Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Νεφρολογική Κλινική – Εκπαιδευτικές διαδικασίες

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Συμμετοχή των Ιατρών της Κλινικής στο πρόγραμμα που εκπονείται από την Ιατρική Σχολή βάσει του Προγράμματος Σπουδών των φοιτητών. Η υλοποίηση του διενεργείται από τους προκαθορισμένους ομιλητές με παρουσιάσεις σε μορφή powerpoint οι οποίες και αναρτώνται διαδικτυακά (e-learning).

Φοιτητές του 4ου και 6ου έτους της Ιατρικής Σχολής έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς που παρακολουθούνται στα ιατρεία ή νοσηλεύονται στις αντίστοιχες κλινικές και εξοικειώνονται με τα συμπτώματα, τα κλινικά σημεία, το διαγνωστικό έλεγχο και τη θεραπεία των Σπειραματικών Παθήσεων.

Οι Πανεπιστημιακοί ιατροί, οι ιατροί του ΕΣΥ και οι Επικουρικοί Ιατροί της Κλινικής συμμετέχουν στην εκπαίδευση των φοιτητών διενεργώντας συγκεκριμένα μαθήματα αναφορικά και με την εξειδίκευση του Κέντρου Σπειραματικών Παθήσεων καθώς και στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Παθολογικών Κλινικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό».

Στόχος είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές διάγνωσης και αντιμετώπισης των Νεφρολογικών Νοσημάτων συμπεριλαμβανομένου των Σπειραματικών Παθήσεων.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ειδικευομένων Ιατρών

Στην Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού ειδικεύονται στη Νεφρολογία 12 ιατροί (10 κανονικές θέσεις και 2 υπεράριθμοι) οι οποίοι συμμετέχουν άμεσα στην παρακολούθηση των ασθενών, στα διεπιστημονικά ιατρικά συμβούλια, διενεργώντας παρουσιάσεις με τη μορφή προβολών και στα εκπαιδευτικά μαθήματα όπως αυτά αναλύονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των συνεργαζόμενων Παθολογικών Κλινικών.

Στόχος είναι η εκπαίδευση και η επαρκής κατάρτιση των ειδικευομένων στα νεφρολογικά νοσήματα συμπεριλαμβανομένου των Σπειραματικών Παθήσεων. Οι ειδικευόμενοι μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους οφείλουν να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά ασθενείς με Νεφρικές Παθήσεις σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και την πρόσφατα τεκμηριωμένη γνώση.

Κάθε 6 μήνες διοργανώνεται από την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρία εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους ειδικευόμενους ιατρούς νεφρολογίας  όλης της χώρας. Τα μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας του Κέντρου συμμετέχουν ενεργά τόσο στην διοργάνωση και την θεματολογία του σεμιναρίου, όσο και ως ομιλητές – εκπαιδευτές.

Μετεκπαιδευτικά προγράμματα

Η κλινική υλοποιεί ετησίως συγκεκριμένο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με τις Νεφρικές Παθήσεις:

1)Μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας της Κλινικής συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ δίνοντας διαλέξεις για τις Σπειραματικές Παθήσεις που τις  παρακολουθούν πλήθος επαγγελματιών υγείας (κυρίως παθολόγων, νεφρολόγων, αιματολόγων, καρδιολόγων και ρευματολόγων)  Το πρόγραμμα έχει εκπονηθεί από τους Διευθυντές των συνεργαζόμενων Παθολογικών Κλινικών της Α΄ ΠΚ (Καθ. Γκόγκα Ελένη), της Παθολογικής Φυσιολογίας (Καθηγητή ΑΘ. Τζιούφα) και της Α΄ΠΠΚ (Καθ. Σφηκάκης Πέτρος) και του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Κέντρου (Καθηγητή Ι.Ν. Μπολέτη ) και είναι αναρτημένο στα αντίστοιχα site των κλινικών και στη Γραμματεία του Κέντρου

2)Μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας της κλινικήςέχουν συμμετάσχει ως συγγραφείς των Κεφαλαίων για τα Νεφρικά Νοσήματα σε Ακαδημαϊκά Συγγράμματα των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής .

3)Οι ιατροί της Κλινικής συμμετέχουν στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και στο Δ.Σ. της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, καθορίζοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ημερίδων, επιστημονικών συναντήσεων, σεμιναρίων, Συνεδρίων (Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο) με θεματολογία τις Νεφρικές Παθήσεις.

Στόχος είναι η εξοικείωση και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, εντός και εκτός τηςκλινικής, σχετικά με τις Νεφρικές Παθήσεις ώστε να βελτιωθεί και να γίνει αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση των ασθενών αυτών.

Επιπλέον, επιτυγχάνεται η γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων της κλινικής ώστε να προωθείται η παραπομπή των ασθενών και η αντιμετώπιση από εξειδικευμένους ιατρούς.

4)  Συμμετοχή σε Διεθνή Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Οι ιατροί της κλινικής συμμετέχουν σε Διεθνή Συνέδρια και Ημερίδες με σκοπό την παρουσίαση των εργασιών του Κέντρου και τη μετάδοση της εξειδικευμένης γνώσης σε επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στον τομέα των Νεφρικών Παθήσεων.

 

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.