Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Παθολογοανατομικό Τμήμα – Εκπαιδευτικές διαδικασίες

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Προπτυχιακή εκπαίδευση
Κάθε έτος στο Εργαστήριο εκπαιδεύονται οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Παν. Αθηνών σε 2 εξάμηνα (5ο και 6ο εξάμηνο) στη Γενική και Ειδική Παθολογική Ανατομική (από έδρας Μαθήματα και Εργαστήρια) και οι φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανε-πιστημίου Αθηνών σε 1 εξάμηνο (4ο εξάμηνο) στη Γενική Παθολογική Ανατομική Ι (από έδρας Μαθήματα και Εργαστήρια).

Εκτός αυτών διδάσκονται:
Κατ’επιλογήν υποχρεωτικά Μαθήματα
•    Παθολογική Ανατομική Γαστρεντερικού Συστήματος
•    Παθολογική Ανατομική Δέρματος βάσει παθοφυσιολογικών μηχανισμών
•    Ανοσοϊστοχημεία
•    Διαγνωστική Κυτταρολογία
•    Παθολογική Ανατομική των περιβαλλοντικών επιδράσεων στον άνθρωπο
•    Παθολογική Ανατομική Νευρικού Συστήματος
•    Παθολογική Ανατομική Αιμοποιητικού Συστήματος
•    Μοριακή Παθολογική Ανατομική
•    Κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση των συχνότερων κακοήθων νεοπλασμάτων του ανθρώπου

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση
1. Μεταπτυχιακά προγράμματα
•    Νεοπλασματική νόσος στον άνθρωπο: Σύγχρονη κλινικοπαθολογο¬ανατομική προ-σέγγιση και έρευνα
•    Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Πα-νεπιστημίου Αθηνών.
•    Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επι¬πτώ¬¬σεις στην υ-γεία.
2.    Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων για ειδικευμένους και ειδικευόμενους Παθο-λογο¬ανατόμους (2 ώρες εβδομαδιαίως)
3.     Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών Παθολογοανατόμων:
•    Καθημερινά στην πρακτική εφαρμογή της Παθολογικής Ανατομικής.
4. Μηνιαίες κλινικοεργαστηριακές συναντήσεις με 4 κλινικές του Λαϊκού Νοσοκομείου.

Στο εκπαιδευτικό έργο συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ, όπως επίσης και εξωτερικοί επιστημο-νικοί συνεργάτες του Εργαστηρίου.

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.