Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Μικροβιολογικό Τμήμα – Εξειδικευμένα τμήματα-Εξωτερικά Ιατρεία

1. Το εργαστήριο αποτελεί:
I. Κέντρο αναφοράς αναεροβιων μικροβίων
(Υπεύθυνη: Πανταζάτου Αγγελική, τηλ. 213 206 1386, εσ. 6586)
II. Κέντρο εξειδίκευσης Κλινικής Μικροβιολογίας
(Υπεύθυνη: Στεφάνου Ιωάννα, τηλ. 2213 206 1228, εσ. 6428)

2. Στο εργαστήριο λειτουργεί τμήμα μοριακών τεχνικών
(Υπεύθυνος : Μπεκρής Ευστάθιος τηλ. 213 206 1165, εσ. 6365)

3. Το εργαστήριο λόγω ύπαρξης εξιδεικευμένων τμημάτων με ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρών) ασκεί τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο των ασθενών αυτών.

_______________________

 

Πραγματοποιούμενες Εξετάσεις

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Α. Διαγνωστικές εξετάσεις που απαιτούν μικροσκόπηση – Διάφορες άλλες.

1     Άμεση μικροσκοπική εξέταση για άπεπτα στοιχεία κοπράνων (λίπος-μυϊκές ίνες- άμυλο).

2     Άμεση μικροσκοπική εξέταση βιολογικών υγρών (Μέτρηση κυττάρων- τύπος ΕΝΥ, περιτοναϊκό, αρθρικό, πλευριτικό κ.α.).

3     Άμεση μικροσκοπική εξέταση (νωπό παρασκεύασμα) κολπικού, τραχηλικού, ουρηθρικού, προστατικό.

4     Άμεση μικροσκοπική εξέταση (σκοτεινό πεδίο) για Σπειροχαίτη και Λεπτόσπειρα.

5     Άμεσο κατά Gram παρασκεύασμα πτυέλων, κολπικού, ουρηθρικού κλπ.

6     Άμεσο κατά Gram παρασκεύασμα για κυνάγχη Vincent.

7     Άμεσο παρασκεύασμα Βιολογικών υγρών για οξεάντοχα Βακτηρίδια – χρώση – Ziehl –Nielsen.

8     Tροποποιημένη Ziehl –Nielsen για Nocardia.

9     Tροποποιημένη Ziehl –Nielsen για Cryptosporidium.

10   Παρασιτολογική κοπράνων.

11   Οξύουροι στα κόπρανα (Scotch Tape).

12   Pneumocystis carinii σε βρογχοκυψελιδικό έκλπυμα (άμεσος ανοσοφθορισμός).

13   Clamydia trachomatis, σε κολπικό, τραχηλικό, ουρηθρικό, προστατικό, σπέρμα (άμεσος ανοσοφθορισμός).

14   Γενική εξέταση ούρων.

15   Οσμωτική πίεση ορού- ούρων.

16   Λεύκωμα Bence-Jones στα ούρα.

17   Μυοσφαιρίνη ούρων.

18   Εξέταση ούρων για κύηση.

19   Αναζήτηση Αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα:

α) Μέθοδος Mayer,

β) Ανοσοχρωματογραφική μέθοδος.

 

Β. Καλλιέργειες για κοινά αερόβια παθογόνα

1     Κ/α αίματος (αερόβια, αναερόβια) και με ανασταλτικές ουσίες για αντιβιοτικά.

2     Κ/α βιολογικών υγρών (ΕΝΥ, περιτοναϊκό, αρθρικό, πλευριτικό κ.α.).

3     Κ/α ποσοτική ούρων.

4     Κ/α κολπικού, τραχηλικού, ουρηθρικού, σπέρματος.

5     Κ/α προστατικού κατά Stamey- Mears.

6     Κ/α φαρυγγικού, αμυγδαλικού, οφθαλμικού, ωτικού κλπ.

7     Κ/α πτυέλων, βρογχικών εκκριμάτων, βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος, PSB.

8     Κ/α πύου, δερματικών βλαβών, υγρών παροχέτευσης κ.λ.π..

9     Κ/α άκρων ενδαγγειακών καθετήρων.

10   Κ/α κοπράνων για Salmonella- Shigella.

 

Γ. Καλλιέργειες για ειδικά παθογόνα

1     Κ/α για μύκητες (κάντιντα, κρυπτόκοκκο, ασπέργιλλο, κ.λ.π.) σε όλα τα ανωτέρω δείγματα.

2     Κ/α για μυκοβακτηρίδιο Φυματίωσης σε ούρα, πτύελα κ.λ.π.(για καλλιέργεια αίματος συνεννόηση με το εργαστήριο).

3     Κ/α για Mycoplasma hominis και Ureoplasma urealyticum σε δείγματα ουροποιογεννητικού.

4     Κ/α για Gardnerella vaginalis.

5     Κ/α για β- αιμολυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας Β (σε κολπικό).

6     Κ/α για γονόκοκκο(σε ουρηθρικό, προστατικό, τραχηλικό).

7     Κ/α κοπράνων για C. Difficile.

8     Κ/α κοπράνων για Campylobacter.

9     Κ/α κοπράνων για V. Cholerae.

10  Κ/α κοπράνων για Yersinia.

11  Κ/α φαρυγγικού για Κορυνοβακτηρίδιο Διφθερίτιδας.

12  Κ/α φαρυγγικού για παθογόνες Ναισσέριες.

13  Κ/α για Nocardia.

14  Κ/α για για Listeria.

15  Κ/α για άλλα ειδικά παθογόνα (συνεννόηση με το εργαστήριο).

16  Ταχεία απομόνωση μυκοβακτηριδίων με αυτόματο σύστημα Bactec.

 

Δ. Αναερόβιες καλλιέργειες

1     Αίματος.

2     Βιολογικών υγρών κλειστών κοιλοτήτων (ΕΝΥ, περιτοναϊκό, πλευριτικό κ.α.).

3     Πύου αποστημάτων, εμπυημάτων κ.α..

4     Νεκρωμένων ιστών.

5     Υλικού διατραχειακής παρακέντησης πνεύμονος.

6     Άλλα (συνεννόηση με το εργαστήριο).

 

Ε. Μέθοδοι Προσδιορισμού Ευαισθησίας στα αντιβιοτικά

1     Αντιβιόγραμμα – μέθοδος διάχυσης με δίσκους (Kirby-Bauer).

2     Ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα σε Gram θετικά και Gram αρνητικά (MIC) .

3     Ελάχιστη βακτηριοκτόνος πυκνότητα (MBC).

4     E-test για μύκητες.

5     E-test για απαιτητικά μικρόβια.

6     E-test για αναερόβια (συνεννόηση με το εργαστήριο).

 

ΣΤ. Μικροβιολογικές εξετάσεις που αφορούν Νοσοκομειακές Λοιμώξεις

1     Έλεγχος ρινικής φορείας για MRSA.

2     Έλεγχος φορείας για άλλο μεταδοτικό νόσημα στο προσωπικό και στους ασθενείς.

3     Έλεγχος μικροβιακού φορτίου στους χώρους του Χειρουργείου.

4     Μικροβιολογικός έλεγχος κλιβάνων Κεντρικής αποστείρωσης.

5     Έλεγχος για υφομύκητες σε χώρους λευκοπενικών ασθενών.

6     Τυποποήση επιδημικών στελεχών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

7     Συνεχής παρακολούθηση (surveillance) της συχνότητας απομόνωσης και ποσοστών ευαισθησίας στα εν χρήσει αντιμικροβιακά των Νοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών στελεχών.

8     Ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους στελεχών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

9     Συνεχής παρακολούθηση (surveillance) βακτηριδίων για εμφάνιση κατά συρροή κρουσμάτων Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Α) Ορολογικές εξετάσεις

1     Ανίχνευση αντισωμάτων IgM και IgG για CMV (ELISA) και του έμμεσου ανοσοφθορισμού (IF).

2     Ανίχνευση αντισωμάτων IgM και IgG για Herpes Simplex Virus 1+2 με (ELISA).

3     Ανίχνευση αντισωμάτων IgM και IgG VCA- Epstein Barr με(ELISA) και(IF).

4     Ανίχνευση αντισωμάτων IgM και IgG για Toxoplasma gondii (ELISA).

5     Ανίχνευση αντισωμάτων IgM και IgG για Varisella- Zoster (ELISA).

6     Ποσοτικός προσδιορισμός CRP (νεφελομετρία).

7     Ποσοτικός προσδιορισμός ASTO (νεφελομετρία).

8     Ανίχνευση αντισωμάτων Βρουκέλλας.

α. Ποιοτική συγγολητινοαντίδραση σε πλάκα(Rose-Bengal).

β. Συγγολητινοαντίδραση σε σωληνάρια (Wright).

γ. Wright- Coombs.

9     Αναζήτηση αντιγόνου CMV σε ολικό αίμα (άμεσος ανοσοφθορισμός).

10   VDRL.

11   Ανίχνευση αντισωμάτων IgM M. pneumoniae(ELISA επί χάρτου).

12   Αναζήτηση αντιγόνων μικροβίων σε Ε.Ν.Υ. ούρα, αίμα (N. meningitides, H. influenzae, S. pneumoniae).

13   Αναζήτηση αντιγόνου Cryptococcus neoformans σε ορό και ΕΝΥ (Συγγολητινοαντίδραση latex).

14   Αναζήτηση αντιγόνου C. albicans(Συγγολητινοαντίδραση latex).

15   Αναζήτηση αντιγόνου Aspergillus sp. (Συγγολητινοαντίδραση latex).

16   Προσδιορισμός τοξίνης Α+Β C.difficile (ELISA).

17   Ανίχνευση αντιεχινοκοκκικών αντισωμάτων (έμμεση αιμοσυγκόλληση.

18   Ανίχνευση αντιλεισμανιακών αντισωμάτων (έμμεση αιμοσυγκόλληση).

19   Ανίχνευση αντιαμοιβαδικών αντισωμάτων (IF).

20   Προκαλσιτονίνη (PCT) με χημειοφωταύγεια.

21   Ανίχνευση αντισωμάτων IgM και IgG έναντι ιων ECHO(IF).

22   Ανίχνευση αντισωμάτων IgM και IgG έναντι ιων Coxsakies (IF).

23   Ανίχνευση αντισωμάτων IgM και IgG έναντι Αδενοιού(IF).

24   Ανίχνευση αντισωμάτων IgM και IgG για Borrelia(IF).

25   Ανίχνευση αντισωμάτων IgM και IgG για Λεπτόσπειρα(IF).

26   Ανίχνευση αντισωμάτων IgM και IgG για Λιστέρια (IF).

27   Ανίχνευση αντισωμάτων IgM και IgG έναντι του ιού Parvo19 (IF).

28   Ανίχνευση αντισωμάτων EBNA-EBV(IF).

29   Ανίχνευση αντισωμάτων EA-EBV(IF).

30   Ανίχνευση αντισωμάτων IgM HBc με χημειοφωταύγεια

31   Ανίχνευση αντισωμάτων IgM και IgG HAV με χημειοφωταύγεια

32   HBe Ag με χημειοφωταύγεια

33   Ανίχνευση αντισωμάτων HBe με χημειοφωταύγεια

 

B) Μοριακές τεχνικές

1     Ανίχνευση Mycobacterium tuberculosis complex με Ampl rRNA.

2     Ποσοτική (real time) PCR για CMV

3     Ποσοτική (real time) PCR για BKV

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.