Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα
Γραφείο Προμηθειών - Διακηρύξεις / Προκηρύξεις

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 206 1350, fax: 213 206 1778
email: promithion@laiko.gr

05 Απρ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2021 Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια υλικών…

30 Μαρ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 127/2020 που αφορά την προμήθεια νέου εξοπλισμού Ετερόλογων Μεταμοσχεύσεων Μυελού. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ…

18 Μαρ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΔ (Α.Δ. 127/2020)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 127/2020  Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια νέου εξοπλισμού Ετερόλογων Μεταμοσχεύσεων Μυελού της Αιματολογικής Κλινικής…

17 Μαρ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια νέου εξοπλισμού Ετερόλογων Μεταμοσχεύσεων Μυελού της Αιματολογικής Κλινικής στο Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»” ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ…

16 Μαρ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΥΕΛΟΓΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια νέου εξοπλισμού Ετερόλογων Μεταμοσχεύσεων Μυελού της Αιματολογικής Κλινικής στο Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»” ΠΕΡΙΛΗΨΗ…

05 Μαρ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α/Α:15/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.  Α.Δ.: 15/2021 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15-03-2021  ΩΡΑ: 15:00΄ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 16-03-2021  ΩΡΑ:10:00΄ π.μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15-2021…

04 Μαρ: ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στην ανάρτηση της διακήρυξης 8/2021 που αφορά την προμήθεια ειδών παντοπωλείου. ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ME ΨΗΦΙΑΚΗ

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.