Υπογράφουν την εκτέλεση του τεχνολογικού μέρους των εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιούν.

• Επιπλέον στο εργαστήριο Αιμοδοσίας – Τράπεζας αίματος δίνουν οδηγίες στους υποψηφίους αιμοδότες για την κατάλληλη προετοιμασία τους πριν την αιμοληψία, παρασκευάζουν τα παράγωγα αίματος, πλένουν τα προς μετάγγιση ερυθρά.

• Συμμετέχουν στο σχεδιασμό των εργαστηριακών χώρων, στην επιλογή εξοπλισμού, και των καταλλήλων εργαστηριακών μεθόδων, στις επιτροπές προμηθειών αναλωσίμου υλικού και τον ποιοτικό έλεγχο αποτελεσμάτων, στην τήρηση αρχείων, στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του εργαστηριακού προσωπικού, στις εργασίες και ερευνητικές μελέτες που εκπονούνται.

Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων εξελίσσονται ιεραρχικά μέχρι κα τη θέση του προϊσταμένου στα τμήματα της ειδικότητάς τους.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στο ΓΝΑ «Λαϊκό» παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο στα εξής εργαστήρια (παρατίθενται αλφαβητικά τα ονοματεπώνυμα):

 

ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

 

1.   ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

2.   ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

3.   ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

4.   ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

5.   ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

6.   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

7.   ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΚΟ

8.   ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ

9.   ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

10. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

11. ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

12. ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Οι ΤΙΕ και οι ΒΙΒΕ των διαγνωστικών εργαστηρίων του Νοσοκομείου συμμετέχουν στην εκπαίδευση και στην συνεχιζόμενη δια βίου κατάρτιση. Αποτελεί κέντρο εκπαίδευσης για:

• την νοσοκομειακή άσκηση φοιτητών Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων της σχολής επαγγελμάτων υγείας των ΑΤΕΙ

• την πρακτική άσκηση τελειόφοιτων Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων της σχολής επαγγελμάτων υγείας των ΑΤΕΙ

• την πρακτική άσκηση σπουδαστών της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ.

Μαθήματα  Παραϊατρικού τμήματος Ιατρικής Υπηρεσίας ΓΝΑ «Λαϊκό»,

Ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Τετάρτη 27/9/2017

Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Φούρκας Δημήτρης,

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, προϊστάμενος παραϊατρικού τμήματος.

Τετάρτη 25/10/17

Ανάπτυξη κουλτούρας ασφαλείας στην Ιατρική Απεικόνιση

Aγαδάκος Ευθύμιος,

Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο.

Τετάρτη 29/11/17

Ο ρόλος τού τμήματος Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας στην κλινική  πράξη

Καρσά Δήμητρα,

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, εργαστήριο ανοσολογίας- ιστοσυμβατότητας.

Τετάρτη 20/12/17

Αιμοληψίες

Ξένου Ευθαλία,

Τεχνολόγος  Ιατρικών Εργαστηρίων, αιματολογικό εργαστήριο.

Τετάρτη 31/1/18

Δομή και λειτουργία του Κυτταρολογικού εργαστηρίου

Σουσούρης ΣτυλιανόςΤεχνολόγος  Ιατρικών Εργαστηρίων, κυτταρολογικό εργαστήριο.

Τετάρτη 28/2/18

Εργαστηριακές και λειτουργικές δοκιμασίες ελέγχου του αναπνευστικού συστήματος

Πασχαλίδου Βασιλική,

Τεχνολόγος  Ιατρικών Εργαστηρίων, εργοσπιρομετρικό εργαστήριο.

Τετάρτη 28/3/18

Θρεπτικά υποστρώματα

Κολλημένου Παναγιώτα, Τεχνολόγος  Ιατρικών Εργαστηρίων, μικροβιολογικό εργαστήριο.

Τετάρτη 25/4/18

Ορολογικός έλεγχος αιμοδοτών

Κοντοπάνου Αικατερίνη,Τεχνολόγος  Ιατρικών Εργαστηρίων, Κέντρο αιμοδοσίας.

Τετάρτη 30/5/18

RIA μέθοδος, η εφαρμογή της στην πράξη

Μητσοτάκη Φαίδρα,

Τεχνολόγος  Ιατρικών Εργαστηρίων, τμήμα πυρηνικής ιατρικής.

Τετάρτη 27/6/18

Συσχέτιση καπνίσματος & Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση

Καραγιάννη Καλλιόπη, Κυριαζής Δημήτριος,

ΤΕ Φυσικοθεραπευτές