Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Θεματικός κατάλογος

                                     ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Τα περιοδικά είναι καταχωρημένα σύμφωνα με τις θεματικές επικεφαλίδες της U.S. National Library of  Medicine

 

                             ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ  

ACQUIREDIMMUNODEFICIENCYSYNDROME

ALLERGY AND IMMUNOLOGY – includes hypersensitivity, lymphology, serology, serotherapy and interferons

see also TRANSPLANTATION

ANESTHESIOLOGY

BIOLOGY – includes entomology, evolution, life sciences, and zoology

BRAIN

CANCER see NEOPLASMS

CARDIOLOGY

see also VASCULAR DISEASES

CELL BIOLOGY

CHEMISTRY, CLINICAL

CLINICAL LABORATORY TECHNIQUESsee also HISTOCYTOCHEMISTRY

COMMUNICABLE DISEASESsee also ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME; ALLERGY AND IMMUNOLOGY

CRITICAL CARE

DENTISTRY

DERMATOLOGY

DIAGNOSTIC IMAGING – includes endoscopy, magnetic resonance imaging, microscopy, nuclear magnetic resonance, ultrasonics

see also RADIOLOGY

DRUG THERAPY

EDUCATION

ENDOCRINOLOGY– includes hormones and diabetes mellitus

see also REPRODUCTIVE MEDICINE

EPIDEMIOLOGY

GASTROENTEROLOGY

GENERAL SURGERY – includes oral surgery, plastic surgery

See also TRANSPLANTATION

GENETICS– includes Cytogenetics, Genetic Psychology, and Heredity

GENETICS, MEDICAL – includes eugenics and twins

GYNECOLOGY

see also OBSTETRICS; REPRODUCTIVE MEDICINE

HEALTH SERVICES RESEARCHincludes health services planning,evaluation, and assessment

HEMATOLOGY– includes blood groups, blood transfusion, and hemostasis

HISTOCYTOCHEMISTRY

HOSPITALS

IMMUNOLOGY see ALLERGY AND IMMUNOLOGY

INTERNAL MEDICINE

MEDICAL INFORMATICS – includes communication and information retrieval

MEDICINE– includes general medicine, medical research, acta medica and state medical journals

METABOLISMincludes obesity

MICROBIOLOGY – includes mycology

MOLECULAR BIOLOGY – includes Membrane Dynamics

NEOPLASMS

NEPHROLOGY– includes dialysis and hemodialysis

NEUROLOGY

see also BRAIN

NEUROSURGERY

NUCLEAR MEDICINE – includes radioisotopes

see also DIAGNOSTIC IMAGING; RADIOLOGY

NURSING

NUTRITIONAL SCIENCES

OBSTETRICS

OPHTHALMOLOGY

ORTHOPEDICS– includes bone and joint diseases, orthopedic surgery, and prosthesis

OTOLARYNGOLOGY– includes rhinology

PATHOLOGY – includes pathologic anatomy and histopathology

PHARMACOLOGY

PHYSIOLOGY – includes muscles

PSYCHIATRY– includes Mental Deficiency, Psychoanalysis, and Psychosomatic Medicine

PULMONARY MEDICINE includes respiratory tract diseases, thoracic diseases, and pulmonary tuberculosis

RADIOLOGY– includes radiography

see also DIAGNOSTIC IMAGING; NUCLEAR MEDICINE

REPRODUCTIVE MEDICINE

RHEUMATOLOGY– includes arthritis

SCIENCE  – includes Medical and Life Sciences

SURGERY see GENERAL SURGERY

TECHNOLOGY

THERAPEUTICS

see also DRUG THERAPY

TRANSPLANTATIONincludes artificial organs

TRAUMATOLOGY

UROLOGY

see also NEPHROLOGY

VASCULAR DISEASES– includes blood circulation, hypertension, and thrombosis

                                          ΘΕΜΑΤΙΚΟΣΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

  ACQUIREDIMMUNODEFICIENCYSYNDROME      

   -AIDS

       vol. 14 (2000) – vol. 19 (2005)          Ý 

     

  ΑLLERGY AND IMMUNOLOGY includes hypersensitivity, lymphology,   serology and  interferons      see also  TRANSPLANTATION  

    -APMIS 

           vol. 96 (1988) –  105 (1997)              

    -ALLERGY

          vol. 42 (1987) – 52 (1997)

    – ANNALS OF ALLERGY, ASTHMA AND IMMUNOLOGY

           vol. 80 (1998) – 111(2013)

    -CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 

          vol. 20 (1990) – vol. 35 (2005)

         ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣΤΙΤΛΟΣ: CLINICAL ALLERGY   vol. 17 (1987) –  19 (1989)

     –CLINICAL IMMUNOLOGY NEWSLETTER   

          vol. 11(1991) – 17(1997)

     -CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY 

          vol. 3 (1991) – vol. 17 (2005)

     -IMMUNOLOGY   

           vol. 39 (1980) – 92 (1997) & 96 (1999) – vol. 116 (2005)

     -IMMUNOLOGY AND ALLERGY CLINICS OF NORTH AMERICA

           Vol. 29  (2009) – 33 (2013)

     -JOURNAL OF IMMUNOLOGY 

           vol. 144 (1990) – vol. 181 (2008)

     – TISSUE ANTIGENS 

           vol. 63  (2004) – vol. 66 (2005)   Ý        

 

  ANESTHESIOLOGY         

     -AMERICAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY

           vol. 22 (1995) – 23 (1996)     

           ΠΡΟΗΓ.ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΕSTHESIOLOGY REVIEW   vol. 18 (1991) – 21 (1994)

     -ANESTHESIA AND ANALGESIA

           vol. 72 (1991) –  85 (1997)

    – ANESTHESIOLOGY  

            vol. 52 (1980) – vol. 103 (2005)

    – BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA

            vol. 52 (1980) – 79(1997) &  82(199) – vol. 95 (2005)     Ý 

                                                                                                                               

BIOLOGY includes entomology, evolution, life sciences and zoology 

    -COMPUTERS AND BIOMEDICAL RESEARCH

          vol. 28 (1995). 

    -COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE 

          vol. 25 (1995).    Ý 

   BRAIN              

    -STROKE 

         vol. 27 (1996) – vol. 36 (2005)     Ý    

CANCER see NEOPLASMS

 

  CARDIOLOGY see also VASCULAR DISEASES            

   -AMERICAN HEART JOURNAL 

           vol. 99 (1980) – vol. 150 (2005)

   -AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 

           vol. 46 (1980) – 78 (1996) & 81 (1998) – vol. 96 (2005)

   -CIRCULATION 

            vol. 62 (1980) – vol. 112 (2005)

   -EUROPEAN HEART JOURNAL

            vol. 24 (2003) – vol. 28 (2007)

   -HEART

        vol. 75 (1996) – 99 (2013)

        ΠΡΟΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ: BRITISH HEART JOURNAL   vol. 65 (1991) – 74 (1995)                                                         

  -JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY

         vol. 3 (1984) – vol. 46 (2005)

  -JOURNAL OF THORACIC  AND CARDIOVASCULAR  SURGERY 

        vol. 79 (1980) –  vol. 130 (2005)

  -PACE. PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY

        vol. 10 (1987) – 14 (1991)

  -SCANDINAVIAN JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY

        vol. 21 (1987) – 30 (1996)      

        ΝΕΟΣΤΙΤΛΟΣ:  SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL      

 vol. 31 (1997).     Ý 

CELL BIOLOGY

  -ACTA CYTOLOGICA

         vol. 24 (1980) – 40 (1996)  &  42 (1998) – vol. 56 (2012)

 -CYTOPATHOLOGY

         vol. 3 (1992) – 6 (1995)     Ý 

 

CHEMISTRY,CLINICAL         

     -CLINICAL CHEMISTRY

          vol. 30 (1984) – vol. 54 (2008)     Ý 

CLINICAL LABORATORY TECHNIQUESsee also HISTOCYTOCHEMISTRY

      -CLINICS IN LABORATORY MEDICINE

           vol. 3 (1983) – 33 (2013)     Ý 

 COMMUNICABLE DISEASES see also ACQUIRED IMMUNOFICIENCY SYNDROME ;   ALLERGY AND IMMUNOLOGY

    -CLINICAL INFECTIOUS DISEASES 

          vol.  14 (1992) – 23 (1996) & 28 (1999) – 57 (2013)

         ΠΡΟΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ:  REVIEWS  OF INFECTIOUS DIS.  vol. 9 (1987) –  13(1991)

    -EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES

           vol. 10 (1991) – vol. 24 (2005)

    -INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY

           vol. 17 (1996) – 34 (2013)

    -JOURNAL OF INFECTION  

           vol. 32 (1996) –  39 (1999)

    -JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES

          vol. 175 (1997) – vol. 198 (2008)     Ý 

 

  CRITICAL CARE           

     -AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE

            vol. 161 (2000) – vol. 180 (2009)

    -CRITICAL CARE CLINICS

           vol. 12 (1996).

    -CRITICAL CARE MEDICINE

           vol. 15 (1987) – vol. 33 (2005)    Ý

    DENTISTRY                       

   -JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

        vol. 45 (1987) – 54 (1996)  

   -ORAL DISEASES

        vol. 10  (2004) – vol. 11 (2005)    Ý 

 DERMATOLOGY                 

  – DERMATOLOGIC CLINICS

        Vol. 27 (2009) – Vol. 29 (2011)       Ý 

 

DIAGNOSTIC IMAGINGincludes endoscopy, magnetic resonance imaging, microscopy, nuclear magnetic resonance, ultrasonics     see also RADIOLOGY

   -JOURNAL OF CLINICAL ULTRASOUND

        vol. 15 (1987) – 25 (1997)

   -SURGICAL ENDOSCOPY

         vol. 18 (2004) – vol. 19 (2005)     Ý 

     

 

 

DRUG THERAPY                           

  -CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS

        vol. 27 (1980) – vol. 78 (2005)

  -JOURNAL OF PHARMACOL. AND EXPER. THERAPEUTICS

         vol.228 (1984) – 275(1995)             

  -MEDICAL LETTER ON DRUGS AND THERAPEUTICS

         vol. 22 (1980) – 56 (2013)     Ý 

      

EDUCATION

   -MEDICAL EDUCATION

        vol. 15 (1981) – vol. 25 (1991)      Ý 

 

ENDOCRINOLOGY includes hormones and diabetes mellitus

         see also REPRODUCTIVE MEDICINE

 

    -BAILLIERES CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM

           vol. 6 (1992) – vol. 12 (1998)

    -CLINICAL ENDOCRINOLOGY

          vol. 12 (1980) – 47 (1997) & 50 (1999) – vol. 63 (2005)

    -DIABETES

          vol. 29 (1980) – vol. 56 (2007)

    -DIABETES CARE

          vol. 6 (1983) – vol. 30 (2007)

    –DIABETES FORECAST

         vol. 36 (1983) –  42 (1989)

   – DIABETIC MEDICINE

         vol 6 (1989 ) – vol. 22 (2005)

    –DIABETOLOGIA

         vol. 18 (1980) –  40 (1997) 

    -ENDOCRINE REVIEWS

         vol. 4 (1983) – 30 (2009)

    -ENDOCRINOLOGY

          vol. 106 (1980) – 150(2009)

    -ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM CLINICS OF NORTH AMERICA

           vol. 30 (2001) – 42 (2013)

    -EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY

           vol. 130 (1994) – vol. 157 (2007)

         ΠΡΟΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ:  ACTA ENDOCRINOLOGICA      vol. 93 (1980) – 129 (1993)

    -EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND DIABETES

         vol. 113   (2005) – 121 (2013)

   -JOURNAL  OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM

         vol. 50 (1980) – vol. 93 (2008)

    -TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM

         vol.  16 (2005).     Ý 

 

EPIDEMIOLOGY

 -INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY

      vol. 17 (1996) – 34 (2013)     Ý 

   

GASTROENTEROLOGY 

    -BAILLIERES CLINICAL GASTROENTEROLOGY

           vol. 1 (1987) –  3 (1989)

    -CLINICS IN GASTROENTEROLOGY

          vol. 1 (1972) –  15 (1986)

    -DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES

         vol. 25 (1980) – 33 (1988)

    -GASTROENTEROLOGY

          vol. 58 (1970) – vol.111 (1996)  &  114(1998) – 145 (2013)

    -GUT

         vol. 1 (1960) – 62 (2013)

 

    -HEPATOLOGY

         vol. 3 (1983) – 24 (1996) & 27 (1998) – vol. 43 (2005)

    -LIVER TRANSPLANTATION

          vol. 10 (2004) – vol. 11 (2005)

    -SEMINARS IN COLON AND RECTAL SURGERY

         vol. 6 (1995) – 7 (1996)

    -SEMINARS IN LIVER DISEASES

         vol. 20  (2000) – 33 (2013)     Ý 

 

GENERAL SURGERY – includes oral surgery, plastic surgery

See also TRANSPLANTATION

        -AMERICAN JOURNAL OF SURGERY

          vol. 139 (1980) – 172 (1996) & 175 (1998) – vol. 190(2005)

– ANNALES DE CHIRURGIE

       vol. 42 (1988) – 51 (1997)

 -ANNALES DE CHIRURGIE DE LA MAIN

       vol. 7 (1988) -14 (1995)

-ANNALS OF SURGERY

       vol. 191 (1980) – vol. 242 (2005)

  -ARCHIVES OF SURGERY

       vol. 115 (1980) – 131 (1996) & 134 (1999) – 147 (2012)

 -BRITISH JOURNAL OF PLASTIC SURGERY

      vol. 33 (1980) –  50 (1997)

  -BRITISH JOURNAL OF SURGERY

      vol. 67 (1980) – 84 (1997)  & 86 (1999) – vol. 92 (2005)

  -CURRENT PROBLEMS IN SURGERY

        vol. 20 (1983) – vol. 42 (2005)

 – EUROPEAN JOURNAL OF SURGERY

        vol. 157 (1991) – 168 (2002)

        ΠΡΟΗΓ.ΤΙΤΛΟΣ:  ACTA CHIRURGICA SCAND. vol. 153 (1987) – 156 (1990 )  

–EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY

         vol. 9 (1995) – vol. 30 (2005)

-JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS

        vol. 178 (1994) – 183 (1996) & 188 (1999) – 191 (2000)                                                   

  ΠΡΟΗΓ.ΤΙΤΛΟΣ: SURGERY, GYNECOLOGY AND OBSTETRICS 158 (1984) – 177 (1993)

-JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY (AM. ED)

         vol. 62 (1980) – 74 (1992) &76 (1994) – vol. 90 (2008)

-JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY (BR. ED.)

          vol. 62 (1980) – 63 (1981)  &   73 (1991) – 74 (1992) & 76 (1994) – vol. 90 (2008)

-JOURNAL OF HAND SURGERY (AM.ED.)

         vol. 24 (1999)  – vol. 30 (2005)

-JOURNAL OF HAND SURGERY (BR.ED.)

         vol. 24 (1999)  – vol. 30 (2005)

-JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

         vol. 45 (1987) –  54 (1996)

-JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY

       vol. 79 (1980) –vol. 130 (2005)

– JOURNAL OF VASCULAR SURGERY

        vol. 31 (2000) – vol. 42 (2005)

-PRESSE MEDICALE

        vol. 9 (1980) –  26 (1997)

– SCANDINAVIAN  JOURNAL  OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY

        21 (1987) – 29 (19995)

-SCANDINAVIAN  CARDIOVASCULAR  JOURNAL

        vol. 31 (1997).

ΠΡΟΗΓ.ΤΙΤΛΟΣ: SCAND. JOURNAL OF THORAC. & CARDIOV. SURG. 21(1987)-30(1996)          

-SEMINARS IN COLON AND RECTAL SURGERY

        vol. 6 (1995) –  7 (1996)

-SURGERY

       vol. 87 (1980) –  vo. 138 (2005)         

-SURGICAL CLINICS OF NORTH AMERICA

        vol.60 (1980) – 93 (2013)

-SURGICAL ENDOSCOPY 

        vol. 18  (2004) – vol. 19 (2005)

-WORLD JOURNAL OF SURGERY

        vol. 11 (1987) – vol. 29 (2005)     Ý 

GENETICS– includes Cytogenetics, Genetic Psychology, and Heredity

      -GENOMICS

         vol. 39(1997) – 82(2003       Ý 

 

GENETICS MEDICAL  includes eugenics and twins

  -AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS

        vol. 33 (1981) – 59 (1996) & 64 (1999) –  85(2009)

  -JOURNAL OF MEDICAL GENETICS

        vol. 34 (1997).

  -NATURE GENETICS

       vol. 16 (1997).     Ý 

  

GYNECOLOGYsee also OBSTETRICSREPRODUCTIVE MEDICINE                                                                  

    -AMERICAN JOURNAL  OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

          vol. 136 (1980) – vol. 123 (2005)

    -CLINICAL OBST. AND GYNECOLOGY

          vol. 27 (1984) –  31(1988) &  3(1991) – vol. 48 (2005)

    -JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS

          vol. 178 (1994) – 183 (1996) &  188 (1999) – 191 (2000)

          ΠΡΟΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ:  SURGERY, GYNECOLOGY AND OBSTETRICS 

     vol. 158(1984) – 177(1993)      Ý             

 

HEALTH SERVICES RESEARCH includes health services planning, evaluation, and assessment

    -MEDICAL DECISION MAKING

         vol. 15 (1995) – 16 (1996)       Ý    

HEMATOLOGYincludes blood groups, blood transfusion, and hemostasis,

-AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY

      vol. 8(1980) –  vol. 80 (2005)

-BLOOD

      vol. 59 (1982) – 88 (1996) & 91 (1998) – 122 (2013)

-BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY

      vol. 77 (1991) – vol. 131 (2005)

-HEMATOLOGY/ONCOLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA

       Vol.  23  (2009) – 27 (2013)

-HEMOGLOBIN

      vol. 8 (1984) – vol. 21(1997) & vol. 28  (2004) – 31 (2007)

      -SEMINARS IN HEMATOLOGY

            vol. 29 (1992) – 33 (1996) & 35 (1998) – 50 (2013)

-TRANSFUSION

      vol. 20 (1980) – 37 (1997)  &  vol. 42 (2002) – vol. 45 (2005)     Ý 

 

HISTOCYTOCHEMISTRY 

    -BIOTECHNIC AND HISTOCHEMISTRY

         vol. 70 (1995).     Ý 

  

HOSPITALS

    -HOSPITAL AND HEALTH SERVICES ADMINISTRATION

        vol. 26 (1981) – 42 (1997)

    -HOSPITAL INFECTION CONTROL

        vol. 14 (1987) – 22(1995)

    -SEMAINE DES HOPITAUX

        vol. 56 (1980) – vol. 73 (1997)

    -INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY

        vol. 17 (1996) – 34 (2013)     Ý 

 

 

 IMMUNOLOGY  see  ALLERGY AND IMMUNOLOGY

                                   

 INTERNAL MEDICINE

   -ANNALS OF INTERNAL MEDICINE

         vol. 92 (1980) – 125 (1996) & 128 (1998) – 159 (2013)

   -ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE

         vol. 155 (1995) – 156 (1996) & 159 (1999) – 172 (2012)

   -JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE

         vol. 225 (1989) – vol. 258 (2005)

        ΠΡΟΗΓ.ΤΙΤΛΟΣ:  ACTA MEDICA SCAND .    Vol. 207 (1980) – 224 (1988)      Ý 

 

  MEDICAL INFORMATICS includes communication and information retrieval

   -COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE

        vol. 25 (1995).   

   -COMPUTERS  AND BIOMEDICAL RESEARCH

       vol. vol. 28 (1995).

   -COMPUTERS AND MEDICINE

       vol. 25 (1995).     Ý 

 

    MEDICINE includes general medicine, medical research, acta medica and state medical journals

         -AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE

                 vol. 68 (1980) – 101(1996) & 104 (1998) – vol. 118 (2005)

         -BMJ

                vol. 280 (1980) – 347 (2013)

         –BMJ CASE REPORTS(online)

                 2017-

         -COMPUTERS AND BIOMEDICAL RESEARCH

               vol. 28 (1995).

         -COMPUTERS AND MEDICINE

               vol. 24 (1995).      

         -DISEASE-A-MONTH

               vol. 26 (1980) – vol. 51 (2005)

         -EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION

                vol. 11 (1981) – 27 (1997)   & 29 (1999) – 35 (2005)

         -JAMA

                vol. 243 (1980)  –  276 (1996)   &  279 (1998) – 310 (2013)

         -JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION

               vol. 65 (1980) – 98 (1996) & 101(1998) – vol. 35 (2005)

         -JOURNAL OF  INTERNAL MEDICINE

                vol. 225 (1989) – vol. 258 (2005)

               ΠΡΟΗΓ.ΤΙΤΛΟΣ:  ACTA MEDICA SCAND .vol. 207 (1980) – 224 (1988)                  

        -LANCET

               vol. I (1980) – 383 (2013)

        -MEDICAL CLINICS OF NORTH AMERICA

             vol. 54 (1970) – 97 (2013)

         -MEDICINE

             vol. 74 (1995) – 76 (1997)

         -NATURE MEDICINE

              3 (1997).

         -NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

              vol. 303 (1980) – 369 (2013)

         -POSTGRADUATE MEDICINE

              vol. 67 (1980) – vol. 118 (2005)

         -PRESSE MEDICALE

              vol. 9 (1980) – 26 (1997)     Ý 

METABOLISM includes obesity            

     -BAILLIERES CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM

            vol. 6 (1992) – vol. 12 (1998)

     -ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM CLINICS OF NORTH AMERICA

             vol. 30 (2001) – 42 (2013)

     -JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM

            vol. 50 (1980) – vol. 93 (2008)

     -METABOLISM

            vol. 29 (1980) – 45 (1996) & 47 (1998) – vol. 54 (2005)

     – TRENDS  IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 

             vol.  16 (2005) .     Ý 

 

MICROBIOLOGY includes mycology 

    -APMIS

           vol. 96 (1988) – vol. 105 (1997)

    -EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY  AND  INFECTIOUS DISEASES

           vol. 10 (1991)-vol. 24 (2005)

    -JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY

           vol. 25 (1987) – vol. 45 (2007)     Ý 

 

MOLECULAR  BIOLOGY– includes Membrane Dynamics

   -NATURE MEDICINE

         vol. 3 (1997).    Ý 

  

NEOPLASMS            

   -BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT

          vol. 83 (2004) – vol. 94 (2005)

   -CANCER

         vol. 45 (1980) – 78 (1996) & 82 (1998) – vol. 104 (2005)

  -HEMATOLOGY/ONCOLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA

         Vol.  23  (2009) – 27 (2013)

   -JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

          vol. 13 (1995) – 14(1996) & 16 (1998) – vol. 23 (2005)   Ý 

NEPHROLOGYincludes dialysis and hemodialysis

  -AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES

          vol. 9 (1987) – 28 (1996) & 31 (1998) – 62 (2013)

  -CLINICAL NEPHROLOGY

         vol. 21 (1984) – 80 (2013)

  -NEPHRON

         vol. 57 (1991) – vol. 119 (2011)

  -SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY

         vol. 21 (1987) – vol. 39 (2005)

  -SEMINARS IN NEPHROLOGY

         vol. 5 (1985) – 16 (1996) & 18 (1998) – 33 (2013)    Ý 

 

NEUROLOGYsee also BRAIN

  -ANNALS OF NEUROLOGY

       vol. 25 (1989) – vol. 58 (2005)

  -ARCHIVES OF NEUROLOGY

       vol. 37 (1980) –  54 (1994)

  -ELECTROENCEPHALOGRAPHY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY                                            

       vol. 48 (1980) – 52 (1981)

 -ELECTROMYOGRAPHY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY

       vol. 22 (1982) – 26 (1986)

  -JOURNALL OF NEUROLOGY, NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY

       vol. 43 (1980) – 63 (1997)

 -NEUROLOGIC CLINICS

      Vol. 27 (2009) – Vol. 29 (2011)

 -REVUE NEUROLOGIQUE

       vol. 136 (1980) –  140 (1984)     Ý 

NEUROSURGERY

-JOURNAL OF NEUROLOGY, NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY

     vol. 43 (1980) – 63 (1997)

 -JOURNAL OF NEUROSURGERY

     vol. 58 (1983) – 70 (1988)

NUCLEAR MEDICINE see also DIAGNOSTIC IMAGING; RADIOLOGY

  includes radioisotopes

  -A.J.R. /  AMERICAN JOURNAL OF  ROENTGENOLOGY

       vol. 134 (1980) – 201 (2013)

  -EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR  MEDICINE

       vol. 74 (1990) – 22(1995)

  -JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE

      vol. 32 (1991) –  36 (1995)

  -SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE

      vol. 17 (1987) – 26 (1996) & 28 (1998) – vol. 35 (2005)     Ý 

 

NURSING
  –NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA
       Vol. 15 (1980) – 35 (2000)        Ý 
NUTRITIONAL SCIENCES

  -AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION

        vol. 53 (1991) – 90 (2009)

   -JOURNAL OF THE AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION

        vol.76 (1980) – 96 (1996)

   -JOURNAL OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION

        vol. 11(1987) –  16(1992) &  18 (1994) – 21(1997)     Ý 

OBSTETRICS

   -AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

          vol. 136 (1980) – vol. 123 (2005)

  -CLINICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

         vol.27 (1984) –  31 (1988), 34 (1991)- vol. 48 (2005)

  -JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OFF SURGEONS

        vol. 178 (1984) – 183 (1996) & 188(1999) – 191 (2000)

   ΠΡΟΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ:  SURGERY, GYNECOLOGY & OBSTETRICS

         vol 158 (1984) – 177 (1993) –

  –  PRENATAL DIAGNOSIS    

         vol. 17 (1997).     Ý 

OPHTHALMOLOGY

  -AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY

        vol. 91 (1981) – vol. 140 (2005)

  -BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY

        vol. 65 (1981) – 97 (2013)

  -JOURNAL FRANCAIS D OPHTALOMOLOGIE

        vol. 4 (1981) – 7 (1984)

  -OPHTHALMIC  SURGERY LASERS & IMAGING

      vol. 12 (1981) – vol. 27(1996)  &  29(1998) – 31 (2000)  &  vol. 33 (2002) – 44 (2013) Ý 

 

ORTHOPEDICSincludes bone and joint diseases, orthopedic surgery

  -ACTA ORTHOPAEDICA SCANDINAVICA

         vol. 58 (1987) – vol. 76 (2005)

  -CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH

          vol. 214 (1987) – vol. 441 (2005)

  -HAND CLINICS

         vol. 8 (1992) – 29 (2013)

  -JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY (AM. ED. )

         vol. 62 (1980) – 74 (1992) & 76 (1994) – vol. 90 (2008)

  -JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY (BR.ED.)

        vol. 62 (1980) –  63 (1981) ,  73 (1991) – 74 (1992) & 76 (1994) – vol. 90 (2008)

 -ORTHOPEDIC CLINICS OF NORTH AMERICA

         vol. 18 (1987) – 44 (2013)

 -JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS

         vol.4 (1996).     Ý 

  OTOLARYNGOLOGY includes rhinology

   -ACTA OTOLARYNGOLOGICA

          vol. 93 (1982) – vol. 125 (2005)

   -ANNALS OF OTOLOGY, RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY

        vol. 91 (1982) – 122 (2013)

   -ARCHIVES OF ORL

         vol. 106 (1980) –  107 (1981) 

   -LARYNGOSCOPE

         vol. 102 (1992) –  107 (1997)     Ý 

 

PATHOLOGYincludes pathologic anatomy and histopathology

 -AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY

       vol.73 (1980) – 108 (1997) & 111 (1999) – 140 (2013)

 -AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY

       vol. 156 (2000) – vol. 159 (2001)

  -APMIS

       vol. 96 (1988) – 105 (1997)

  -CYTOPATHOLOGY

        vol. 3 (1992) –  6 (1995)

 -JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY

        vol.33 (1980) – 41 (1988) &  49 (1996) – 66 (2013)

 -LABORATORY INVESTIGATION

        vol. 72 (1995) – 77 (1997)     Ý 

PHARMACOLOGY

    -CLINICAL PHARMACOKINETICS

          vol. 12 (1987) – 23 (1992) & 26 (1994) – 39 (2000)

    -CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS

         vol. 27 (1980) – vol. 78 (2005)

    -JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL  THERAPEUTICS

         vol.228 (1984) – 275(1995)

    -MEDICAL LETTER ON DRUGS AND THERAPEUTICS

         vol. 22 (1980) – 56 (2013)     Ý 

PHYSIOLOGY– includes muscles

  -ELECTROENCEPHALOGRAPHY AND CLINICAL NEUROPHYS

         vol. 48(1980) – 52(1981)

  -ELECTROMYOGRAPHY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY

         vol. 22(1982) – 26(1986)

  -JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY

      vol. 50(1981) – 65(1988)

 -(PACE) PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY

       vol. 10 (1987) – 14 (1991)     Ý 

 

 PSYCHIATRY– includes Mental Deficiency, Psychoanalysis, and Psychosomatic Medicine

   -JOURNAL OF NEUROLOGY, NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY

        vol.43(1980) -63(1997)        Ý 

     

 PULMONARY MEDICINE – includes respiratory tract diseases, thoracic diseases, and  pulmonary tuberculosis  

    – AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE

         vol. 161 (2000) – 180 (2009)

  – ANNALS  OF ALLERGY, ASTHMA AND IMMUNOLOGY

         vol. 80 (1998) – 111 (2013)

   -CHEST

         vol. 77 (1980) – 144 (2013)

   -JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY

         vol. 79 (1980) – vol. 130 (2005)

  -SCANDINAVIAN JOURNAL OF THORACIC & CARDIOVASCULAR  SURGERY

      . Vol. 21 (1987) – 30 (1996)

  -THORAX

        vol. 36 (1981) – vol. 66 (2011)     Ý 

 

  RADIOLOGY includes radiography

 see also DIAGNOSTIC IMAGINGNUCLEAR MEDICINE,

   -A.J.R. / AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY

        vol. 134 (1980) – 201 (2013)

   – RADIOGRAPHICS

         vol. 33 (2013) – 34 (2014)

   -RADIOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA

         vol. 18 (1980) – 51 (2013)

   -RADIOLOGY

          vol. 135 (1980) – 185 (1992) & 194 (1995) – 272 (2014)     Ý 

 

  REPRODUCTIVE MEDICINE

   -FERTILITY AND STERILITY

        34 (1980) – 66(1996) &  69 (1998) – vol. 84 (2005)         Ý 

  RHEUMATOLOGY  includes   arthritis  

   -ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES

        vol. 40 (1981) – 72 (2013)

   -ARTHRITIS AND RHEUMATISM

       vol. 24 (1981) – 54 (2006)

   -CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY

       vol. 9 (1991) – 31 (2013)

   -JOURNAL OF RHEUMATOLOGY

       vol. 17 (1990) – 40 (2013)

   -LUPUS

        vol. 1 (1991) – 24 (2015)

   -RHEUMATIC DISEASES CLINICS OF NORTH AMERICA

      Vol. 36  (2009) – 39 (2013)

   -SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY

       vol. 19 (1990).

   -SEMINARS IN ARTHRITIS AND RHEUMATISM

        vol. 10 (1981) – 26 (1996) & 28   (1998) – vol. 35 (2005)     Ý 

 

  SCIENCE– includes Medical and Life Sciences

  -NATURE

        vol. 283 (1980) – 366 (1993) & 373 (1995) – 512(2014)

   -SCIENCE

         vol. 207 (1980) – 345 (2014)     Ý 

SURGERY see GENERAL SURGERY

                            –

TECHNOLOGY

   -BIOTECHNIC AND HISTOCHEMISTRY

          vol. 70 (1995)            Ý 

 

THERAPEUTICSsee also DRUG THERAPY

   -MEDICAL LETTER ON DRUGS AND THERAPEUTICS

           vol. 22 (1980) – 56 (2013)     Ý 

 TRANSPLANTATION– includes artificial organs

    -LIVER TRANSPLANTATION

         vol. 10 (2004) – vol. 11 (2005)

    -TRANSPLANTATION

          vol. 29 (1980) – vol. 80 (2005)

    -TRANSPLANTATION PROCEEDINGS     

          vol. 17 (1985) – vol. 37 (2005)    Ý 

  TRAUMATOLOGY

      -JOURNAL OF HAND SURGERY (AM.ED.)

            vol.  24  (1999) – vol. 30 (2005)

      -JOURNAL OF HAND SURGERY  (BR. ED.)

           vol.  24 (1999) – vol. 30 (2005)

      -JOURNAL OF TRAUMA

           vol. 48 (2000) – vol. 59 (2005)    Ý 

  UROLOGY see also NEPHROLOGY

    -ANNALES D UROLOGIE

           vol. 14 (1980) – 26 (1992)

    -BJU INTERNATIONAL

            vol. 83 (1999) – vol. 96 (2005)

           ΠΡΟΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ:   BRITISH JOURNAL OF UROLOGY   vol.52 (1980) –                                              vol. 82 (1998)

    -EUROPEAN UROLOGY

           vol. 28 (1995) – vol. 48 (2005)

     

    -JOURNAL OF ENDOUROLOGY

             vol. 18 (2004) – vol. 19 (2005)

    -JOURNAL OF UROLOGY

            vol. 123 (1980) – vol. 174 (2005)

     -SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY

            vol. 21 (1987) – vol. 39 (2005)

    -UROLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA

            Vol. 36  (2009) – 40 (2013)

    -UROLOGY

             vol. 38 (1991) – 48 (1996) & 51 (1998) – vol. 66 (2005)     Ý 

  VASCULAR DISEASES  includes blood circulation, hypertension,  and thrombosis

    -ATHEROSCLEROSIS

           vol. 50 (1984) – vol. 135 (1997) & 154 (2001) – 177(2004)

   -CIRCULATION

           vol. 62 (1980) – vol. 112 (2005)

   -EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY

          vol. 9(1995) – vol. 30 (2005)

   -INTERNATIONAL ANGIOLOGY

          vol. 5 (1986) – 32 (2013)

   -JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY

         vol. 79 (1980) –vol. 130 (2005)

  – JOURNAL OF VASCULAR SURGERY

          vol.31 (2000) – vol. 42 (2005)

    STROKE

         vol. 27 (1996) – vol. 36 (2005)   Ý   

           

                                                                             

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.