Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ “ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΜΟΡΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ” ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΔΥΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΜΜΟΡΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)

Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ “ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΜΟΡΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ” ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΔΥΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΜΜΟΡΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 16/10/2020, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τ.Π. Β΄ ΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.