Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Διαγνωστικά εργαστήρια
Στο «Λαϊκό» νοσοκομείο προβλέπονται 102 θέσεις εργασίας ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων και 13 θέσεις ΔΕ βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, από τις οποίες είναι καλυμμένες οι 65 θέσεις ΤΕ και οι 6 θέσεις ΔΕ.
Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΙΕ) και οι Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (ΒΙΒΕ), εργάζονται κυρίως στα εργαστήρια. Οι ΤΙΕ είναι πτυχιούχοι της σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), ενώ οι ΒΙΒΕ είναι απόφοιτοι σχολών μέσης εκπαίδευσης.
Με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους οι εργαζόμενοι στα εργαστήρια εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα και ο ρόλος τους είναι υπεύθυνος και παράλληλος με των άλλων επιστημόνων του εργαστηρίου.
Ειδικότερα:
• Δίνουν οδηγίες στους εξεταζόμενους για την κατάλληλη προετοιμασία και τη σωστή συλλογή του δείγματος.
• Παραλαμβάνουν και προετοιμάζουν τα προς εξέταση δείγματα.
• Παρασκευάζουν τα απαραίτητα υλικά, αντιδραστήρια και διαλύματα.
• Προετοιμάζουν και ελέγχουν όργανα και μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
• Υπογράφουν την εκτέλεση του τεχνολογικού μέρους των εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιούν.
• Επιπλέον στο εργαστήριο Αιμοδοσίας – Τράπεζας αίματος δίνουν οδηγίες στους υποψηφίους αιμοδότες για την κατάλληλη προετοιμασία τους πριν την αιμοληψία, παρασκευάζουν τα παράγωγα αίματος, πλένουν τα προς μετάγγιση ερυθρά.
• Συμμετέχουν στο σχεδιασμό των εργαστηριακών χώρων, στην επιλογή εξοπλισμού, και των καταλλήλων εργαστηριακών μεθόδων, στις επιτροπές προμηθειών αναλωσίμου υλικού και τον ποιοτικό έλεγχο αποτελεσμάτων, στην τήρηση αρχείων, στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του εργαστηριακού προσωπικού, στις εργασίες και ερευνητικές μελέτες που εκπονούνται.
Εξελίσσονται ιεραρχικά μέχρι καi τη θέση του προϊσταμένου στα τμήματα της ειδικότητάς τους.
Στην θέση του προϊσταμένου είναι ο Τεχνολόγος Ιατρικών εργαστηρίων Φούρκας Δημήτρης, MSc της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργοί Δημόσιας Υγείας».
Στο ΓΝΑ «Λαϊκό» παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο στα εξής εργαστήρια (παρατίθενται και τα ονοματεπώνυμα των):

1.   ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

2.   ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

3.   ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

4.   ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

5.   ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

6.   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

7.   ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΚΟ

8.   ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ

9.   ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

10. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

11. ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

12. ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.