Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

03/11/2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ (7) ΗΜΕΡΕΣ

( ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ )

 

Το Λαϊκό Νοσοκομείο θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές ειδών που
προτίθεται να προμηθευτεί προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων
από τους ενδιαφερόμενους.
Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή από την ημερομηνία ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών
στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για επτά ημέρες.
Οι παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών μπορούν να υποβληθούν στο πρωτόκολλο
του νοσοκομείου ή με τηλεομοιοτυπία στο 213-20.61.638 .
Η υποβολή των προαναφερθέντων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δεσμεύσει καθ’
οιονδήποτε τρόπο καμία από τις δύο πλευρές.

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.