Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα
Γραφείο Προμηθειών - Διακηρύξεις / Προκηρύξεις

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 206 1350, fax: 213 206 1778
email: promithion@laiko.gr

06 Οκτ: Μεταφορά και τελική επεξεργασία των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)

“Ανοικτός κάτω των ορίων ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την μεταφορά και τελική επεξεργασία των Μικτών Επικίνδυνων…

06 Οκτ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΛΗΨΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΛΗΨΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΗΠΑΤΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΛΗΨΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΛΗΨΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΗΠΑΤΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ…

30 Σεπ: Μεταφορά και τελική επεξεργασία των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) με τη μέθοδο της αποτέφρωσης, για ένα (1) έτος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για τη «Μεταφορά και τελική επεξεργασία των Μικτών Επικίνδυνων…

10 Σεπ: Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ : ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΩΝ TRANE ΚΑΙ AERMEC ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι…

31 Αυγ: Ανοικτός κάτω των ορίων ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων για ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου την παράταση έως και δύο (2) μήνες, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 195.259,02 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής.

“Ανοικτός κάτω των ορίων ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων για ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου…

31 Αυγ: Ανοικτός κάτω των ορίων ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών για ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου την παράταση έως και δύο (2) μήνες, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 112.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής.

“Ανοικτός κάτω των ορίων ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών για ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου…

26 Αυγ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΙ ΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

“ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΙ ΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ…

26 Αυγ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΙ ΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΗΤΩΝ

“ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΙ ΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ…

11 Αυγ: Συνοπτικός Διαγωνισμός που αφορά την προμήθεια Πράσινου Χειρουργικού Ιματισμού πολλαπλών χρήσεων για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα έτος, CPV 39518100-7, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 26.769,74€ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

“Συνοπτικός Διαγωνισμός που αφορά  την προμήθεια  Πράσινου Χειρουργικού Ιματισμού πολλαπλών χρήσεων για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα έτος, CPV 39518100-7, προϋπολογιζόμενης δαπάνης…

24 Ιούλ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , με  CPV:71317200-5, προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00 €,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης…

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.