Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας – Επικοινωνία – Πληροφορίες

 

Τηλέφωνα: 210 7462512-513 (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Γραμματεία: Τηλ.213 2061161, εσωτ. 6361 (Νοσοκομείο Λαικό)

Γραφείο Ιατρών: Τηλ. 213 206 1095, εσωτ. 6295

Προισταμένη Νοσηλευτικού: 213 206 1137, εσωτ. 6337

ΦΑΧ: 210 7462664

Η Παθολογική Φυσιολογία υπό την παρούσα της μορφή διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε από τον Καθηγητή Χαράλαμπο Μουτσόπουλο το 1994. Η Παθολογική Φυσιολογία λειτουργεί με Κλινική 45 κλινών, εξωτερικά ιατρεία παθολογίας και υποειδικοτήτων Ρευματολογίας, Ενδοκρινολογίας, Αιματολογίας, Γαστρεντερολογίας, Λοιμώξεων, εργαστήρια φοιτητών, διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια.
Τέσσερις  ομάδες ιατρών υπό την εποπτεία κυρίως μελών ΔΕΠ ή ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ νοσηλεύουν στην Κλινική τους ασθενείς. Οι ομάδες ανά δυο   εναλλάσσονται στην Κλινική και στο εξωτερικό ιατρείο και αυτό δίνει τη δυνατότητα της βέλτιστης και ομοιόμορφης κατανομής ασθενών ανά ιατρό. Ο επόπτης διδάσκων εναλλάσσεται ανά τρίμηνο. Έτσι παρέχεται η ευκαιρία στους ειδικευμένους ιατρούς να έχουν χρόνο για έρευνα και εκπαίδευση και στους ειδικευόμενους η δυνατότητα να εκτίθενται σε πολλούς διδάσκοντες. Είναι απόλυτη απαίτηση απ’ όλους τους ιατρούς της Κλινικής να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον πάσχοντα συνάνθρωπο, με ευαισθησία και κατανόηση. Τη λειτουργία της Κλινικής συνεπικουρούν σύμβουλοι όλων των ιατρικών ειδικοτήτων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τόσο των φοιτητών, όσο και των ιατρών αναπτύσσεται και εξελίσσεται ώστε να καλύπτει την κριτική κατανόηση των μοριακών μηχανισμών γένεσης των νόσων, την ενδελεχή, με βάση τα προβλήματα του ασθενούς, διάγνωση και διαφορική διάγνωση των νοσημάτων και την εφαρμογή με σχολαστικότητα, αντικειμενικά αποτελεσματικών και ασφαλών θεραπειών. Ολοι οι διδάσκοντες προσπαθούν να λειτουργούν στα πλαίσια αυτά με αποτέλεσμα η διδασκαλία, στο αμφιθέατρο, των παθογενετικών μηχανισμών των νόσων, οι εβδομαδιαίες βιβλιογραφικές ενημερώσεις, οι κλινικοπαθολογικές συζητήσεις με βάση ενδιαφέροντα περιστατικά και η διδασκαλία των σημαντικών και επειγουσών κλινικών οντοτήτων να έχουν υψηλή ακροαματικότητα και ευμενέστατα σχόλια.

Αναλυτική παρουσίαση των ερευνητικών και διδακτικών δρστηριοτήτων του τμήματος παρέχονται στον ιστότοπο http://pathophysiology.med.uoa.gr

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.