Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Βιοχημικό Τμήμα – Επικοινωνία – Πληροφορίες


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 1. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ.
 2. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ.

 

 1. Η αναφορά των διαδικασιών  ελεύθερης πρόσβασης των επισκεπτών – ασθενών στις λειτουργίες και το έργο του Βιοχημικού τμήματος  παρέχεται με πληρότητα από,
 • Την γραμματεία των εργαστηρίων, το ιατρείο δειγματοληψίας,  τον ηλεκτρονικό ιστότοπο  του νοσοκομείου.
 1. Προϋποθέσεις  προγραμματισμού  λήψης  δείγματος  από ασθενή :
 • Διάθεση  έγκυρης  εντολή κλινικού ιατρού για την εξέταση.
 1. Διαδικασία εκτέλεσης λήψης δείγματος ασθενούς :
 • Χρόνος εκτέλεσης δειγματοληψίας :
  • Ιατρείο δειγματοληψίας : 07.30-10.30 π.μ.
  • Εξωτερικά ιατρεία          : προγράμματα  των  ιατρείων.
  • Εσωτερικοί ασθενείς      : προγράμματα  των κλινικών.
 1. Αποδοχή της διαδικασίας και του είδους της λήψης δείγματος από τον/την ασθενή  :
  1. Μετά από προφορική ενημέρωση  από την αρμόδιο γραμματεία.
  2. Μετά  από αιτούμενη γραπτή ενημέρωση του ενδιαφερομένου για την εξέταση και των κινδύνων της.
  3. Μετά από γραπτή επιβεβαίωση συμφωνίας, για λήψεις σε άτομα με γνωμάτευση σοβαρής ανικανότητας.

Μετά από γραπτή συμφωνία για εξέταση μετά τον θάνατο.

 1. Περιεχόμενο συμφωνίας  εξεταζομένου για την δειγματοληψία  :
 • Αποδοχή λήψης  επαρκούς ποσότητας δείγματος.
 • Συμφωνία για την άσκηση παρεμβατικών χειρισμών  λήψης δείγματος.
 • Μετά από επίδοση έντυπης  ενημέρωση του ασθενούς, οδηγίες  για εφαρμογή δυναμικών δοκιμασιών.
 • Παροχή ατομικών και ειδικών κλινικών δεδομένων, που είναι σχετικά  με την εξέταση, μόνο στον ιατρό του ιατρείου.
 • Αποδοχή σε περιπτώσεις περίσσειας δείγματος της  χρήσης  για διδακτικούς σκοπούς και μετρήσεις  προγράμματος εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας .
 1. Συγκατάθεση αποδοχής,  κατοχής, όρων χρήσης και φύλαξης του δείγματος από το εργαστήριο.
 2. Συμφωνία επίδοσης απάντησης της εξέτασης με  τους όρους της   ασφάλειας εμπιστευτικότητας, αρχειοθέτησης και προγραμματισμού εκτέλεσης και χρήσης  δεδομένων, του νοσοκομείου.  Προϋπόθεση επίδοσης αποτελεσμάτων ασθενούς σε ανεξάρτητο τρίτο φορέα είναι εφικτή μόνο μετά την κατάθεση ειδικής εξουσιοδότησης και συμφωνίας χρήσης, από τον εξεταζόμενο.
 3. Ερευνητική χρήση δείγματος γίνεται με την άδεια της  επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου και την υπογραφή του ασθενούς.
 4. Συμφωνία αποδοχής χρήσης επεξεργασίας των  αποτελεσμάτων  των αιτούμενων αναλύσεων χωρίς αναφορά διακριτών ατομικών  δεδομένων αναφοράς των ασθενών, μόνο  για  την συναγωγή και παρουσίαση επιστημονικών αξιολογήσεων και  συμπερασμάτων,  από το τμήμα αναλύσεων σε δημόσιους διοικητικούς και επιστημονικούς φορείς.
 5. Προϋποθέσεις ανάκλησης εξέτασης και ειδικής χρήσης δεδομένων : έντυπος αναφορά του ασθενούς /ή-  εξουσιοδοτημένου ατόμου.
 6. Υποχρέωση του ασθενούς /ή- του εξουσιοδοτημένου για την κατάθεση   αιτήματος, άρνησης χρήσης του δείγματος για χρήση εκπαιδευτικών,  ή- ένταξης των αποτελεσμάτων σε πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας για εξαγωγή επιστημονικού πορίσματος και εκτίμηση του εκτελούμενου έργου.

Ο Διευθυντής

Του Βιοχημικού τμήματος,

Επικύρωση Επιστημονικού  Συμβουλίου Γ.Ν.Α.¨ΛΑΪΚΟ¨,

Ε.Σ. 846/ 01-08-2011.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ,  1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ‘ ΛΑΪΚΟ’

Αθήνα, Σεπτέμβριος  2011 .

BIOXHMIKO TMHMA

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Η λήψη δείγματος αίματος,  κατόπιν εντολής κλινικού ιατρού σε ασθενή,  περιορίζεται σε ποσότητα επαρκή για την εκτέλεση των εξετάσεων που αιτούνται.

Σε αρκετές περιπτώσεις,  περίσσεια δείγματος αίματος απομένει μετά την συμπλήρωση των αναλύσεων.

Το δείγμα περίσσειας είναι χρήσιμο στο εργαστήριο. Χρησιμοποιείται για διδακτικούς σκοπούς, έλεγχο ποιότητας των εργαστηριακών οργάνων  και αναλύσεων,  προσδιορισμό φυσιολογικών ορίων αναφοράς  κλινικών βιοδεικτών  και για ερευνητικούς σκοπούς. Όλα τα ερευνητικά πρωτόκολλα εγκρίνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου και συνοδεύονται από έγγραφη αποδοχή του εξεταζομένου.

Θεωρούμε ότι συμφωνείτε με την χρήση από το εργαστήριο του επί πλέον κλινικού υλικού για τους ανωτέρω σκοπούς.

Εάν διαφωνείτε με την περιγραφείσα διαδικασία διαχείρισης , παρακαλούμε όπως αναφέρετε την διαφωνίας σας στον αιμολήπτη  και καταχωρήσει την διαφωνία σας στο παραπεμπτικό  εντολής.

Υποσχόμαστε ότι θα σεβαστούμε την επιθυμία σας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας

Ειδικές περαιτέρω πληροφορίες από τον Διευθυντή του τμήματος.

Ο Διευθυντής του Βιοχημικού τμήματος,

Αριθμός και είδος εκτελουμένων βιοχημικών εξετάσεων.

Σήμερα στο Βιοχημικό τμήμα διεκπεραιώνονται οι εντολές εκτέλεσης εξετάσεων μέτρησης βιοδεικτών από κλινικά δείγματα αίματος, ούρων και άλλων βιολογικών υγρών, οι οποίες αποστέλλονται από κλινικούς ιατρούς του Νοσοκομείου, από άλλα Νοσοκομεία και εξωτερικούς ιατρούς.
Συγκεκριμένα, το έτος 2008, εξετάσθηκαν 190.199 βιολογικά δείγματα από 50.512 ασθενείς, εξετάσθηκαν 54 βιοδείκτες και αποδόθηκαν σε εντολοδόχους κλινικούς ιατρούς 2.503.540 απαντήσεις. Εξοπλισμός εκτέλεσης εξετάσεων και προτυποποιημένες μεθοδολογίες εφαρμογής:
Βιοχημικοί δείκτες: Τρεις αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές, Abbot Aeroset, Advia 1800 Siemens, Olympus 640 Medikon,
Ανοσοχημικοί καρδιακοί δείκτες και επίπεδα φαρμάκων: Abbott Architect, Laisson, TDX Abbott.
Ηλεκτροφορήσεις πρωτεϊνών και άλλων δεικτών: Συσκευή Helena Lab. , Mode SAS-3, SAS -4.
Αέρια και ηλεκτρολύτες αίματος: Αεριόμετρα, Cobas B Roche, Nova Fox plas C.
Βανυλινομανδελικό οξύ, 5- Ινδολο-οξυκό οξύ: Συσκευή H. P. L. C. – E. C. D. detector.
Μυκοφαινολικό οξύ: Συσκευή H. P. L. C. – D. Array detector

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

 1. Υποδοχή 24ωρου, δειγμάτων βιολογικών υγρών και εντολών εκτέλεσης εξετάσεων ασθενών του νοσοκομείου ( εξωτερικών ιατρείων και κλινικών).
 2. Καθημερινή διασφάλιση ορθής εκτέλεση αναλυτικών διαδικασιών των εξετάσεων, αξιολόγηση και απόδοση των απαντήσεων σε ηλεκτρονική μορφή φακέλου ή και έντυπο δελτίο ( εξωτερικοί ασθενείς ).
 3. Οργάνωση της συμμετοχής του τμήματος σε προγράμματα ποιότητας και ασφάλειας των μετρήσεων, εκπαιδευτικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων, ανάπτυξης νέων εφαρμογών και συμμετοχής σε επιστημονικές μελέτες ιατρικής διερεύνησης.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ.
•    Στο Βιοχημικό τμήμα του Νοσοκομείου, παρέχεται ειδίκευση επί ένα έτος ειδικευομένων ιατρών Βιοπαθολογίας.
•    Στο τμήμα εφαρμόζονται αναλυτικές μέθοδοι μετρήσεων με υγρή – χρωματογραφία (HPLC ).
•    Εκτελούνται μετρήσεις επιπέδων φαρμάκων και ειδικότερα ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων μεταμοσχευμένων ασθενών.
•    Εφαρμόζεται σύστημα μετρήσεων μετρήσεις ειδικών βιοδεικτών κατόπιν ειδικής διαδικασίας ηλεκτρονικής εντολής κλινικών πληροφοριακών δεδομένων με κριτήρια διαγνωστικής αξιολόγησης. Ειδικότερα αναπτύσσεται έργο στην εφαρμογή νέων εξετάσεων ειδικής ιατρικής διαγνωστικής αξίας στην νεφρολογία και τους καρδιακούς βιοδείκτες.

Σύντομο ιστορικό.
Το τμήμα λειτουργεί ως αυτοτελές τμήμα του Νοσοκομείου στα πλαίσια της Ιατρικής Υπηρεσίας και πριν από τον 1ο νόμο δημιουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Διευθυντές διαδοχικά την περίοδο από 1970 μέχρι το 2004 υπηρέτησαν επιστήμονες χημικοί- βιοχημικοί- βιολόγοι, οι κ. Μπέζος, Μαραγκός Μ. , Σέκερης Κ. , Παπαδάκης Μ. , Σακελλαρίου Α.
Το τμήμα κατά την ανωτέρω περίοδο κάλυπτε την εκτέλεση βιοχημικών εξετάσεων αίματος, ούρων και άλλων βιολογικών υλικών για επείγοντα, τακτικά εσωτερικά και εξωτερικά περιστατικά των κλινικών του Νοσοκομείου.

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών.

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ιατρών.

Διατύπωση Παραπόνων.

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.