Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Β΄ Χειρουργική Κλινική – Εκπαιδευτικές διαδικασίες

 

Από τα πρώτα χρόνια ζωής της κλινικής μας ιδρύθηκε πρότυπο για την εποχή του Ερευνητικό Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας στο οποίο δεκάδες συνάδελφοι τόσο από το χώρο της Ιατρικής αλλά και γενικότερα των Θετικών Επιστημών έχουν εκπονήσει διδακτορικές διατριβές και διατριβές επί υφηγεσία καθώς επίσης και πλήθος πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε μεγάλα διεθνή περιοδικά ή έχουν ανακοινωθεί σε συνέδρια.
Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και των ειδικευομένων της χειρουργικής εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά από το Καθηγητή Γ. Σκαλκέα πρωτότυπο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο πέρα από τις συνήθεις παραδόσεις από αμφιθεάτρου και τη πρακτική εξάσκηση 4ετών και 6ετών φοιτητών στη Κλινική, τα εξωτερικά ιατρεία, τα χειρουργεία και το Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας, περιελάμβανε στρογγυλές τράπεζες με θέματα που άπτονταν της χειρουργικής και τα οποία αναπτύσσονταν από τους φοιτητές υπό τη καθοδήγηση του Καθηγητή και των μελών ΔΕΠ της κλινικής.
Παράλληλα δημιουργήθηκε και εξακολουθεί να εφαρμόζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετεκπαιδευτικών μαθημάτων το οποίο αποτελείται από στρογγυλές τράπεζες, βιβλιογραφικές ενημερώσεις, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών και παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών και απευθύνεται τόσο στους ειδικευόμενους της κλινικής και τους 6ετείς φοιτητές, όσο και σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν ή ακόμα και να συμμετέχουν σε αυτά με γνώμονα τη πληρέστερη ενημέρωση και προσέγγιση ιδιαίτερων ιατρικών θεμάτων.
Από τη κλινική αυτή έχουν εκλεγεί Καθηγητές Α΄ Βαθμίδας οι οποίοι έχουν επανδρώσει κλινικές Ιατρικών Σχολών της χώρας μας, Αναπληρωτές Καθηγητές ως Διευθυντές Πανεπιστημιακών Κλινικών καθώς και μέλη ΔΕΠ και αρκετοί άμισθοι συνεργάτες της κλινικής ως Διευθυντές σε κλινικές του ΕΣΥ.
Σε όλο αυτό το διάστημα παρουσίας της κλινικής, τα μέλη ΔΕΠ έχουν δημοσιεύσει εκατοντάδες εργασίες ερευνητικού ή κλινικού αντικειμένου τόσο σε ξενόγλωσσα όσο και σε ελληνικά ιατρικά περιοδικά. Αρκετές από αυτές χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα αξιόλογες γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από τον υψηλό δείκτη απήχησής τους όσο και από το πλήθος των βιβλιογραφικών αναφορών που αυτές συγκεντρώνουν και έχουν επιπρόσθετα ως αποτέλεσμα αρκετές προσκλήσεις μελών ΔΕΠ σε μεγάλα συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή προκειμένου να δώσουν διαλέξεις ή να συμμετέχουν σε στρογγυλές τράπεζες με θέματα τα οποία άπτονται του αντικειμένου της ιδιαίτερης ενασχόλησής τους. Πλήθος εργασιών έχουν παρουσιαστεί ως προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια αποσπώντας αρκετές τιμητικές διακρίσεις και βραβεία.
Από τους ειδικευόμενους της κλινικής καθώς και από συνεργάτες ιατρούς άλλων νοσοκομείων ή ειδικοτήτων έχουν εκπονηθεί εκατοντάδες διδακτορικές διατριβές, ενώ έως το 1987 εκπονήθηκαν και αρκετές διατριβές επί υφηγεσία.
Μέλη ΔΕΠ έχουν εκδόσει μονογραφίες ή συγγράμματα τα περισσότερα των οποίων είναι εγκεκριμένα και διανέμονται στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής είτε σε υποχρεωτικά είτε σε κατ’ επιλογή μαθήματα. Επίσης έχουν συμμετάσχει ως συγγραφείς κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα και ελληνικά βιβλία ή έχουν αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη μετάφραση και την επιμέλεια ξενόγλωσσων συγγραμάτων.
Αρκετά από τα μέλη ΔΕΠ της κλινικής πέρα από τις καθαρά επιστημονικές δραστηριότητές τους ασκούν παράλληλα κοινωνικές δραστηριότητες υπό τη μορφή ομιλιών και επιμορφωτικών σεμιναρίων σε κοινωνικές ομάδες ή φορείς προς ενημέρωση των πολιτών.
Μέλη της κλινικής έχουν επιλεγεί ως υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων τόσο του Πανεπιστημίου Αθηνών όσο και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει εγκριθεί Μεταπτυχιακό μάθημα με τίτλο «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική», το οποίου διδάσκεται από κοινού με συνεργάτες, μέλη ΔΕΠ της Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής, ενώ μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ως υπεύθυνοι μαθημάτων ή εκπαιδευτές σε μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Πανεπιστημιακών σχολών.
Μέλη ΔΕΠ έχουν με επιτυχία οργανώσει Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Συνέδρια και Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια με Διεθνή Συμμετοχή.
Αρκετά μέλη ΔΕΠ έχουν διατελέσει ή διατελούν Πρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς ή μέλη Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών ενώ έχουν επίσης τύχει τιμητικών διακρίσεων και Βραβείων τόσο από ελληνικούς φορείς όσο και από οργανώσεις του εξωτερικού.

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.