Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Τμήμα Φαρμακείου – Εξειδικευμένα τμήματα – Εξωτερικά Ιατρεία

 

Λειτουργεί τμήμα εξωτερικών ασθενών,  το οποίο εξυπηρετεί:

  • Aσθενείς ταμείων (εκτός του ΙΚΑ), στους οποίους χορηγούνται συγκεκριμένα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα:

ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΚΤΟΣ
TOY ΙΚΑ

ALIMTA LEUSTATIN REVLIMID
ANZEMET LUCENTIS RILUTEK
ARANESP MABCABATH ROFERON-A
AVASTIN MABTHERA SANDOGLOBULIN
AVONEX MACUGEN SANDOSTATIN LAR
BEROMUN MIRCERA SIMULECT
BETAFERON MYFORTIC SPRYCEL
CAELYX MYOCET SUBCUVIA
CAMPTO NAVELBINE SUTENT
CERTICAN NEORECORMON TARCEVA
COPAXONE NEULASTA TASIGNA
CYMEVENE NEXAVAR TAXOL
ENMREL OCTAGAM TAXOPROL
EPREX ORENCIA TAXOTERE
ETHYOL OVAPAC TEMODAL
FLEBOGAMMA PACLITOL THELIN
GAMMAGARD PACLITAXEL TORISEL
GRANOCYTE PATAXEL TRACLEER
GRANULOKINE PAXENE TRISENOX
HEPSERA PEGASYS TYKERB
HERCEPTIN PEGINTRON TYSABRI
HUMIRA PENTAGLOBIN VECTIBIX
HYCAMTIN PROGRAF VELCADE
INTRAGLOBIN F RAPAMUNE VENTAVIS
INTRATECT REBIF VIVAGLOBIN
INTRONA REMICADE VOLIBRIS
KEPIVANCE REMODULIN YONDELIS
KINERET RETACRIT ZAVESCA
KIOVIG REVATIO  
  • Aσθενείς όλων των ταμείων για φάρμακα ειδικών κατηγοριών, όπως τα σκευάσματα Berinert, Ivhebex & Thalidomide,  καθώς και ορφανά φάρμακα που διακινούνται μέσω ΙΦΕΤ
  • Aσθενείς με βιβλιάρια οικονομικής αδυναμίας (απορίας).

Ειδικές δραστηριότητες

Το Φαρμακευτικό Τμήμα συμμετέχει σε θεσμοθετημένες μόνιμες Επιτροπές  του Νοσοκομείου, όπως είναι η Επιτροπή Φαρμάκων και η Επιτροπή Λοιμώξεων.

Το τμήμα συμμετέχει επίσης σε διάφορες ομάδες εργασίας και ερευνητικά προγράμματα:

  • Ευρωπαϊκή Ομάδα Μελέτης Πολιτικής Χρήσης των Αντιβιοτικών (European Study Group for Antibiotic Policies-ESGAP), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (European Society of Clinical Microbiology & Infectious Diseases-ESCMID)
  • Ευρωπαϊκή Ομάδα Μελέτης της Φαρμακοκινητικής / Φαρμακοδυναμικής των Αντιμικροβιακών Ουσιών (European PK/PD of Anti-Infectives Study Group-EPASG), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (European Society of Clinical Microbiology & Infectious Diseases-ESCMID)
  • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πρόληψης και Ελέγχου της Αντιμικροβιακής Αντοχής ARPAC (Antibiotic Resistance Prevention and Control), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ασφάλεια του Ασθενή (European Union Network for Patient Safety, EUNetPaS), και πιο συγκεκριμένα στην  Πιλοτική  Εφαρμογή Θεραπευτικής  Ασφάλειας (Medication Safety) & στη Βελτίωση  της ασφάλειας της φαρμακευτικής αγωγής  στα νοσοκομεία, με τον εντοπισμό «καλών πρακτικών»,  τη μετατροπή τους σε εργαλεία και τη δοκιμή  αυτών των εργαλείων στη τρέχουσα κλινική πρακτική.
Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.