Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Αιματολογική Κλινική – Εξειδικευμένα τμήματα – Εξωτερικά Ιατρεία

 

Στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας/Εξωτερικό Ιατρείο Αιματολογικών Νοσημάτων εξυπηρετούνται Αιματολόγοι και των λοιπών Κλινικών και Μονάδων του «Λαϊκού» Νοσοκομείου (Α’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Α’ Προπαιδευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας) υπό τον συντονισμό του εκάστοτε Διευθυντού της Αιματολογικής Κλινικής.

2.  Ο Διευθυντής της Κλινικής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται από το άρθρο 7 του ν. 1268/1982. Έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία αυτής μετά των μονάδων της, τη χρησιμοποίηση οργάνων, υλικών και μηχανημάτων, και την παραμονή των εργαζομένων στους χώρους που πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ενημερώνει επίσης και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε ερευνητικής πειραματικής εργασίας πριν από τη διεξα­γωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης ορ­γάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων και μηχανημάτων επιτρέπεται στο προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέ­φονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.