Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Για την κατάρτιση προϋπολογισμού
για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας παροχής υπηρεσιών για τη μεταφορά και τελική
επεξεργασία των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΑΕΑ), με τη μέθοδο της αποτέφρωσης και των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών
(ΕΑΑΜ), με τη μέθοδο της αποστείρωσης ή της αποτέφρωσης, CPV 90524100-7, για ένα (1) έτος.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.