Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Μικροβιολογικό Τμήμα – Επικοινωνία – Πληροφορίες

 

  • Τηλέφωνα επικοινωνίας : , 213 206 1386, 213 206 1228, εσ. 6586, 213 206 1165, εσ. 6365
  • FAX: 210-7783949
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mikrobiologiko@laiko.gr

Σύντομο ιστορικό
Η ουσιαστική αναβάθμιση του εργαστηρίου έγινε μετά την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) όταν διορίστηκε στη θέση διευθυντού του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου τον Απρίλιο του 1986 η Dr Αθηνά Γεωργακάκου- Αυλάμη. Η στελέχωση του τμήματος εκείνη την περίοδο ήταν:

 

Επιμελητές Α     3
Επιμελητές Β     4
Τεχνολόγοι      10

Το ΓΝΑ «Λαϊκό» είναι ένα Πανεπιστημιακό νοσοκομείο 500 περίπου κλινών με μία ουρολογική, δύο χειρουργικές, τρεις παθολογικές κλινικές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τμήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας που περιλαμβάνουν Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Μεταμοσχεύσεων, Νεφρολογική κλινική με τμήμα Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης και Τεχνητό Νεφρό, Τμήμα Νοσηλείας Ειδικών Λοιμώξεων, Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας και Κέντρο Αιμορροφιλικών, Καρδιολογική κλινική με Μονάδα Εμφραγμάτων, Αιματολογικό Εξωτερικό Ιατρείο, Εξωτερικό Ιατρείο παρακολούθησης μεγάλου αριθμού Μεταμοσχευμένων, Εξωτερικό Ιατρείο Λοιμώξεων, Διαβητικού Ποδιού και Εξωτερικά Ιατρεία όλων των ειδικοτήτων.
Για την κάλυψη των απαιτήσεων των νοσηλευομένων ασθενών, των ασθενών με τακτική παρακολούθηση στα εξωτερικά ιατρεία και όλων των υπολοίπων εξωτερικών ασθενών και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, έπρεπε να διευρυνθεί τα φάσμα των εξετάσεων, να αναβαθμισθεί η ποιότητα και να συντομευτεί ο χρόνος των εξετάσεων.
Έτσι οι κύριοι στόχοι που άμεσα τέθηκαν ήταν:

1)     Η ανάπτυξη και βελτίωση της τεχνογνωσίας του προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του εργαστηρίου με τους εξής τρόπους:
α) Εκπαίδευση
β) Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού
γ) Εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογίας
δ) Έκδοση φυλλαδίου οδηγιών για λήψη και μεταφορά δειγμάτων για καλλιέργειες
ε) Έγκαιρη μεταφορά των δειγμάτων
στ) Τμήμα παραλαβής δειγμάτων
ζ) Βιβλίο μεθοδολογίας εργαστηρίου
η) Εφαρμογή συστήματος γραπτών απαντήσεων
θ) Συντόμευση χρόνου απαντήσεων
ι) Επιδημιολογική επιτήρηση
ια) Συμβολή στην πολιτική χρήση αντιβιοτικών
ιβ) Μηχανογράφηση εργαστηρίου
ιγ) Ανάπτυξη καλής συνεργασίας και επικοινωνίας με τους κλινικούς ιατρούς
ιδ) Ετοιμότητα του εργαστηρίου
ιε) Συνεργασία με άλλα εργαστήρια και νοσοκομεία σε περιστατικά ρουτίνας

2)    Η διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου με τους εξής τρόπους:
α) Βελτίωση της υποδομής του εργαστηρίου και της εκπαίδευσης του προσωπικού
β) Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας
γ) Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας

3)    Η ανάπτυξη της επιστημονικής δραστηριότητας σε ερευνητικό επίπεδο και η εκπροσώπηση σε ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις και συνέδρια ως εξής:
α) Εκπαίδευση ειδικευομένων, μετεκπαίδευση ειδικευμένων και τεχνολόγων
β) Διδακτορικές διατριβές
γ) Διοργάνωση διεθνών και ελληνικών συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων κλπ
δ) Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε ιατρικά συνέδρια
ε) Συμμετοχή σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες και ομάδες εργασίας:
–    Στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ESGNI (European Study Group on Nosocomial Infections) της European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
–    Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αντιμικροβιακής Αντοχής και Επιδημιολογίας ENARE (The European Network for Antimicrobial Resistance and Epidemiology)
–    Στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Πρόληψης και Ελέγχου της Αντιμικροβιακής Αντοχής ARPAC (Antibiotic Resistance Prevention and Control) , που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
–    Στην Ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας για την Αντοχή των Αναεροβίων Βακτηριδίων (ESCARAB) .

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.