Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Νεφρολογική Κλινική – Εξειδικευμένα τμήματα-Εξωτερικά Ιατρεία

 

1. Νεφρολογική Κλινική

 

2. Ειδικές Μονάδες – Κέντρα

2.1 Μονάδα Αιμοκάθαρσης & Πλασμαφαίρεσης

2.2 Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης

2.3 KέντροΣπειραματικών Παθήσεων

2.4 Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού

2.5 Μονάδα Επεμβατικής Νεφρολογίας

                2.5.α Βιοψιών Νεφρού

                2.5.β Προσωρινής αγγειακής προσπέλασης

 

3. Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-Εξωτερικά Ιατρεία

3.1 Νεφρολογικό Ιατρείο

3.1.α Χρόνιας Νεφρικής Νόσου

3.1.β Διαβητικής Νεφροπάθειας

3.1.γ Πολυκυστικής Νόσου

3.2 Ιατρείο Υπέρτασης

3.3 Μεταμοσχευτικό Ιατρείο

3.3.α Τακτικών Περιστατικών

3.3.β Πρόσφατα μεταμοσχευμένων & Επειγόντων περιστατικών

3.4 Ιατρείο Προμεταμοσχευτικού ελέγχου

3.5 Ιατρείο παρακολούθησης ζώντων δοτών

Eξωτερικά Ιατρεία

Ø  Νεφρολογικό Ιατρείο: Δευτέρα και Πέμπτη (τηλ.1535)

Ø  ΚέντροΣπειραματικών Παθήσεων: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή (213 206 1152, εσ. 6352, 213 206 1122, εσ. 6322)

Ø  Ιατρείο Προμεταμοσχευτικού Ελέγχου: Δευτέρα και Τετάρτη (τηλ 213 206 1209, ες. 6409)

Ø  Τακτικό Μεταμοσχευτικό Ιατρείο κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή (τηλ. 213 206 1209, εσ. 6409, 213 206 1316, ες. 6516)

Ø  ΜεταμοσχευτικόIατρείο για πρόσφατα μεταμοσχευμένους & για έκτακτα περιστατικά: καθημερινά (τηλ. 213 206 1093, εσ. 6293)

Ø  Ιατρείο παρακολούθησης Ζώντων Δοτών κάθε Πέμπτη (τηλ 213 206 1316, εσ. 6516 )

Ø  Ιατρείο Πολυκυστικής Νόσου Δευτέρα και Πέμπτη (τηλ 213 206 1316, εσ. 6516 )


Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες σχετικά με μεταμόσχευση νεφρού, καθώς και για τη διενέργεια ή την αξιολόγηση προμεταμοσχευτικού ελέγχου είναι σκόπιμο να απευθύνονται για ραντεβού στο εξωτερικό ιατρείο προμεταμοσχευτικού ελέγχου.

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.