Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα
Γραφείο Προμηθειών - Τεχνικές Προδιαγραφές για Δημόσια Διαβούλευση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2061850, fax: 213 2061638

09 Μάι: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: ΑΔΑ: ΩΣΑΕ4690Ω8-ΖΘ6 Φορέας έκδοσης: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5758/ 09-05-2022 Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)…

05 Μάι: Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ’

Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για τη μεταφορά και τελική επεξεργασία Επικίνδυνων…

12 Απρ: Α’ Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας

4705 Α ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

16 Μαρ: Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΩΑΗΤ4690Ω8-ΑΡ3)

ΑΔΑ: ΩΑΗΤ4690Ω8-ΑΡ3 Φορέας έκδοσης: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3427/16-3-2022 Θέμα: «Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια…

08 Μαρ: B’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ C-ARM

Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας προμήθειας ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM προς αντικατάσταση…

15 Φεβ: Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ FUSION

Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις…

10 Φεβ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ: 68ΠΡ4690Ω8-Ψ0Ψ Φορέας έκδοσης: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1874 / 10.02.2022 Θέμα: «Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για…

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.