Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Τηλεφωνικός Κατάλογος

 

Προσοχή: Ο κατάλογος αφορά αριθμούς εσωτερικών κλήσεων!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 6000 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Θυρωρείο 6215-6285 Διευθύνουσα 6224, 6434
Αποθήκη υλικού 6205 Τομεάρχες 6357
Αρχείο 6314 Γραφείο λοιμώξεων 6433
Βιβλιοθήκη 6256 Τραυματιοφορείς 6224
Γραφείο κινήσεως 6571/6219/6419  

 

 
Γραφείο μισθοδοσίας 6289-6552  

 

 
Εκκαθάριση 6570/6216/6575/6509 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 6270-6321
Ταμείο 6420 Ηλεκτρονικοί 6200
Γραφείο Προσωπικού 6251-6558-6559 Υδραυλικοί 6202
Γραφείο Προμηθειών 6203 Ηλεκτρολόγοι 6220
Γραφείο ραντεβού 6310/6423 Ψυκτικοί 6328
Γραφείο υλικού 6209 Μηχανικοί 6413
Γραφείο επιστασίας 6288 Ξυλουργοί 6422
Κοινωνική υπηρεσία 6268/6303/6775 Θερμαστές 6265
Λογιστήριο 6252/6553/6554 Τραπεζαρία 6300
Διοικητής 6367 Φωτοτυπικό 6435
Υποδ/της 6879/6680 Γραφείο ΙΚΑ 6451
Γραμματεία διοίκησης 6250/6410/6477 Αρχείο 6314
Διαιτολογικό 6296-6778 Τραπεζαρία 6300
Γραμματεία Εκπαίδευσης 6699, 6786, 6782 Γραφείο καθαριότητος 6426
Βιβλιοθήκη 6256 Μαγειρεία 6332
Επιστημονικό Συμβουλίο 6225/6696/6418/6440 Τρόφιμα 6223
Νομική Υπηρεσία 6414    

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 6320-6436 Νεφρολογικό 6293-6437
Ακτινολογικό 6452 Οδοντιατρικό 6373
Αγγειολογικό 6294 Ορθοπεδικό 6217
Αιματολογικό 6106 Ουροδυναμικό 6359
Σεβαστουπόλεως 2107719744 Ουρολογικό 6212
Αλλεργιολογικό 6450-6481-6597 Οφθαλμολογικό 6290
Ενδοσκοπικό 6358 Παθολογικό 6291
  6287 Πνευμονολογικό 6274, 6580
Γυναικολογικό 6257 Βρογχοσκοπήσεων 6463, 6588
Διαιτολογικό 6296 Δ/ντής Πνευμον/κού 6577
Ενδοκρινολογικό 6109 / 6329/6308 Ρευματολογικό 6294
Καρδιολογικό 6266 Χειρουργικό 6269
Νευρολογικό 6281 ΩΡΛ 6325-6306
Ηλεκτροεγκεφαλογράφoς 6264 Ακοομετρία 6325
Ευθυμίου 6591 Φυσιοθεραπευτές 6333
Αιμοληψίες 6438    
Ραντεβού 6682/6683/6684    
Ραντεβού 6658/6659/6423    
       

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ      
Διευθυντής 6235 Ηπατολογικό (Βαφειάδου) 6366
Γραμματεία 6204 Ηλεκτροφορήσεις 6408
Προϊσταμένη 6797 Υγιεινή
Εργαστήρια 6324 Κυτταρολογικό
(2107784853)
19127
Ανοσολογικό 6104-6105    
Μοριακός έλεγχος 6515    
Ανοσοφαινότυπος 6102    
Εργαστήριο Πήξης 6324/6400 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ
6259-
2107771206
Αιμοπεταλιοαφαίρεση 6796  

 

Τμήμα Παραγώγων Αίματος 6400
Αιμοροφυλικοί 6794  
Αιμοληψίες 6795    
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ(γραμματεία) 6227    
Διευθυντής 6342    
Γραφείο Ιατρών 6218 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  
Αγγειογράφος 6473 Διευθυντής 6455
Υπερηχογράφος 6267-6484 Ιατροί 6480
Αξονικός Τομογράφος 6482-6541-6540 Γραμματεία 6255
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ   Ακτινοφυσικοί 6405
Γραμματεία 6428, 6586    
Δ/ντης Μικροβ/κού 6262    
Ορολογικό 6365    
Αιματολογικό 6323-6446 Εργαστήριο Λοιμώξεων Πεττρίκου 6368
Αιμολυτικός έλεγχος 6408 Εργαστήριο Α’ ΠαθολογικήςΚλ. 2107462615
Δ/ντής Αιματολογικού 6299 ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2107788808
Δ/ντής Βιοχημικού 6584 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤ. 2107799775
Βιοχημικό 6583, 6313 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 6221-6421

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ( FΑΧ )

 

2107788830

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

 
Γραμματεία-Διευθυντής 6843 Διευθυντής 6466
Γραφείο Ιατρών Α’ 6312 Προϊσταμένη 6887, 6886
Γραφείο Ιατρών Β’ 6207 Γραφείο Ιατρών 6664, 6311
Γραμματεία ειδικευομένων 6799    
Προϊσταμένη 6246 ΤΜΗΜΑ ΒΑ (ΘΕΣΕΙΣ)  
Γραφείο Θέσεων 6349-6417 Προϊσταμένη 6427
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 6412    
 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Α’

 
  Προϊσταμένη 6279/6781

 

   

 

   
 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Β’

 
Προϊσταμένη 6226-6363

Α’ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

     
Γραμματεία-Διευθυντής 6261-6663

Μ.ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΝΕΦΡΟΥ

 
Προϊσταμένη 6276 Διευθυντής 6364
Γραφείο Ιατρών 6343 Γραμματεία 6409
Εργαστήριο Λοιμώξεων 6241 Προϊσταμένη 6370
    Γραφείο Ιατρών 6870
    Γραφείο Ιατρών 6467/6447
       

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ

 
Γραμματεία-Διευθυντής 6297 Γραμματεία-Διευθυντής 6232-6589
Προϊσταμένη 6337/6793 Αν. Δ/ντης 6330
Γραφείο Ιατρών 6295 Προϊσταμένη 6245
Καθηγητές 6327 Υπερηχοκαρδιογράφος 6445
    Στεφανιογραφίες 6369-6581
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  

Δοκιμασία Κοπώσεως

6258
Προϊσταμένη 6243

Υπερτασιολογικό Ιατρείο

6424
Γραφείο Ιατρών Αγγειοχειρουργικής 6331/6489

Αιμοδυναμικό

6576, 6581
Γραφείο Ιατρών Αγγειοχειρουργικής 6483

Προϊστ/νη Αιμοδ/κού

6369
 

 

   
 

 

   
Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  

ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

 
Γραμματεία-Διευθυντής 6201 Προϊσταμένη 6263
Προϊσταμένη 6244 Γραφείο Ιατρών 6326,6474
Υποδοχή 6881/6875    
 

ΜΕΘ

 
  Διευθυντής 6356
  Προϊσταμένη 6355
    Γραφείο Ιατρών 6677-6678
    Κονσόλα 6229
       
B’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ

 
Γραμματεία-Διευθυντής 6372 Γραμματεία-Διευθυντής 6351
Προϊσταμένη 6371 Προϊσταμένη 6339-6693
Γραφείο Ιατρών 6345/6347 Γραφείο Ιατρών 6322-6676
Πειραματικό Χειρουργείο 6249/6346 Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 6211
Προϊσταμένη Τ.Ν. 6674
    Κίτρινη Μ.Τ.Ν. 6675
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ   Περιτοναϊκή Κάθαρση (ΣΦΟΠΕΚ) 6352
Διευθυντής 6901

Επιμελητές Γέφυρα

6502
Γραμματεία 6902  
Αναπλ. Δ/ντής 6903  
Προϊσταμένη 6894  
Ιατροί 6899  
Νοσηλεία 6895  
Επιμελητής 6904  
Επιμελητής 6905  
Επιμελητής 6906  
Κρυοκατάψυξη 6508  
Κουζίνα 6896  
   

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

 
   

Γραμματεία-Διευθυντής

6237-6662

ΩΡΛ

  Προϊσταμένη 6471, 6236
Γραμματεία-Διευθυντής 6315 Γραφείο Ιατρών 6472-6465
Προϊσταμένη 6336    
Γραφείο Ιατρών 6325

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

 
 

Διευθυντής

6307

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

  Προϊσταμένη 6681
Γραμματεία-Διευθυντής 6661 Γραφείο Ιατρών 6348
Προϊσταμένη 6236, 6689    
Γραφείο Ιατρών 6242, 6908 Ιατρείο Πόνου 6671
       
             

 

 

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.