Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Παθολογοανατομικό Τμήμα – Επικοινωνία – Πληροφορίες


Α΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διευθυντής: Καθηγητής Ε.ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. Γραμματείας: 210-7462267, 210-7462229, 210-7462158
E-mail: panatomy@med.uoa.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής ανήκει στον Κλινικοεργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και στεγάζεται σήμερα στους χώρους των Εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής στο Γουδή, δίπλα στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών.
Ιδρύθηκε το 1850 από τον Όθωνα και την Αμαλία τότε που το Πανεπιστήμιο Αθηνών έφερε την επωνυμία «Ελληνικό Πανεπιστήμιο Όθωνος» και είναι το παλαιότερο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής στην Ελλάδα. O πρώτος Καθηγητής Διευθυντής του Εργαστηρίου και ουσιαστικά ο πρώτος Πανεπιστημιακός δάσκαλος της Παθολογικής Ανατομικής στην Ελ-λάδα ήταν ο Θεόδωρος Αφεντούλης (1855-1863).Στις σημερινές εγκαταστάσεις του στο Γουδή, το Εργαστήριο έχει έτος ίδρυσης το 1932 (άρθρο 289 Ν.5343/1932). Ο ιδρυτής της σύγχρονης Παθολογικής Ανατομικής θεωρείται ο Καθηγητής Ι.Κατσαράς, ο οποίος μετά από μακροχρόνιες σπουδές στη Γερμανία ανέλαβε τη διεύθυνση του Εργαστη-ρίου από το 1937 έως το 1952. Ακολούθησαν οι Καθηγητές: Δ.Ελευθερίου (1952-1979), Α.Θεοδοσίου (1970-1971), Ν.Παπαχαραλάμπους (1971-1987),  Β.Λίτσιος (1987-1993), Π.Δάβαρης (1993-2002), Π.Νακοπούλου (2002-2003), Ε.Πατσούρης     (2004-σήμερα).
Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Παν. Αθηνών στις 3.2.2005, το Εργαστήριο μετονομάσθηκε σε Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Φεβρουάριο του 2007, το Α Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής εγκαταστάθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών μετά από διυπουργική απόφαση (Υπουργεία Παιδείας και Υγείας) και μεταξύ των άλλων καθηκόντων του ανέλαβε και το κλινικοεργαστηριακό / διαγνωστικό έργο διεκπεραίωσης των παθολογοανατομικών εξετάσεων των ασθενών του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Το Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής εξυπηρετεί κλινικές/ διαγνωστικές (παθολογοανατομικές και κυτταρολογικές εξετάσεις), ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχετικές με όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της Σύγχρονης Παθολογικής Ανατομικής και Κυτταρολογίας, με ενσωμάτωση όλων των νέων μεθόδων και τεχνικών της Μοριακής Βιολογίας, της Βιοτεχνολογίας και της Βιοπληροφορικής. Προωθεί δε παράλληλα την ανάπτυξη της σύγχρονης βασικής και εφαρμοσμένης βιοϊατρικής έρευνας.

ΚΛΙΝΙΚΟ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Από το 2007 το Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει εγκατασταθεί στο ΓΝΑ Λαϊκό Νοσοκομείο και λειτουργεί και στα πλαίσια του Εργαστηριακού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του ως άνω Νοσοκομείου (9.2.1987).
Εκτός της διεκπεραίωσης των παθολογοανατομικών εξετάσεων των ασθενών του Λαϊκού Νοσοκομείου, θα πρέπει να αναφερθεί ότι πολλές επίσης δύσκολες περιπτώσεις αποστέλλονται για συμβουλευτική παθολογοανατομική δεύτερη γνώμη από άλλα νοσοκομεία της χώρας. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά ασθενείς με κακοήθη νοσήματα (καρκίνους).
Το κλινικό έργο το οποίο καλύπτει νοσήματα όλων των συστημάτων του οργανισμού, περιλαμβάνει την παροχή παθολογοανατομικών/κυτταρολογικών διαγνωστικών εξετάσεων με κλασικές και σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους σε ιστολογικό, ιστοχημικό, ανοσοϊστοχημικό και μοριακό επίπεδο. Στις νεότερες διαγνωστικές τεχνικές περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η διερεύνηση βιολογικών παραμέτρων που αποσκοπούν στη μοριακή στοχευμένη θεραπευτική προσέγγιση κακοήθων νοσημάτων.
Στο Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, υπάρχει η εμπειρία και η εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την εκτέλεση εξειδικευμένων μοριακών εξετάσεων από το ιατρικό, προσωπικό, τους εξειδικευμένους βιολόγους και το τεχνικό προσωπικό, που αφορούν παθήσεις όλων των συστημάτων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Το ερευνητικό έργο συνίσταται στη μελέτη των νοσημάτων όλων των συστημάτων του οργανισμού με τις κλασικές ή τις νεότερες τεχνικές και μεθόδους σε όλα τα επίπεδα, ώστε να επιτευχθεί πληρέστερη κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών και της βιολογικής συμπεριφοράς αυτών, με στόχο την ορθή διάγνωση και την αποτελεσματικότερη θεραπεία, πρόγνωση και πρόληψη αυτών.
Το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου έχει μεγάλο εύρος, επιτελείται με τις νεότατες συμβατικές και μοριακές τεχνικές και εστιάζεται μεταξύ των άλλων στη μελέτη βιολογικών δεικτών απόπτωσης, κυτταρικού κύκλου και αγγειογένεσης σε νεοπλασματικά και μη νοσήματα στα πλαίσια διερεύνησης των παθογενετικών μηχανισμών τους. Επιπλέον, οι ερευνητικές δραστηριότητες στο Εργαστήριο περιλαμβάνουν ποικίλες σύγχρονες μεθόδους μελέτης του ανθρώπινου γονιδιώματος συγκριτικά σε μεταβολικές παθήσεις, καρδιαγγειακές αλλοιώσεις κ.α. Ερευνώνται με εγκαταστημένες μοριακές μεθόδους αλλοιώσεις του DNA, μεταβολές της έκφρασής του (RNA) και πρωτεϊνικά προφίλ που είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για την κατανόηση αλλά και την αντιμετώπιση των ανωτέρω παθήσεων κυρίως στο πλαίσιο νέων θεραπευτικών στρατηγικών με βάση στοχευμένες θεραπείες.

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.