Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Αλφαβητικός κατάλογος

AΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

    ACTA CHIRURGICA SCANDINAVICA

         vol. 153 (1987) – 156 (1990)

         ΝΕΟΣΤΙΤΛΟΣ: EUROPEAN JOURNAL OF SURGERY

     ACTA CYTOLOGICA

         vol. 24 (1980) – 4O (1996) & 42 (1998) – vol. 56 (2012)

      ACTA ENDOCRINOLOGICA

         vol. 93 (1980) – 129 (1993)

         ΝΕΟΣΤΙΤΛΟΣ: EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY

      ACTA MEDICA SCANDINAVICA

         vol. 207 (1980) – 224 (1988)

         NΕΟΣΤΙΤΛΟΣ: JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE

      ACTA ORTHOPAEDICA SCANDINAVICA

         vol. 58 (1987) – vol. 76 (2005)

      ACTA OTOLARYNGOLOGICA

         vol. 93 (1982) – 125 (2005)

      ACTA PATHOLOGICA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA SCAND

         SECTION B: MICROBIOLOGY

         vol. 95 (1987).

         ΝΕΟΣΤΙΤΛΟΣ: APMIS/ACTA PATHOL.MICROBIOL.ET IMMUNOL SCAND.

  AIDS 

     vol. 14 (2000) – vol. 19 (2005)

      AJR / AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY

         vol. 134 (1980) – 201 (2013)
      ALLERGY

         vol. 42 (1987) – 52 (1997)

     AMERICAN HEART JOURNAL

         vol. 99 (1980) – 150 (2005)

      AMERICAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY

         vol. 22 (1995) –  23 (1996)

         ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣΤΙΤΛΟΣ: ANESTHESIOLOGY REVIEW

     AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY

           vol. 46 (1980) – 78 (1996) & 81 (1998) – vol. 96 (2005)

    AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION

         vol. 53 (1991) – 90 (2009)

     AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY

         vol. 73 (1980) – 108 (1997 ) & 111 (1999) – 140 (2013)

     AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY

         vol. 8 (1980) – vol. 80 (2005)

     AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS

         vol. 33 (1981) – 59(1996) & 64(1999) – 85 (2009)

     AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES

         vol. 9 (1987) – 28 (1996) & 31 (1998) – 62 (2013)

     AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE

         vol. 68 (1980) – 101 (1996) & 104 (1998) – vol.118 (2005)

 AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 

    vol. 136 (1980) – vol. 193 (2005)

     AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY

          vol. 91 (1981) – 140 (2005)

     AMERICAN JOURNAL OF  PATHOLOGY     

      vol.  156 (2000) – vol. 159 (2001)

 AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE

     vol. 161 (2000) –  180 (2009)

     AMERICAN JOURNAL OF SURGERY

         vol. 139 (1980) – 172 (1996) & 175 (1998) – vol. 190 (2005)

      ANESTHESIA AND ANALGESIA

          vol. 72 (1991) –  85 (1997)

     ANESTHESIOLOGY

          vol. 52 (1980) – vol.103 (2005)

      ANESTHESIOLOGY REVIEW

          vol. 18 (1991) –  21 (1994)

           ΝΕΟΣΤΙΤΛΟΣ:  AMERICAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY

     ANNALES DE CHIRURGIE                                              

         vol. 42 (1988)  – 51 (1997)

      ANNALES DE CHIRURGIE DE LA MAIN = ANNALS OF HAND SURGERY

         vol. 7 (1988) – 14 (1995)

      ANNALES D’UROLOGIE

         vol. 14 (1980) – 26 (1992)

    ANNALS  OF ALLERGY, ASTHMA AND IMMUNOLOGY

          vol. 80 (1998) – 111 (2013)

    ANNALS OF INTERNAL MEDICINE     

          vol. 92  (1980 ) – 125 (1996) & 128 (1998) – 159 (2013)

     ANNALS OF NEUROLOGY

         vol. 25 (1989) – vol. 58 (2005)

     ANNALS OF OTOLOGY,  RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY

         vol. 91 (1982) – 122 (2013)

     ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES

         vol. 40 (1981) – 72 (2013)

     ANNALS OF SURGERY

         vol. 191 (1980) – vol. 242 (2005)

      APMIS

         vol. 96 (1988) –  105 (1997)

           ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣΤΙΤΛΟΣ: ACTA PATHOLOGICA MICROBIOLOGICA  ET

         IMMUNOLOGICA SCANDINAVICA

     ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE

         vol. 155 (1995) – 156 (1996) & 159 (1999) – 172 (2012)

      ARCHIVES OF NEUROLOGY

         vol. 37 (1980) –  54 (1997)

      ARCHIVES OF OTOLARYNGOLOGY

         vol. 106 (1980) – 107 (1981)

     ARCHIVES OF SURGERY

         vol. 115 (1980) – 131 (1996) & 134 (1999) – 147 (2012)

     ARTHRITIS AND RHEUMATISM

         vol. 24 (1981) – 54 (2006)

      ATHEROSCLEROSIS

         vol. 50 (1984) –  135 (1997)  & vol. 154 (2001) – 177 (2004)

     BAILLIERES CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM

         vol. 6 (1992) – vol. 12 (1998)

      BAILLIERES CLINICAL GASTROENTEROLOGY

         vol. 1 (1987) – 3 (1989)

      BIOTECHNIC AND HISTOCHEMISTRY

         vol. 70 (1995).  

 BJU INTERNATIONAL              

      vol. 83 (1999) – vol. 96 (2005)

       ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣΤΙΤΛΟΣ : BRITISH JOURNAL OF UROLOGY   

     BLOOD

         vol. 59 (1982) – 88 (1996) & 91 (1998) – 122 (2013)

 BMJ

           vol. 298 (1989) – 347 (2013)

         ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣΤΙΤΛΟΣ: BRITISH MEDICAL JOURNAL

     BMJ CASE REPORTS (online)

          2017-

     BRITISH HEART JOURNAL

         vol. 65 (1991) – 74 (1995)

         ΝΕΟΣΤΙΤΛOΣ: HEART

    BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT

         vol.  83 ( 2004) – vol. 94 (2005)

     BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA

         vol. 52 (1980) – 79 (1997) & 82 (1999) – vol.95 (2005)

     BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY

         vol 77 (1991) – vol. 131 (2005)

     BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY

         vol. 65 (1981) – 97 (2013)

      BRITISH JOURNAL OF PLASTIC SURGERY

         vol. 33 (1980) –  50 (1997)

     BRITISH JOURNAL OF SURGERY

         vol. 67 (1980)  – 84 (1997) & 86 (1999) – vol. 92 (2005)

     BRITISH JOURNAL OF UROLOGY

         vol. 52 (1980) – vol. 82 (1998)

         NEOΣΤΙΤΛΟΣ: ΒJU INTERNATIONAL

      BRITISH MEDICAL JOURNAL

         vol. 280 (1980) – 297 (1988)

         ΝΕΟΣΤΙΤΛΟΣ: ΒMJ

     CANCER

         vol. 45 (1980) – 78 (1996) & 82 (1998) – vol. 104 (2005)

     CHEST

         vol. 77 (1980) – 144 (2013)

     CIRCULATION

         vol. 62 (1980) – vol. 112 (2005)

      CLINICAL ALLERGY

         vol. 17 (1987) – 19 (1989)

         ΝΕΟΣΤΙΤΛΟΣ: CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY

    CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY

         vol. 20 (1990) – vol. 35 (2005)

         ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣΤΙΤΛΟΣ: CLINICAL ALLERGY

     CLINICAL  AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY

        vol. 9 (1991) – 31 (2013)

     CLINICAL CHEMISTRY

         vol. 30 (1984) – vol. 54  (2008)

     CLINICAL ENDOCRINOLOGY

         vol. 12 (1980) – 47 (1997) & 50 (1999) – vol. 63 (2005)

      CLINICAL IMMUNOLOGY NEWSLETTER

         vol. 11 (1991) – 17 (1997)

    CLINICAL INFECTIOUS DISEASES

         vol. 14 (1992) – 23 (1996 ) & 28 (1999) – 57 (2013)

         ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣΤΙΤΛΟΣ: REVIEWS OF INFECTIOUS DISEASES

 CLINICAL NEPHROLOGY  

      vol. 21 (1984) – 80 (2013)

     CLINICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

         vol. 27 (1984) – 31 (1988)  &  34 (1991) – vol. 48 (2005)

     CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH

         vol.214 (1987) – vol. 441 (2005)

      CLINICAL PHARMACOKINETICS

         vol. 12 (1987) – 23 (1992) & 26 (1994) – 39 (2000)

      CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS

         vol. 27 (1980) – vol. 78 (2005)

     CLINICS IN GASTROENTEROLOGY

         vol. 1 (1972) – 15 (1986)

     CLINICS IN LABORATORY MEDICINE

         vol. 3 (1983) – 33 (2013)

     COMPUTERS AND MEDICINE

        vol. 25 (1995).

     COMPUTERS AND BIOMEDICAL RESEARCH

        vol. 28 (1995).

     COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE

       vol. 25 (1995).

     CRITICAL CARE CLINICS

         vol. 12 (1996).

     CRITICAL CARE MEDICINE

         vol. 15 (1987) – vol. 33 (2005)

      CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY

         vol. 3 (1991) – vol. 17 (2005)

      CURRENT PROBLEMS IN SURGERY

         vol. 20 (1983) – vol. 42 (2005)

      CYTOPATHOLOGY

         vol. 3 (1992) – 6 (1995)

      DERMATOLOGIC CLINICS

            vol.  27  (2009) – vol.  29  (2011)

      DIABETES

         vol. 29 (1980) – vol. 56(2007)

      DIABETES CARE

         vol. 6 (1983) – vol.30(2007)

      DIABETES FORECAST

         vol. 36 (1983) – 42 (1988)

      DIABETIC MEDICINE

         vol. 6 (1989) – vol. 22 (2005)

      DIABETOLOGIA

         vol. 18 (1980) –  41(1998)

      DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES

         vol. 25 (1980) – 33 (1988)

     DISEASE – A – MONTH

         vol. 26 (1980) – vol. 51 (2005)

      DMW. DEUTSHE MEDIZINISCH WOCHENSCHRIFT

         vol. 105 (1980) – 109 (1984)

      ELECTROENCEPHALOGRAPHY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY

         vol. 48 (1980) – 52 (1981)

      ELECTROMYOGRAPHY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY

         vol.22 (1982) – 26 (1986)

     ENDOCRINE REVIEWS

         vol. 4 (1983) – 30 (2009)

ENDOCRINOLOGY

         vol. 106 (1980) – 150 (2009)

  ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM CLINICS OF NORTH AMERICA

      vol. 30 (2001) – 42 (2013)

     EUROPEAN HEART JOURNAL

     vol. 24 (2003) –vol. 28 (2007)

   EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION

         vol. 11 (1981) – 27 (1997)  &  29 (1999) – vol. 35 (2005)

     EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS      DISEASES

          vol. 10 (1991) – vol. 24 (2005)

     EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY

         vol. 130 (1994) – vol. 157 (2007)           

         ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣΤΙΤΛΟΣ: ΑCTA  ENDOCRINOLOGICA

     EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE

         vol. 17 (1990) – 22 (1995)

     EUROPEAN JOURNAL OF SURGERY

          vol. 157 (1991) – 168 (2002)

          ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣΤΙΤΛΟΣ: ACTA CHIRURGICA SCANDINAVICA

     EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR  AND ENDOVASCULAR SURGERY                                                 

          vol. 9 (1995) – vol. 30 (2005)

EUROPEAN UROLOGY

       vol.  28 (1995)  – vol. 48 (2005)

      EXCERPTA MEDICA. SECTION 25: HEMATOLOGY

         vol. 35 (1987) – 57 (1994)

 EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND DIABETES

          vol.  113  (2005) – 121 (2013)

     FERTILITY AND STERILITY

         vol. 34 (1980) – 66 (1996) & 69 (1998) – vol. 84 (2005)

     GASTROENTEROLOGY

         vol. 58 (1970)    –   111(1996)   &   114(1998) – 145 (2013)

      GENOMICS

         vol. 39   (1997) – 82 (2003)

     GUT

         vol. 1  (1960)  – 62 (2013)

    HAND CLINICS

         vol. 8 (1992) – 29 (2013)

     HEART

         vol. 75 (1996) – 99 (2013)

         ΠΡΟΗΓΗΓΟΥΜΕΝΟΣΤΙΤΛΟΣ: ΒRITISH HEART JOURNAL

     HEMATOLOGY / ONCOLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA

          vol. 23   (2009) – 27 (2013)

     HEMOGLOBIN

         vol. 8 (1984) – 21 (1997)  &  vol. 28 (2004) – vol. 31 (2007)

    HEPATOLOGY

         vol. 3 (1983) – 24 (1996 ) & 27 (1998) – vol. 42 (2005)

    HOSPITAL AND HEALTH SERVICES ADMINISTRATION

         vol. 26 (1981) – 42 (1997)

    HOSPITAL INFECTION CONTROL

         vol. 14 (1987) – 22 (1995)

    IMMUNOLOGY

         vol. 39 (1980) – 92 (1997) & 96 (1999) – vol. 116 (2005)

     IMMUNOLOGY AND ALLERGY CLINICS OF NORTH AMERICA

          vol. 29   (2009)  – 33 (2013)

     INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY

         vol.  17  (1996) – 34 (2013)

     INTERNATIONAL ANGIOLOGY

         vol. 5 (1986) – 32 (2013)

     JAMA

         vol. 243 (1980) – 276 (1996)  &  279 (1998) – 310 (2013)   

      JAMA internal medicine

         vol. 173 (2013).

          JAMA surgery

          vol. 148 (2013).

      JOURNAL FRANCAIS D’OPHTHALMOLOGIE

         vol. 4 (1981) – 7 (1984)

     JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY      

         vol. 50 (1981) – 65 (1988)

    JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY  (AM. ED.)

         vol. 62(1980) – 74 (1992 ) & 76 (1994) –  vol. 90A (2008)

    JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY  (BR. ED.)

      vol.62 (1980) – 63 (1981) & vol. 73 (1991) – 74 (1992) & 76(1994) –vol.90B (2008)

     JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM

         vol. 50 (1980) – vol. 93 (2008)

     JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION

         vol. 65 (1980) – 98 (1996) & 101 (1998) – vol. 115 (2005)

     JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY

         vol. 25 (1987) – vol. 45 (2007)

     JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY    

        vol. 13 (1995) – 14 (1996) & 16 (1998) – vol. 23 (2005)

     JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY

         vol. 33 (1980) – 41 (1988) & vol. 49 (1996) – 66 (2013)

     JOURNAL OF CLINICAL ULTRASOUND

         vol. 15 (1987) – 20(1992) & 22(1994) – 25(1997)

 JOURNAL OF ENDOUROLOGY

      vol. 18 (2004) – vol. 19 (2005)

      JOURNAL OF HAND SURGERY (AM. ED.)

           vol.  24 (1999) – vol. 30 (2005)

      JOURNAL OF HAND SURGERY (BR. ED.)

           vol. 24 (1999) – vol 30 (2005)

     JOURNAL OF IMMUNOLOGY

         vol. 144 (1990) – vol. 181 (2008)

      JOURNAL OF INFECTION

         vol. 32 (1996) – 39 (1999)

     JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES

         vol. 175 (1997) –  vol. 198 (2008)

     JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE

         vol. 225 (1989) – vol.  vol. 258 (2005)

         ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣΤΙΤΛΟΣ: ACTA MEDICA SCANDINAVICA

      JOURNAL OF MEDICAL GENETICS

         vol. 34 (1997).

      JOURNAL OF NEUROLOGY, NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY

         vol. 43 (1980) –   63 (1997)

      JOURNAL OF NEUROSURGERY

         vol. 58 (1983) – 70 (1988)

      JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE

         vol. 32 (1991) – 36 (1995)

      JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

         vol. 45 (1987) – 54 (1996)

      JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS

         vol. 228 (1984) – 275 (1995)

     JOURNAL OF RHEUMATOLOGY

         vol. 17 (1990) – 40 (2013)

     JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS

         vol. 4 (1996) .

     JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY

         vol. 3 (1984) – vol. 46 (2005)

     JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS

         vol. 178 (1994) – 183 (1996) & 188( 1999) – 191(2000)

         ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣΤΙΤΛΟΣ: SURGERY , GYNECOLOGY AND OBSTETRICS

      JOURNAL OF THE AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION

         vol. 76 (1980)  – 96 (1996)

     JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 

          vol. 79 (1980) – vol. 130 (2005)

     JOURNAL OF TRAUMA

          vol. 48 (2000) – vol. 59 (2005)

     JOURNAL OF UROLOGY

         vol. 123 (1980) – vol. 174 (2005)

     JOURNAL OF VASCULAR SURGERY

         vol. 31 (2000) – vol 42 (2005)

      JPEN . JOURNAL OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION

         vol. 11 (1987)  – 16(1992) & 18(1994) – 21(1997)

      KLINISCHE WOCHENSCHRIFT

         vol. 58 (1980) – 62 (1984)

      LABORATORY INVESTIGATION

         vol. 72 (1995)  –  77 (1997)

     LANCET

         vol. I (1980) – 383 (2013)

     LARYNGOSCOPE

         vol. 102 (1992)  –  107 (1997)

  LIVER TRANSPLANTATION

      vol. 10 (2004) – vol. 11 (2005)

     LUPUS

         vol. 1 (1991) – 24 (2015)

    MEDICAL CLINICS OF NORTH AMERICA

         vol. 54 (1970) – 97 (2013)

      MEDICAL DECISION MAKING

         vol. 15 (1995)  –  16 (1996)

      MEDICAL EDUCATION

         vol. 15 (1981) -25 (1991)

     MEDICAL LETTER ON DRUGS AND THERAPEUTICS

         vol. 22 (1980) – 56 (2013)

      MEDICINE

         vol. 74 (1995) –  76 (1997)

    METABOLISM

         vol. 29 (1980) – 45 (1996) & 47 (1998) – vol. 54 (2005)

     NATURE

         vol. 283 (1980) – 366 (1993) & 373 (1995) – 512 (2014)

     NATURE GENETICS

         vol. 16  (1997).

      NATURE MEDICINE

         vol. 3  (1997) .

     NEPHRON

         vol. 57 (1991) – vol. 119 (2011)

     NEUROLOGIC CLINICS

         vol.  27  (2009) – vol.  29  (2011)

    NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

         vol. 303 (1980) –  369 (2013)

      NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA

         vol. 15 (1980) – vol. 35(2000)

      OPHTHALMIC SURGERY LASERS & IMAGING

         vol. 12 (1981) – 27(1996) & 29(1998) – 31(2000) & vol. 33 (2002)- 44 (2013)

 ORAL DISEASES

     vol. 10  (2004) – vol. 11 (2005)

     ORTHOPEDIC CLINICS OF NORTH AMERICA

         vol. 18 (1987) – 44 (2013)

      PACE (PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY)

         vol. 10 (1987) – 14 (1991)

     POSTGRADUATE MEDICINE

         vol. 67 (1980) – vol. 118 (2005)

      PRENATAL  DIAGNOSIS

         vol. 17  (1997).

     PRESSE MEDICALE

         vol. 9 (1980) –  26 (1997)

     RADIOGRAPHICS

         vol. 33 (2013) – 34 (2014)

     RADIOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA

         vol. 18 (1980) – 51 (2013)

     RADIOLOGY

         vol.135 (1980) – 185 (1992) & 194 (1995) – 272 (2014)

     REVIEWS OF INFECTIOUS DISEASES

         vol. 9 (1987) – 13 (1991)

         ΝΕΟΣΤΙΤΛΟΣ: CLINICAL INFECTIOUS DISEASES

     REVUE NEUROLOGIQUE

         vol.136 (1980) – 140 (1984)

      RHEUMATIC DISEASES CLINICS OF NORTH AMERICA

          vol.  36  (2009) – 39 (2013)

      SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR  JOURNAL

          vol. 31 (1997) .

         ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣΤΙΤΛΟΣ : SCANDINAVIAN JOURNAL OF THORACIC AND

          CARDIOVASCULAR SURGERY

     SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY

         vol.21 (1987) – 29 (1995)

      SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY

         vol. 19 (1990).

      SCANDINAVIAN JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY

         vol. 21 (1987) – 30 (1996)

          ΝΕΟΣΤΙΤΛΟΣ : SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL

    SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY

         vol. 21 (1987) – vol. 39 (2005)

     SCIENCE

         vol. 207 (1980) – 345 (2014)

     SEMAINE DES HOPITAUX

         vol. 56 (1980) –  73 (1997 )

     SEMINARS IN ARTHRITIS AND RHEUMATISM

         vol. 10 (1981) – 26 (1996) & 28 (1998) – vol. 35 (2005)

      SEMINARS IN DIALYSIS

         vol. 4 (1991) –  10 (1997)

      SEMINARS IN COLON AND RECTAL SURGERY

         vol. 6 (1995) – 7 (1996)

     SEMINARS IN HEMATOLOGY

         vol. 29 (1992) – 33 (1996) & 35 (1998) – 50 (2013)

    SEMINARS IN LIVER DISEASE

           vol.  20  (2000) – 33 (2013)

    SEMINARS IN NEPHROLOGY

         vol. 5 (1985) – 16 (1996) & 18 (1998) – 33 (2013)

     SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE

         vol. 17 (1987) – 26 (1996) & 28 (1998) – vol. 35 (2005)

     STROKE

         vol. 27  (1996) – vol. 36 (2005)

    SURGERY

         vol. 87 (1980) – vol. 138 (2005)

    SURGERY GYNECOLOGY AND OBSTETRICS

         vol. 158 (1984) – 177 (1993)

         ΝΕΟΣΤΙΤΛΟΣ: JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS

     SURGICAL CLINICS OF NORTH AMERICA

         vol. 60 (1980) – 93 (2013)

SURGICAL ENDOSCOPY

      vol. 18  (2004) – vol. 19 (2005)

    THORAX

         vol. 36 (1981) – vol. 66 (2011)

TISSUE ANTIGENS

         vol.  63 (2004) – vol. 66 (2005)

    TRANSFUSION

        vol. 20 (1980) –  37 (1997) & vol. 42 (2002) – vol. 45 (2005)

TRANSPLANTATION

        vol. 29 (1980) – vol. 80 (2005)

    TRANSPLANTATION PROCEEDINGS 

     vol. 17 (1985) – vol. 37 (2005)

    TRENDS  IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM

        vol. 16 (2005) .

  UROLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA

       vol. 36  (2009) – 40 (2013)

    UROLOGY

     vol. 38 (1991) – 48 (1996) & 51 (1998) – vol. 66 (2005)

    WORLD JOURNAL  OF SURGERY

      vol. 11 (1987) – vol. 29 (2005)     Ý

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.