Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Ελληνικά Ιατρικά Περιοδικά – Αλφαβητικός & Θεματικός Κατάλογος

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
              “Πηγές για τη συλλογή των στοιχείων είναι οι Κατάλογοι της Βιβλιοθήκης του ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ (Αλφαβητικός Κατάλογος
                και Κατάλογος των Περιοδικών με Εθνική Αναγνώριση), ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος των Επιστημονικών Περι-
                οδικών του ΕΚΤ καθώς και οι ιστοσελίδες των περιοδικών που εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή.
                Για τη θεματική κατάταξη των περιοδικών  χρησιμοποιήθηκαν οι θεματικές επικεφαλίδες της U.S.A. National Library
                 of  Medicine. Στη Θεματική  κατηγορία “Hospitals” αναγράφονται οι τίτλοι των περιοδικών των οποίων η πνευματική
                υπευθυνότητα ανήκει σε Νοσοκομεία ή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
                Στα περιοδικά με εθνική αναγνώριση οι δημοσιευμένες εργασίες των γιατρών αποτελούν κριτήριο συγκριτικής
                αξιολόγησης για την κατάληψη θέσης του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
                Συντομογραφίες:  ΝΤ=Νέος Τίτλος ,   ΠΤ=Προηγούμενος Τίτλος,  ΕΑ=Εθνική Αναγνώριση
                                                                                           Καλή Πλοήγηση
                                                                                           Κυριακή Σουμελίδου, Βιβλιοθηκονόμος  ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ”
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Αθηρολογία / Εταιρεία  Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος, 2009 –  ,ΕΑ
Αθήρωμα / Ελληνική Εταιρεία Λιπιδολογίας και Αθηροσκλήρωσης, 1996-
Άθληση-Υγεία & Επιστήμη / Ελληνικός Οργανισμός Αθλητικών Επιστημών, 1999 –
Αθλητιατρική  /  Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος, 2006 –
Αθλητική ψυχολογία / Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας, 1985 –
Αίμα / Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, 2010 –
Αιμοδοσία και μετάγγιση / Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας, 2010
ΑκτινοΤεχνολογία/ Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδας, 1997-  , ΕΑ
Ανήρ / Ελληνική  Ανδρολογική Εταιρεία,  Ενδοκρινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Ελενα  Βενιζέλου, 1988-
Ανοσία  / Ελληνική  Εταιρεία  Ανοσολογίας, 2004-  ,  ΕΑ
Αρτηριακή υπέρταση / Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρεία, 1992-  ,  ΕΑ
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής (ΠΤ: Αρχεία Ιατρικών Εταιρειών) /  Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, 1984-  ,  ΕΑ
Αρχεία Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας (ΝΤ: Παιδιατρική) / Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, 1940-1970
Αρχεία ελληνικής στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής (ΠΤ: Ελληνικό …) / Ελλ Ετ Στομ Γναθοπρ Χειρ, 2000- ,  ΕΑ
Αρχεία Ιατρικών Εταιρειών (ΝΤ: Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής) / Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, 1975-1983
Αρχεία νευρολογικής ιατρικής, 1997-
Αρχεία  Νευροψυχολογικής  Ιατρικής  /  Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π., 1994-
Αρχεία Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 1952-
Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής / Ελληνική Ετ  Γενικής Παθολογίας και Παθολ Ανατομικής, 1986-  ,  ΕΑ
Αρχεία Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας, 1980 –
Αρχεία της Φαρμακευτικής / Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία, 1921-
Αρχεία του Νοσοκομείου “Ανδρέας Συγγρός”(ΝΤ: Ελλην Επιθεώρηση Δερμ και Αφροδισιολογίας), 1931-1989
Αρχεία του Ελλ Αντικαρκινικού Ινστ (ΝΤ: Ελληνική Ογκολογία ) /Νοσοκομείου “Ο Αγιος Σάββας”, 1965-1974
Αρχεία των παθήσεων της καρδιάς και των αγγείων / Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία,  195?-1960
Αρχείον εφηρμοσμένης ψυχολογίας /  Ελληνικό Ψυχολογικό Ινστιτούτο, 1960-1961
Αρχείον ιατρικών επιστημών, 1946-196?
Ασκληπιειακά Χρονικά /  Επιστημονικό Συμβούλιο Γ. Νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας, 2000-
Ο Ασκληπιός / Εν Αθήναις Ιατρική Εταιρεία, 1836-?
Αχαϊκή Ιατρική / Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλλάδος-Πελοποννήσου, 1975-
Βαλκανική Στρατιωτική Ιατρική Επιθεώρηση / Εθνική Αντιπρ Βαλκ  Επιτροπής  Στρατιωτικής Ιατρικής ,   ΕΑ
Βήμα Κλινικής Ογκολογίας (ΝΤ: Forum of Clinical Oncology ) /Ετ  Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, 1997-2009
Το Βήμα του Ασκληπίου / Τ.Ε.Ι.   Αθήνας.Τμήμα Νοσηλευτικής Α’,  2002- 
Το βήμα των κοινωνικών επιστημών / Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή,  1989-
Βιοιατρική Τεχνολογία,  1991-
Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. Πρακτικά (ΠΤ: Δελτίο Ιατρ Ετ Θεσ/νίκης) 1956-1982 / Ιατρική Ετ Θεσσαλονίκης, 1987-
Γαληνός, 1959 – ,   ΕΑ
Γαστρεντερολογικά χρονικά / Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Στατιστικής & Ερευνών,  1993 –
Γενετική του Ανθρώπου / Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ), 1999-2002
Γενική Ιατρική / Σύλλογος Γενικών Ιατρών Ελλάδας, 1992 –
Γυναικολογία & Μαιευτική / Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία Βορειοδυτικής & Κεντρικής Ελλάδος 1995 –
Γυναικολογική ογκολογία και κολποσκόπηση / Ελλ Ετ  Παθ Τραχήλου Κολποσκόπησης και Εφαρμογών Laser, 1996-1997
Γυναικολογικός καρκίνος / Ελλ Ογκ Ετ, Ελλ Ετ  Παθ Τραχήλου Κολποσκόπησης και Εφαρμογών, Ελλ Κυτ Ετ, 1998 –
Δελτίο / Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών,    1943 –
Δελτίο Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών / Νοσοκομείον Παίδων “Η Αγία Σοφία”, 1953-  ,  ΕΑ
Δελτίο Ελληνικής Ωτο-νευρο-οφθαλμολογικής Εταιρείας / Ελληνική Ωτο-νευρο-οφθαλμολογική Εταιρεία, 1952-1956?
Δελτίο Ελλήνων Κοινωνιολόγων  (NT:  Κοινωνιόγραμμα) / Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων,  1984 – 1989
Δελτίο Ενώσεως Ιατρών Νοσηλευτηρίων Αθηνών – Πειραιώς / ΕΙΝΑΠ, 1979 – 1982 ?
Δελτίο Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης  (ΝΤ: Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. Πρακτικά) / Ιατρ Ετ Θεσ/κης, 1956-1982
Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής / Πανελλήνια Ένωση και Πανελλ Ετ Φαρμακοποιών Νοσηλ Ιδρυμάτων, 1982-
Δελτίον / Ιατρική Εταιρεία Αθηνών,   1900- 19??
Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας /  Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία, 1956-
Δελτίον Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  1951 – ?
Δελτίον Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,  1952-1973
Δελτίον Πρακτικών Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών,  1945-1968
Δελτίον Στατιστικής Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής (NT: Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής), 1960-1974
Δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΝΤ:  Ελλ Χειρ Ορθ & Τραυμ),  1948-1965
Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας (ΝΤ: Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society), 1950-2001
Δελτίον της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας /  Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία,    1967 – 1988,   ΕΑ
Δελτίον της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας  (ΝΤ:  Αρχεία Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας),   1932 – 1947
Δελτίον της εν Αθήναις Ιατροχειρουργικής Εταιρείας, 1934-?
Δέλτος / Σύλλογος “Φίλοι Μουσείου Ελληνικής Ιατρικής”,  1991-
Δημόσια υγεία / Σύλλογος Εποπτών Δημόσιας Υγείας, 1983-
Δημόσια  Υγιεινή,  1998 – ?
Διατροφή / Εταιρεία Διατροφή, 2003?-
Διατροφή Διαιτολογία / Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, 1985-2009?
Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2009
Το Δόντι, 1998-
 Εγκέφαλος /  Ελληνική Νευρολογική και Ψυχιατρική Εταιρεία, 1962-  ,  ΕΑ
Εγχειρίδιον διεθνούς στατιστικής ταξινομήσεως των νόσων, των κακώσεων και των αιτιών θανάτου / WH0,  1951? –
Έκθεση Πεπραγμένων / Δρομοκαϊτειο Θεραπευτήριο,  1940 –
Εκλογή : θέματα κοινωνικής πρόνοιας /  Ετ  Πτυχιούχων Πανεπ  Σχολών Κοινωνικής Εργασίας, 1964-1995
Ελευθώ / Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Αθηνών,  1958-  ,  ΕΑ
Ελληνικά αρχεία AIDS / Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, 1993-  ,  ΕΑ
Ελληνικά διαβητολογικά χρονικά / Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 1988-  ,  ΕΑ
Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά /  Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, 1967-  ,  ΕΑ
Ελληνική Αγγειοχειρουργική / Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία, 1996-  ,  ΕΑ
Ελληνική Αεροπορική & Διαστημική Ιατρική / Ελλ  Ετ Αεροπορικής Και Διαστημικής Ιατρικής,  2004-
Ελληνική Ακουολογία Νευροωτολογία / Πανελλήνια Ιατρικη Ακουολογικη-Νευροωτολογικη Εταιρεία,  2001?
Ελληνική Ακτινολογία (NT:  Hellenic Journal of Radiology) / Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, 1968-2014,   ΕΑ
Ελληνική αλλεργιολογία και κλινική ανοσολογία / Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, 1992-
Ελληνική αναισθησιολογία /Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία, 1966-  ,  ΕΑ
Ελληνική Γαστρεντερολογία (ΝΤ: Annals of Gastroenterology)  /Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία,   1988-1999,   ΕΑ
Ελληνική Επιθ  Αθηροσκλήρωσης (ΝΤ: Hellenic J  οf Atherosclerosis)/ Ελλην Ετ Αθηροσκλήρωσης, 2010-2015,   ΕΑ
Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολ  Αφροδισι(ΠΤ: Αρχεία του Νοσ “Ανδρέας Συγγρός”)/ Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”, 1990- ,  ΕΑ
Ελληνική Επιθεώρηση Διαιτολογίας – Διατροφής /  Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, 2010-
Ελληνική Ιατρική / Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 1927-  ,  ΕΑ
Ελληνική Ιατρική Επιθεώρηση  (ΠΤ: Πρόοδοι στην Ιατρική Επιστήμη) / Ετ Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδ, 1999-  , ΕΑ
Ελληνική Ιολογία / Ελληνική Εταιρεία Ιολογίας, 1995-
Ελληνική καρδιολογική επιθεώρηση /  Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, 1960-  ,  ΕΑ
Ελληνική κτηνιατρική /  Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, 1958-
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία / Ελληνική Μαιευτική Γυναικολογική Εταιρεία, 1954-
Ελληνική Νευροχειρουργική / Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία, 1993-  ,  ΕΑ
Ελληνική Νεφρολογία / Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, 1989-  ,  ΕΑ
Ελληνική Ογκολογία(ΠΤ:  Αρχεία του Ελλ Αντικαρκινικού Ινστ)/ Ενωση Επιστ Προσωπικού  Νοσοκ “Ο Αγ Σάββας”, 1975-  ,  ΕΑ
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία : ενημερωτικό δελτίο, 1983-
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση / Ελληνική Ορθοδοντική Εταιρεία,  1998-
Ελληνική Ουρολογία (ΠΤ: Ελλ Ουρολογική Επιθεώρησις, ΝT: Hellenic Urology ) / Ελλ Ουρολογική Ετ, 1989-2010,  ΕΑ
Ελληνική Ουρολογική Επιθεώρησις (NT: Ελληνική Ουρολογία) / Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, 1963-1988
Ελληνική Παιδοχειρουργική / Ελληνική Εταιρεία Χειρούργων Παίδων,  1986?-
Ελληνική Πλαστική Χειρουργική / Ελλην Εταιρ Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής, ?  ,  ΕΑ
Ελληνική Πνευμονολογική Επιθεώρηση (ΠΤ: Η Σωτηρία) / Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος  Αθηνών, 1983-  ,  ΕΑ
Ελληνική Πνευμ  και Φυμ Επιθεώρησις (ΠΤ: Πνευμ & Φυματ  Επιθεώρησις ) / Νοσ Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών, 1973-1977
Ελληνική Πυρηνική Ιατρική / Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας 1998-
Ελληνική Ρευματολογία (NT: Mediterranean Journal of Rheumatology) / Ελληνική Ρευματολογική Ετ, 1989-2014?,  ΕΑ
Ελληνική Χειρουργική (NT: Hellenic Journal Of Surgery) / Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, 1954-2009,  ΕΑ
Ελληνική Χειρουργική Ογκολογία / Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας, 2001-  ,  ΕΑ
Ελληνική Χειρουργική Ορθοπεδική και Τραυματολογία (NT:  Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica), 1966-2000,  ΕΑ
Ελληνική ψυχιατρική Γενικού Νοσοκομείου / Πανελλήνια Εταιρεία Ψυχιατρικής  Γενικού Νοσοκομείου,  2003-
Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου/ Νέα Ελλην Ετ ΩΡΛ Χειρ Κεφ Τραχ / 1981?-  ,  ΕΑ
Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής /Ετ Αναισθησ & Εντατικής Ιατρικής Β Έλλάδος, 2003-  ,  ΕΑ
Το Ελληνικό Περιοδικό για τη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρ (ΝΤ: Αρχεία Ελλ Στομ Γναθοπρ Χειρ)/ 1986-1999
Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης / Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος,    2008-  ,  ΕΑ
Εν τω βάθει / Νευρολογική Κλινική  ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ,  ??
Ενημέρωση των γιατρών / Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, 19??
Ενημερωτική έκδοση / Ελληνικη Εταιρια Γυναικολογικης Ενδοκρινολογιας,  2002?-
Ενημερωτική Έκδοση για τις Λοιμώξεις / Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, 1986-
Ενημερωτικό δελτίο / Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
 Το Ενημερωτικό Δελτίο : της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, 1983-
Εντός εκτός και επί της Ψυχιατρικής /  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης. A’ Ψυχιατρική Κλινική 1994-
Επιδημιολογικό Δελτίο Λοιμοδών Νοσημάτων Ελλάδος / Εθν Κέντρο Επιδ/γικής Παρακολούθησης και Παρέμβασης, 1998-
Επιθεώρηση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας / Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Μηχανικής,  1989-
Επιθεώρηση καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου / Ε.Μ.ΠΑ.Κ.Α.Ν,   2010-  ,  ΕΑ
Επιθεώρηση κλινικής φαρμακολογίας και φαρμακοκινητικής / PHARMAKON-Press, 1987-
Επιθεώρηση υγείας  / Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας, 1989- 
Επικοινωνία για τη νόσο Alzheimer / Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, 1997-
Επιστημονικά Χρονικά /  Ιατρική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά,  1995-  ,  ΕΑ
Επιστημονικά Χρονικά Ασκληπιείου Βούλας (ΝΤ: Ορθοπεδικά Χρονικά Ασκληπιείου Βούλας ), 1951-1955
Εργοθεραπεία / Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών,  1993
Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή ένωση.  Διεθνής έκδ, 1995-
Εφαρμοσμένη κλινική μικροβιολογία και εργαστηριακή διαγνωστική / Ετ Κλινικής Μικροβ & Εργαστς Διαγν, 1985-  ,  ΕΑ
Εφηβική γυναικολογία, αναπαραγωγή και εμμηνόπαυση / Ελληνική Ετ  Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας, 1989-
Θέματα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής /  Ετ  Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Β. Ελλάδος, 1990-
Θέματα μαιευτικής-γυναικολογίας / Ενωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, 1986-
Θέματα Νευροφυσιολογίας /  Ελλ  Ετ Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας & Κλινικής Νευροφυσιολογίας, 1993-
Θέματα Φυσικοθεραπείας / Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας, 1997-
 Θεραπεία / Γενική Χημικών Προϊόντων Α.Ε., 198?-
Θεραπευτικά Χρονικά / Χρω.Πει., 1950-?
Θώραξ (ΠΤ: Ελληνική Πνευμ και Φυματ Επιθεώρησις )/  Νοσοκομείον Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών],  1978-1979
Ιατρικά ανάλεκτα / Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία, 1998-
Ιατρικά Θέματα / Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 1996-
Ιατρικά Πεπραγμένα / Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, 1964-
Ιατρικά χρονικά, 1928-?   ΕΑ
Ιατρικά Χρονικά  Βορειοδυτικής  Ελλάδος / Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας,  1999-  ,  ΕΑ
Ιατρικά Χρονικά ΙΚΑ (ΝΤ: Ιατρική Επιθεώρηση ΙΚΑ ) / Ιατρική Εταιρεία του ΙΚΑ, 1964-1982
Ιατρικαί Αθήναι : Μηνιαία επιθεώρησις της βιολογίας και της ιατρικής, 1934-1954
Ιατρική/ Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών, 1962-  ,  ΕΑ
Ιατρική επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων / Υγειονομικά Σώματα του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας, 1966- ,  ΕΑ
Ιατρική Επιθεώρηση ΙΚΑ (ΠΤ: Ιατρικά Χρονικά ΙΚΑ) / IKA, 1988-  ,  ΕΑ
Ιατρική Επιθεώρηση του Ινστιτούτου “Ο Εγκέφαλος”, 1991-
Ιατρική Επικαιρότητα, 1997-
Ιατρική Επικοινωνία / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 1989,   ΕΑ
Ιατρική επιστήμη, πράξις,  1947-
Ιατρική. Ιατροβιβλιογραφία / ΙΑΤΡΟΤΕΚ
Ιατρική κίνησις, 1925-1933
Ιατρική Πρόοδος, 1896-19??
Ιατρική Συνεργασία,  1988-
Ιατρική της Εργασίας /  Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εργασίας, 1989-
Ιατρική του σήμερα,  1992-
Ιατρικό Βήμα / Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, 1981-  ,  ΕΑ
Ιατρικός Κόσμος / ‘Ομιλος Ιατρικού Αθηνών, 199?-
Ιατρικός Μηνύτωρ,  1901-1914
Ιατρικός Τύπος,  1990-
Ιατρολογοτεχνική Στέγη,  1969-
Ιπποκράτης  /  Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1972-  ,  ΕΑ
Ιπποκράτεια / ΠΓΝ Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο” , 1997-  ,  ΕΑ
Ιπποκράτειο / ΠΓΝ Αθηνών “Ιπποκράτειο”,  1991-
Καρδιά και αγγεία  / Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, 1996-  ,  ΕΑ
Καρδιακή Ανεπάρκεια / Καρδιολογική Κλιν  Πανεπιστ  Αθηνών & Θεσ/νίκης, 2004-
Καρδιολογία / Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος,  1998-
Καρδιολογική γνώμη/ Eλληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας 2006-
Καρκίνου Πρόληψις / Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ογκολογίας, 2012-  ,  ΕΑ
Κεφαλαλγία / Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας, 1993-
Κινησιολογία /  ΕΚΠΑ.ΤΕΦΑΑ.Τομέας Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης, 1996-
Κλινικά χρονικά / ΠΓΝ  Νίκαιας  “Δ. Βασιλείου”,  1971-  ,  ΕΑ
Κλινική : 15ήμερος ιατρική επιθεώρησις, 1925-1955
Κλινική ιατρική : δελτίον ελλήνων ιατρών, 1964-1965
Κοινωνία Οικονομία και Υγεία /  Ινστιτούτο Επιστημών της Υγείας, 1992-
Κοινωνία και Ψυχική Υγεία / Επιτρ Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστ  Θεσ/νίκης, 2006-
Κοινωνική εργασία /  Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, 1986-
Κοινωνιόγραμμα (ΠΤ: Δελτίο Ελλήνων Κοινωνιολόγων) / Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων, 1990-
Κολποσκόπηση και Γυναικολογικός Καρκίνος / Ελλ Ετ  Παθολ  Τραχύλου και Κολποσκόπησης 1995-1996
Κτηνιατρική Ενημέρωση / Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, 1990-
Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική / Αθήνα : Ελλ  Ετ  Ενδοσκοπικής Χειρουργικής.., 1999-
Μ’ ενδιαφέρει (ΠΤ: Μάχη και ελπίδα)/Eλληνική Aντικαρκινική Eταιρεία, 1993-?
Μαιευτικά χρονικά, 1987-?
Μάχη και ελπίδα / (ΝΤ: Μ’ ενδιαφέρει) / Eλληνική Aντικαρκινική Eταιρεία, 1983-1992
Μεταμόσχευση / Ένωση Δωρητών Οργάνων Σώματος Ανθρώπου, 1990-?
Μεταμόσχευση οργάνων & ιστών / Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων, 1996-?
Μικροβιολογικά Χρονικά / Μικροβιολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 1985-2007
Νέα παιδιατρικά χρονικά (ΠΤ: Παιδιατρικά χρονικά) / Αριστοτέλειο Παν  Θεσ/κης. Α’ Παιδ  Κλιν, 2000-
Νέα Υγεία / Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, 1993-
Νεανικός Διαβήτης / Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών…, 1991-
Νευρολογία / Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία 1992-  ,  ΕΑ
Νευροψυχιατρικά χρονικά /  Πανελλήνιος Ετ  Ψυχολ, Νευρ  &  Ιατροψυχολ  Ερευνών, 1962-1972
Νοσηλεία, 2001-?
Νοσηλεία και έρευνα / Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών, 2007-  ,  ΕΑ
Νοσηλευτικά χρονικά /  Επιστημονική Νοσηλευτική Εταιρεία, 1992-?
Νοσηλευτική / Εθνικός Σύνδεσμος Διπλωματούχων Ελληνίδων Νοσοκόμων, 1965-
Νοσηλευτική παρέμβαση , 1999-2005
Νοσηλευτικό βήμα / Διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο Αθηνών “Υγεία”, 2002-
Νοσηλευτικό δελτίο ΕΣΔΝΕ, 1996-
Νοσοκομειακά Χρονικά / Ενωση Επιστημονικού Προσωπικού Νοσ  “Ο Ευαγγελισμός”, 1946-  ,  ΕΑ
Νοσοκομειακή γραμμή, 1992-?
Ογκολογικά Αρχεία / Ογκολογικό Νοσοκομείο “Οι Άγιοι Ανάργυροι”, 1992-
Ογκολογική Ενημέρωση / Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία 1999-
Οδοντιατρική, 1970-?
Οδοντιατρική Επιθεώρησις / Σύλλογος Φοιτητών Οδοντιατρικής,  1924-19??
Οδοντοστοματολογική Πρόοδος /  Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης Αθηνών 1947-?
Οικογένεια και Υγιεινή Διατροφή / Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, 1997 –
Οικογενειακή Γενική Ιατρική / Σύλλογος Γενικών Ιατρών Ελλάδος, 1992-
Οικογενειακός Προγραμματισμός / Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού,  1996-?
Ομοιοπαθητική Ιατρική / Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, 1974-
Ορθοδοντική Επιθεώρηση / Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος, 1988-
Ορθοπεδικά Χρονικά Ασκληπιείου Βούλας (ΠΤ: Επιστημονικά Χρονικά Ασκληπιείου Βούλας), 1956-1983?
Ορθοπαιδική / Ορθοπαιδική Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης, 1987-  ,  ΕΑ
Οστούν (ΝΤ: J of Musculoskeletal and Neuronal Interactions) / Ελλ Ετ  Μελέτης Μεταβολισμού  Οστών, 1993-?
Οφθαλμολογία / Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία, 1989-  ,  ΕΑ
Οφθαλμολογικά χρονικά /  Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, 1964-  ,  ΕΑ
Παιδιατρικά χρονικά (ΝΤ: Νέα παιδιατρικά χρονικά) / Αριστοτέλειο Παν  Θεσ/κης. Α’ Παιδ  Κλιν, 1971-2000
Παιδιατρική  (ΠΤ:  Αρχεία Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας) / Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία,    1974-  ,  ΕΑ
 Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος / Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος 1988-  ,  ΕΑ
Παιδιατρική Θεραπευτική Ενημέρωση / Α’ Παιδιατρική Κλιν Πανεπιστημίου Αθηνών, 1967-
Παιδοδοντία / Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία, 1985-
Πανελλήνιο Οφθαλμολογικόν Συνέδριον.Πρακτικά / Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, 1967-
Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο /  Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, 1961-
Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας. Πρακτικά /  Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, 1983-
Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας. Πρακτικά /  Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, 1982-
Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας. Πρακτικά /  Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, 197?-
Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Πρακτικά / Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία , 1958-
Πεπραγμένα / Α΄Οφθαλμολογική Κλινική Θεραπευτηρίου “Ο Ευαγγελισμός”, 1964-1982
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική / Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου, 2009-  ,  ΕΑ
Το περιοδικό της Φυσικοθεραπείας / Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών Βορείου Ελλάδος, 1986-?
Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα / Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία, 1990-
Πνευμονολογικά Θέματα / Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, 2002-
Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις  (ΠΤ:  Σωτηρία) /  Νοσ Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών, 1969-1972
Πνεύμων /  Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας , 1987-  ,  ΕΑ
Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, 1923-1971
Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης (ΝΤ: Δελτίο Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης), 1938-1955
Πρόοδοι στην Ιατρική Επιστήμη (ΝΤ: Ελληνική Ιατρική Επιθεώρηση) / Ετ Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδ, 1988-1995,  ΕΑ
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας / Ελληνική εταιρεία γενικής ιατρικής, 1989-  ,  ΕΑ
Ρευματολογικά Χρονικά (ΝΤ: Ελληνική Ρευματολογία) / Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, 1971-1972
Σεμινάρια Εσωτερικής Παθολογίας, 1992-?
Σεμινάριο Ανοσολογίας / Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας, 1981-
Σεμινάριο στη σεξουαλική αγωγή και υγεία . Πρακτικά, 1989 –
Σκελετική υγεία / Ελληνικό Ιδρυμα Οστεοπόρωσης, 2002-
Στατιστική κοινωνικής πρόνοιας και υγιεινής (ΠΤ: Δελτίον κοινωνικής στατιστικής πρόνοιας και υγιεινής),    1975 –
Στίγμα / Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2000-  ,  ΕΑ
Το στόμα / Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος,1969-
Στοματολογία / Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 1938-  ,  ΕΑ
Στους ρυθμούς της καρδιάς / Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, 1992-
Σύγχρονα Οφθαλμολογικά Θέματα  /  Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, 1980-1989?
Σύγχρονη Ιατρική Ενημέρωση / Ομιλος Ιατρικού Αθηνών, 2001-
Το Σύγχρονο Νοσοκομείο / Ελληνικός Νοσοκομειακός Σύνδεσμος, 1995-
Σύγχρονος οδοντίατρος / Εταιρεία Σύγχρονης Οδοντιατρικής, 1980-
Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση / Διεταιρική Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, ?
Συνταγογραφία (ΝΤ: Φάρμακα και Συνταγογραφία) / ΕΟΦ, 1984-2000
Σύχρονη Ιατρική της Εντατικής Θεραπείας / Πανεπιστημιακό Νοσ Ιωαννίνων. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, c1996-
Σχολική Υγιεινή / Κέντρο Μαθητικής Αντιλήψεως Αθηνών, 1941-?
Σωτηρία : Ελληνικά φυματιολογικά, χρονικά / Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών,   1940-1959
Η Σωτηρία (ΠΤ: Θώραξ ) / Νοσοκομείον Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών, 1979-1982
Τετράδια Ψυχιατρικής /  Επιστημονίκη Ένωση Κ.Θ.Ψ.Π.Α., 1984-  ,  ΕΑ
Τι Νεώτερο στη Ρευματολογία, 2004-?
Υγεία /  Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, 1992-
Υγεία – Τεχνολογία, 1989-1995,  ΕΑ
Υγεία του λαού, 1984-1987
Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας / Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 2000-
Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων / ΣΥΤΡΟ Ε.Π.Ε., 1995-1999
Φάρμακα και Συνταγογραφία (ΠΤ: Συνταγογραφία) / ΕΟΦ, 2001-
Φαρμακευτικά και επίκαιρα / Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 2007-
Φαρμακευτικά Χρονικά / Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών, ?1987-
Φαρμακευτική, 1988-
Φαρμακευτική αγωγή, 1989-
Το Φάρμακο / ΕΟΦ ,  1989-
Φαρμακοοικονομία / Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοοικονομίας, 2000-
Φυματιολογική Eπιθεώρησις,  1935-1941?
Φυσική Αγωγή-Αθλητισμός-Υγεία / ‘Ενωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ν. Ηρακλείου,  1995-
Φυσικοθεραπεία / Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, 1978-  ,  ΕΑ
Χειρουργικά Χρονικά/ Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 1996-
Χειρουργική Επιθεώρησις, 1904-? ,   ΕΑ
Χημικά Χρονικά / Ένωση Ελλήνων Χημικών, 1969-1997?,   ΕΑ
Χρονικά / Εργαστήριο Εγκληματολογίας &  Δικαστικής Ψυχιατρικής Τμήμ  Νομικής Πανεπ Θράκης, 1991-2001?
Χρονικά του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, 1957-  ,  ΕΑ
Χρονικά Παιδιατρικής Κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1972-
Ψυχή : μηνιαία ψυχοκοινωνιολογική επιθεώρησις, 1971-?
Ψυχιατρική/ Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, 1990-  ,  ΕΑ
Ψυχιατρική και νευρολογική επιθεώρησις , 1902 – 1911
Ψυχιατρική παιδιού & εφήβου / Παιδοψυχιατρική Ετ Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων, 2013-
Ψυχολογία / Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, 1992-
Ψυχολογίας Ανιχνεύσεις, 1991 –
Ψυχολογικά θέματα  / Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, 1988-
Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου/Πανελλ Ετ ΩΡΛ Χειρ Κεφ & Τραχήλου /  1981? –  , ΕΑ
Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica (ΠΤ: Ελληνική Χειρουργική Ορθοπεδική και Τραυματολογία),  2000-  ,  ΕΑ
Annals of Gastroenterology (ΠΤ: Ελληνική Γαστρεντερολογία) / Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, 2000-
Annual of the Faculty of Med. Aristotle ..(ΝΤ: Scientific Annals of the Faculty of Med. Aristotle..), 1955-1987
Aristotle University Medical journal (ΠΤ: Scientific Annals of the Faculty of Medicine. Aristotle ..), 2006-?  ,  ΕΑ
Forum of Clinical Oncology (ΠΤ: Βήμα Κλινικής Ογκολογίας ) / /Ετ  Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος,   2010-
Greek Journal of Clinical Pathology, 1988-?  ,  ΕΑ
Hellenic Journal οf Atherosclerosis (ΠΤ: Ελλην Επιθ  Αθηροσκλήρωσης ) / Ελλην Ετ Αθηροσκλήρωσης, 2016-
Hellenic Journal of Nuclear Medicine / Hellenic Society of Nuclear Medicine,   1998-  ,  ΕΑ
Hellenic Journal of Radiology (PT: Ελληνική Ακτινολογία) / Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία,   2016-
Hellenic Journal of Surgery (ΠΤ: Ελληνική Χειρουργική) / Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία,  2010-
Hellenic Urology (ΠΤ: Ελληνική Ουρολογία ) / Ελλ Ουρολογική Ετ,  2011-
HJOG / Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology, 2004-  ,  ΕΑ
Hormones / Greek Endocrine Society, 2002-
Hospital Chronicles / Ενωση Επιστημονικού Προσωπικού Νοσ  “Ο Ευαγγελισμός”, 2006-
Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions (ΠΤ: Οστούν),  2000-
Journal of Balkan Union of Oncology,  2002-  ,  ΕΑ
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society (ΠΤ: Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας), 2002-
Materia Medica Greca (ΠΤ: Minerva Medica Greca), 1989-? ,   ΕΑ
Mediterranean Journal of Rheumatology (ΠΤ: Ελληνική Ρευματολογία) /  Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, 2015-
Minerva Medica Greca (NΤ: Materia Medica Greca), 1973-1988
Scientific Annals of the Faculty of Medicine. Aristotle .. (ΝΤ: Aristotle University Medical j)1988-2006

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
              “Πηγές για τη συλλογή των στοιχείων είναι οι Κατάλογοι της Βιβλιοθήκης του ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ (Αλφαβητικός Κατάλογος
                και Κατάλογος των Περιοδικών με Εθνική Αναγνώριση), ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος των Επιστημονικών Περι-
                οδικών του ΕΚΤ καθώς και οι ιστοσελίδες των περιοδικών που εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή.
                Για τη θεματική κατάταξη των περιοδικών  χρησιμοποιήθηκαν οι θεματικές επικεφαλίδες της U.S.A. National Library
                 of  Medicine. Στη Θεματική  κατηγορία “Hospitals” αναγράφονται οι τίτλοι των περιοδικών των οποίων η πνευματική
                υπευθυνότητα ανήκει σε Νοσοκομεία ή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
                Στα περιοδικά με εθνική αναγνώριση οι δημοσιευμένες εργασίες των γιατρών αποτελούν κριτήριο συγκριτικής
                αξιολόγησης για την κατάληψη θέσης του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
                Συντομογραφίες:   ΝΤ=Νέος Τίτλος ,   ΠΤ=Προηγούμενος Τίτλος,  ΕΑ= Εθνική Αναγνώριση
                                                                                           Καλή Πλοήγηση
                                                                                           Κυριακή Σουμελίδου, Βιβλιοθηκονόμος ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ”
A
Acquired Immunodeficiency Syndrome 
    Ελληνικά αρχεία AIDS / Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, 1993- , ΕΑ  
Aerospace Medicine 
     Ελληνική Αεροπορική & Διαστημική Ιατρική / Ελλ  Ετ Αεροπορικής Και Διαστημικής Ιατρικής,     2004-
Allergy and Immunology 
     Ανοσία  / Ελληνική  Εταιρεία  Ανοσολογίας, 2004- , ΕΑ  
     Ελληνική αλλεργιολογία και κλινική ανοσολογία / Ελληνική Ετ Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, 1992-
     Σεμινάριο Ανοσολογίας / Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας, 1981-
Anesthesiology 
     Ελληνική αναισθησιολογία /Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία, 1966- , ΕΑ
     Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής /Ετ Αναισθησ & Εντατικής Ιατρικής Β Έλλάδος, 2003- , ΕΑ  
     Θέματα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής /  Ετ  Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Β. Ελλάδος, 1990-
Audiology 
     Ελληνική Ακουολογία Νευροωτολογία / Πανελλήνια Ιατρικη Ακουολογικη-Νευροωτολογικη Εταιρεία,  2001?-
B
Behavioral Sciences – includes Child Behavior, Sex Behavior, and Suicide 
see also Psychiatry; Psychology 
     Σεμινάριο στη σεξουαλική αγωγή και υγεία . Πρακτικά, 1989 –
Biomedical Engineering 
see also Technology 
     Βιοιατρική Τεχνολογία,1991-
        Επιθεώρηση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας / Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Μηχανικής,  1989-
Botany 
     Χρονικά του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, 1957- , ΕΑ
Brain 
see also Neurology; Psychophysiology 
     Εγκέφαλος /  Ελληνική Νευρολογική και Ψυχιατρική Εταιρεία, 1962- , ΕΑ
     Θέματα Νευροφυσιολογίας /  Ελλ  Ετ Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας & Κλινικής Νευροφυσιολογίας, 1993-
     Ιατρική Επιθεώρηση του Ινστιτούτου “Ο Εγκέφαλος”, 1991-
C
Cancer see Neoplasms 
Cardiology 
see also Vascular Diseases 
     Αρχεία των παθήσεων της καρδιάς και των αγγείων / Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, (195?-1960)
     Ελληνική καρδιολογική επιθεώρηση /  Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, 1960- , ΕΑ
     Επιθεώρηση καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου / Ε.Μ.ΠΑ.Κ.Α.Ν,   2010- , ΕΑ
     Καρδιά και αγγεία  / Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, 1996- , ΕΑ
     Καρδιακή Ανεπάρκεια / Καρδιολογική Κλιν  Πανεπιστ  Αθηνών & Θεσ/νίκης, 2004-
     Καρδιολογία / Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 1998-
     Καρδιολογική γνώμη/ Eλληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας 2006-
     Στους ρυθμούς της καρδιάς / Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, 1992-
Chemistry 
see also  Pharmacy 
     Χημικά Χρονικά / Ένωση Ελλήνων Χημικών, 1969-1997?,  ΕΑ
Communicable Diseases 
see also Acquired Immunodeficiency Syndrome; Allergy and Immunology; Epidemiology; Sexually Transmitted Diseases
     Ενημερωτική Έκδοση για τις Λοιμώξεις / Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, 1986-
     Επιδημιολογικό Δελτίο Λοιμοδών Νοσ  Ελλάδος / Εθν Κέντρο Επιδ/γικής Παρακολούθησης και Παρέμβασης, 1998-
Complementary Therapies – includes Acupuncture; Medicine, Traditional; Phytotherapy, and Spiritual Therapy 
     Ομοιοπαθητική Ιατρική / Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, 1974-
Critical Care – includes Intensive Care 
     Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής /Ετ Αναισθησ & Εντατικής Ιατρικής Β Έλλάδος, 2003- , ΕΑ
     Θέματα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής /  Ετ  Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Β. Ελλάδος, 1990-
     Σύχρονη Ιατρική της Εντατικής Θεραπείας    1996 –
D
Dentistry 
     Αρχεία ελληνικής στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής (ΠΤ: Ελληνικό..) / Ελλ Ετ Στομ Γναθοπρ Χειρ, 2000- , ΕΑ
     Το Δόντι,   1998-
     Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά /  Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, 1967- , ΕΑ
     Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία : ενημερωτικό δελτίο, 1983-
     Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση / Ελληνική Ορθοδοντική Εταιρεία, 1998-
     Το Ελληνικό Περιοδικό για τη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρ (ΝΤ: Αρχεία Ελλ Στομ Γναθοπρ Χειρ)/ 1986-1999
     Το Ενημερωτικό Δελτίο : της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας,   1983-
     Οδοντιατρική, 1970-?
     Οδοντιατρική Επιθεώρησις / Σύλλογος Φοιτητών Οδοντιατρικής,  1924-19??
     Οδοντοστοματολογική Πρόοδος /  Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης Αθηνών 1947-?
     Ορθοδοντική Επιθεώρηση / Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος, 1988-
     Παιδοδοντία / Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία, 1985-
     Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα / Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία, 1990-
     Το στόμα / Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος,1969-
     Στοματολογία / Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 1938- ,  ΕΑ
     Σύγχρονος οδοντίατρος / Εταιρεία Σύγχρονης Οδοντιατρικής, 1980-
Dermatology 
see also Sexually Transmitted Diseases 
     Αρχεία του Νοσοκομείου “Ανδρέας Συγγρός”(ΝΤ: Ελλην Επιθεώρηση Δερμ και Αφροδισιολογίας), 1931-1989
     Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας (ΠΤ: Αρχεία..) / Νοσοκομείο Α. Συγγρός, 1990-  ,   ΕΑ
E
Education 
     Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση / Διεταιρική Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, ?
Endocrinology 
     Ανήρ / Ελληνική  Ανδρολογική Εταιρεία,  Ενδοκρινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Ελενα  Βενιζέλου, 1988-
     Ελληνικά διαβητολογικά χρονικά / Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 1988-  ,   ΕΑ
     Ενημερωτική έκδοση / Ελληνικη Εταιρια Γυναικολογικης Ενδοκρινολογιας,  2002?-
     Νεανικός Διαβήτης / Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών…, 1991-
     Hormones / Greek Endocrine Society, 2002-
Epidemiology 
     Επιδημιολογικό  Δελτίο Λοιμοδών Νοσ  Ελλάδος / Εθν Κέντρο Επιδ/γικής Παρακολούθησης και Παρέμβασης, 1998-
F
Family Planning Services 
     Οικογενειακός Προγραμματισμός / Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού,  1996-?
     Σεμινάριο στη σεξουαλική αγωγή και υγεία . Πρακτικά, 1989 –
Forensic Sciences 
     Χρονικά / Εργαστήριο Εγκληματολογίας &  Δικαστικής Ψυχιατρικής Τμήμ  Νομικής Πανεπ Θράκης, 1991-2001?
G
Gastroenterology 
     Γαστρεντερολογικά χρονικά / Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Στατιστικής & Ερευνών,  1993 –
     Ελληνική Γαστρεντερολογία (ΝΤ: Annals of Gastroenterology)  /Ελλ Γαστρεντερολ  Ετ,   1988-1999,   ΕΑ
     Ενημερωτικό δελτίο / Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
     Annals of Gastroenterology (ΠΤ: Ελληνική Γαστρεντερολογία) / Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, 2000-
General Surgery – includes Oral Surgery and Plastic Surgery 
see also Transplantation 
     Αρχεία ελληνικής στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής (ΠΤ: Ελληνικό..) / Ελλ Ετ Στομ Γναθοπρ Χειρ, 2000- , ΕΑ
     Δελτίον της Ελλ Ετ Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΝΤ:  Ελλ Χειρ Ορθ & Τραυμ),  1948-1965
     Δελτίον της εν Αθήναις Ιατροχειρουργικής Εταιρείας, 1934-?
     Ελληνική Αγγειοχειρουργική / Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία, 1996- ,  ΕΑ
     Ελληνική Παιδοχειρουργική / Ελληνική Εταιρεία Χειρούργων Παίδων,  1986?-
     Ελληνική Πλαστική Χειρουργική / Ελλην Εταιρ Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής, 19??- ,  ΕΑ  
     Ελληνική Χειρουργική (NT: Hellenic Journal Of Surgery) / Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, 1954-2009,   ΕΑ
    Ελληνική Χειρουργική Ογκολογία / Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας, 2001-  ,   ΕΑ
    Ελληνική Χειρουργική Ορθοπεδική και Τραυματολογία (NT:  Acta Orthop et Traumatologica Hellenica), 1966-2000,   ΕΑ
    Το Ελληνικό Περιοδικό για τη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρ (ΝΤ: Αρχεία Ελλ Στομ Γναθοπρ Χειρ)/ 1986-1999
    Ιατρικά Χρονικά  Βορειοδυτικής  Ελλάδος / Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας,  1999-  ,   ΕΑ
     Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική / Αθήνα : Ελλ  Ετ  Ενδοσκοπικής Χειρουργικής.., 1999-
     Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Πρακτικά / Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία , 1958-
     Χειρουργικά Χρονικά/ Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 1996-  ,  ΕΑ
    Χειρουργική Επιθεώρησις, 1904-?
    Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica (ΠΤ: Ελληνική Χειρουργική Ορθοπεδική και Τραυματολογία),  2000-  ,  ΕΑ
     Hellenic Journal of Surgery (ΠΤ: Ελληνική Χειρουργική) / Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία,  2010-
Genetics 
     Γενετική του Ανθρώπου / Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ), 1999-2002
Geriatrics 
     Επικοινωνία για τη νόσο Alzheimer / Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, 1997-
Gynecology 
see also Obstetrics
      Γυναικολογία & Μαιευτική / Μαιευτική και Γυναικολ Ετ Βορειοδ & Κεντρικής Ελλάδος 1995 –
      Γυναικολογικός καρκίνος / Ελλ Ογκ Ετ, Ελλ Ετ  Παθ Τραχήλου Κολποσκόπησης και Εφαρμογών, Ελλ Κυτ Ετ, 1998 –
         προηγούμενοι τίτλοι:
         Γυναικολογική ογκολογία και κολποσκόπηση / Ελλ Ετ  Παθ Τραχήλου Κολποσκ  και Εφαρμογών Laser, 1996-1997
         Κολποσκόπηση και Γυναικολογικός Καρκίνος / Ελλ Ετ  Παθολ  Τραχύλου και Κολποσκόπησης 1995-1996
     Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία / Ελληνική Μαιευτική Γυναικολογική Εταιρεία, 1954-
     Ενημερωτική έκδοση / Ελληνικη Εταιρια Γυναικολογικης Ενδοκρινολογιας,  2002?-
     Εφηβική γυναικολογία, αναπαραγωγή και εμμηνόπαυση / Ελλ  Ετ  Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας, 1989-
     Θέματα μαιευτικής-γυναικολογίας / Ενωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, 1986-
     Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας. Πρακτικά /  Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας., 1983-
     HJOG / Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology, 2004-  ,  ΕΑ
H
Health Services
     Δημόσια υγεία / Σύλλογος Εποπτών Δημόσιας Υγείας, 1983-
     Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2009
     Επιθεώρηση υγείας  / Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας, 1989-
     Κοινωνία Οικονομία και Υγεία /  Ινστιτούτο Επιστημών της Υγείας, 1992-
     Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας / Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 2000-
Hematology 
     Αίμα / Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία,   2010 –
     Αιμοδοσία και μετάγγιση / Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας, 2010
History of Medicine – includes the History of Science 
     Δέλτος / Σύλλογος “Φίλοι Μουσείου Ελληνικής Ιατρικής”,  1991-
Hospitals 
     Ανήρ / Ελληνική  Ανδρολογική Εταιρεία,  Ενδοκρινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Ελενα  Βενιζέλου, 1988-
     Αρχεία του Ελλ Αντικαρκινικού Ινστ (ΝΤ: Ελληνική Ογκολογία ) /Νοσοκομείο “Ο  Αγιος Σάββας”, 1965-1974
     Αρχεία του Νοσοκομείου “Ανδρέας Συγγρός”, 1931-1989  (ΝΤ:Ελλην Επιθεώρηση Δερματολ και Αφροδισιολογίας)
     Ασκληπιειακά Χρονικά /  Επιστημονικό Συμβούλιο Γ. Νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας, 2000-
     Δελτίο Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών / Νοσοκομείον Παίδων “Η Αγία Σοφία”, 1953-  , EA
     Έκθεση Πεπραγμένων / Δρομοκαϊτειο Θεραπευτήριο,  1940 –
     Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας / Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”,   1990-  , EA
     Ελληνική Πνευμονολογική Επιθεώρηση / Νοσ  Νοσημάτων Θώρακος  Αθηνών, (1983- ),   EA,       προηγούμενοι τίτλοι:
         Η Σωτηρία / Νοσοκομείον Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών, 1979-1982
         Θώραξ /  Νοσοκομείον Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών],  1978-1979
         Ελληνική Πνευμ  και Φυμ Επιθεώρησις / Νοσ Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών, 1973-1977
         Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις  /  Νοσ Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών, 1969-1972
         Σωτηρία : Ελληνικά φυματιολογικά, χρονικά / Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών,   1940-1959
     Ελληνική Ογκολογία(ΠΤ:  Αρχεία του Ελλ Αντικαρκινικού Ινστ)/ Ενωση Επιστ Προσωπικού  Νοσ “Ο Αγ Σάββας”, 1975-  , EA
     Εν τω βάθει / Νευρολογική Κλινική  ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ,  ??
     Ενημερωτική Έκδοση για τις Λοιμώξεις / Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, 1986-
     Επιστημονικά Χρονικά /  Ιατρική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά,  1995-  , EA
     Επιστημονικά Χρονικά Ασκληπιείου Βούλας (ΝΤ: Ορθοπεδικά Χρονικά Ασκληπιείου Βούλας ), 1951-1955
     Ιατρικά ανάλεκτα / Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία, 1998-
     Ιατρικά Πεπραγμένα / Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, 1964-
     Ιατρική επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων / Υγειον Σώματα του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας, 1966-  , EA
     Ιατρικός Κόσμος / ‘Ομιλος Ιατρικού Αθηνών, 199?-
     Ιπποκράτεια / ΠΓΝ Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο” , 1997-  , ΕΑ
     Ιπποκράτειο / ΠΓΝ Αθηνών “Ιπποκράτειο”,  1991-
     Ιπποκράτης  /  Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1972-  , ΕΑ
     Καρδιακή Ανεπάρκεια / Καρδιολογική Κλιν  Πανεπιστ  Αθηνών & Θεσ/νίκης, 2004-
     Κλινικά χρονικά / ΠΓΝ  Νίκαιας  “Δ. Βασιλείου”,  1971-  , ΕΑ
     Κινησιολογία /  ΕΚΠΑ.ΤΕΦΑΑ.Τομέας Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης, 1996-
     Κοινωνία και Ψυχική Υγεία / Επιτρ Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστ  Θεσ/νίκης, 2006-
     Νέα παιδιατρικά χρονικά (ΠΤ: Παιδιατρικά χρονικά) / Αριστοτέλειο Παν  Θεσ/κης. Α’ Παιδ  Κλιν, 2000-
     Νεανικός Διαβήτης / Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών…, 1991-
     Νοσηλευτικό βήμα / Διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο Αθηνών “Υγεία”, 2002-
     Νοσοκομειακά Χρονικά / Ενωση Επιστημονικού Προσωπικού Νοσ  “Ο Ευαγγελισμός”, 1946-  , ΕΑ
     Νοσοκομειακή γραμμή, 1992-?
     Ογκολογικά Αρχεία / Ογκολογικό Νοσοκομείο “Οι Άγιοι Ανάργυροι”, 1992-
     Ορθοπεδικά Χρονικά Ασκληπιείου Βούλας (ΠΤ: Επιστημονικά Χρονικά Ασκληπιείου Βούλας), 1956-1983?
     Παιδιατρικά χρονικά (ΝΤ: Νέα παιδιατρικά χρονικά) / Αριστοτέλειο Παν  Θεσ/κης. Α’ Παιδ  Κλιν, 1971-2000
     Παιδιατρική Θεραπευτική Ενημέρωση / Α’ Παιδιατρική Κλιν Πανεπιστημίου Αθηνών, 1967-
     Στίγμα / Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2000- , ΕΑ
     Σύγχρονη Ιατρική Ενημέρωση / Ομιλος Ιατρικού Αθηνών, 2001-
     Το Σύγχρονο Νοσοκομείο / Ελληνικός Νοσοκομειακός Σύνδεσμος, 1995-
     Σύχρονη Ιατρική της Εντατικής Θεραπείας / Πανεπ  Νοσ Ιωαννίνων. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 1996-
     Χρονικά Παιδιατρικής Κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1972-
     Hospital Chronicles / Ενωση Επιστημονικού Προσωπικού Νοσ  “Ο Ευαγγελισμός”, 2006-
I
Internal Medicine 
     Σεμινάρια Εσωτερικής Παθολογίας, 1992-?
J
L
M
Medicine –  includes General Medicine, Medical Research, Acta Medica and State Medical Journals 
     Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής  (ΠΤ: Αρχεία Ιατρικών Εταιρειών) /  Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, 1984-  , ΕΑ
     Αρχεία Ιατρικών Εταιρειών (ΝΤ: Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής) / Ιατρική Εταιρεία Αθηνών,   1975-1983
     Αρχείον ιατρικών επιστημών, 1946-196?
    Ασκληπιειακά Χρονικά /  Επιστημονικό Συμβούλιο Γ. Νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας, 2000-
     Ο Ασκληπιός /  Εν Αθήναις Ιατρική Εταιρεία, 1836-?
     Αχαϊκή Ιατρική / Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλλάδος-Πελοποννήσου, 1975-
     Βαλκανική Στρατιωτική Ιατρική Επιθεώρηση / Εθνική Αντιπρ Βαλκ  Επιτροπής  Στρατιωτικής Ιατρικής,   ΕΑ
     Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. Πρακτικά  / Ιατρική Ετ Θεσ/νίκης, 1987- , προηγούμενοι τίτλοι:
          Δελτίο Ιατρικής Εταιρείας Θεσ/κης ,  1956-1982
          Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, 1938- 1955
     Γαληνός, 1959 – , ΕΑ
     Γενική Ιατρική / Σύλλογος Γενικών Ιατρών Ελλάδας,   1992 –   
     Δελτίο / Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών,    1943 –
     Δελτίο Ενώσεως Ιατρών Νοσηλευτηρίων Αθηνών – Πειραιώς / ΕΙΝΑΠ, 1979 – 1982 ?
     Δελτίον / Ιατρική Εταιρεία Αθηνών,   1900- 19??
      Δελτίον Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,    1952-1973
      Δελτίον Πρακτικών Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών,    1945-1968
     Ελληνική Ιατρική  / Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 1927-  , ΕΑ
     Ελληνική Ιατρική Επιθεώρηση  (ΠΤ: Πρόοδοι στην Ιατρική Επιστήμη) / Ετ Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδ, 1999-  , ΕΑ
     Ενημέρωση των γιατρών / Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, 19??
     Επιστημονικά Χρονικά /  Ιατρική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά,  1995-  ,EA
     Επιστημονικά Χρονικά Ασκληπιείου Βούλας (ΝΤ: Ορθοπεδικά Χρονικά Ασκληπιείου Βούλας ), 1951-1955
     Ιατρικά ανάλεκτα / Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία, 1998-
     Ιατρικά Θέματα / Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 1996-
     Ιατρικά Πεπραγμένα / Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, 1964-
     Ιατρικά χρονικά, 1928-?  , ΕΑ
     Ιατρικά Χρονικά  Βορειοδυτικής  Ελλάδος / Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας,  1999-
     Ιατρικά Χρονικά ΙΚΑ (ΝΤ: Ιατρική Επιθεώρηση ΙΚΑ ) / Ιατρική Εταιρεία του ΙΚΑ, 1964-1982
     Ιατρικαί Αθήναι : Μηνιαία επιθεώρησις της βιολογίας και της ιατρικής, 1934-1954
     Ιατρική / Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών, 1962-  , ΕΑ
     Ιατρική επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων / Υγειον  Σώματα του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας, 1966- , ΕΑ
    Ιατρική Επιθεώρηση ΙΚΑ (ΠΤ: Ιατρικά Χρονικά ΙΚΑ) / IKA, 1988- , ΕΑ
    Ιατρική Επιθεώρηση του Ινστιτούτου “Ο Εγκέφαλος”, 1991-
     Ιατρική Επικαιρότητα, 1997
    Ιατρική Επικοινωνία / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 1989-  , ΕΑ
     Ιατρική επιστήμη, πράξις,  1947-
    Ιατρική. Ιατροβιβλιογραφία / ΙΑΤΡΟΤΕΚ
      Ιατρική κίνησις, 1925-1933
      Ιατρική Πρόοδος, 1896-19??
      Ιατρική Συνεργασία,  1988-
      Ιατρική του σήμερα,  1992-
      Ιατρικό Βήμα / Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, 1981- , ΕΑ
      Ιατρικός Κόσμος / ‘Ομιλος Ιατρικού Αθηνών, 199?-
      Ιατρικός Μηνύτωρ,  1901-1914
      Ιατρικός Τύπος,  1990-
      Ιατρολογοτεχνική Στέγη,  1969-
      Ιπποκράτεια / ΠΓΝ Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» , 1997-  , ΕΑ
      Ιπποκράτειο / ΠΓΝ Αθηνών “Ιπποκράτειο”,  1991-
      Ιπποκράτης /  Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1972-  , ΕΑ
     Κλινικά χρονικά / ΠΓΝ  Νίκαιας  “Δ. Βασιλείου”,  1971-  , ΕΑ
      Κλινική : 15ήμερος ιατρική επιθεώρησις, 1925-1955
      Κλινική ιατρική : δελτίον ελλήνων ιατρών, 1964-1965
     Νοσοκομειακά Χρονικά / Ενωση Επιστημονικού Προσωπικού Νοσ  “Ο Ευαγγελισμός”, 1946-  , ΕΑ
     Οικογενειακή Γενική Ιατρική / Σύλλογος Γενικών Ιατρών Ελλάδος, 1992-
     Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, 1923-1971
     Πρόοδοι στην Ιατρική Επιστήμη (ΝΤ: Ελληνική Ιατρική Επιθεώρηση) / Ετ Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδ, 1988-1995, ΕΑ
     Σύγχρονη Ιατρική Ενημέρωση / Ομιλος Ιατρικού Αθηνών, 2001-
     Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση / Διεταιρική Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
     Σύχρονη Ιατρική της Εντατικής Θεραπείας / Πανεπ  Νοσ Ιωαννίνων. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 1996-
     Aristotle University Medical journal, 2006-?,   ΕΑ,  προηγούμενοι τίτλοι:
          Scientific Annals of the Faculty of Medicine. Aristotle .., 1988-2006
          Annual of the Faculty of Med. Aristotle .., 1955-1987
      Hospital Chronicles / Ενωση Επιστημονικού Προσωπικού Νοσ  “Ο Ευαγγελισμός”, 2006-
      Materia Medica Greca (ΠΤ: Minerva Medica Greca), 1989-?
      Minerva Medica Greca (NΤ: Materia Medica Greca), 1973-1988,ΕΑ
Microbiology 
see also Virology 
      Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας /  Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία, 1956-  , ΕΑ
      Εφαρμοσμένη κλινική μικροβιολογία και εργαστηρ διαγνωστική / Ετ Κλινικής Μικροβ & Εργαστς Διαγνωστικής, 1985- ,ΕΑ
     Μικροβιολογικά Χρονικά / Μικροβιολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 1985-2007  
Military Medicine 
see also  Traumatology 
     Βαλκανική Στρατιωτική Ιατρική Επιθεώρηση / Εθνική Αντιπρ Βαλκ  Επιτροπής  Στρατιωτικής Ιατρικής,   ΕΑ
     Ιατρικά Πεπραγμένα / Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, 1964-
     Ιατρική επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων / Υγειον  Σώματα του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας, 1966- , ΕΑ
N
Neoplasms 
     Αρχεία του Ελλ Αντικαρκινικού Ινστ (ΝΤ: Ελληνική Ογκολογία ) /Νοσοκομείου “Ο Αγιος Σάββας”,  1965-1974
     Βήμα Κλινικής Ογκολογίας (ΝΤ: Forum of Clinical Oncology ) /Ετ  Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, 1997-2009
     Γυναικολογικός καρκίνος / Ελλ Ογκ Ετ, Ελλ Ετ  Παθ Τραχήλου Κολποσκόπησης και Εφαρμογών, Ελλ Κυτ Ετ, 1998 –
         προηγούμενοι τίτλοι:
         Γυναικολογική ογκολογία και κολποσκόπηση / Ελλ Ετ  Παθ Τραχήλου Κολποσκ  και Εφαρμογών Laser, 1996-1997
         Κολποσκόπηση και Γυναικολογικός Καρκίνος / Ελλ Ετ  Παθολ  Τραχύλου και Κολποσκόπησης 1995-1996
     Ελληνική Ογκολογία(ΠΤ:  Αρχεία του Ελλ Αντικαρκινικού Ινστ)/ Ενωση Επιστ Προσωπικού  Νοσοκ “Ο Αγ Σάββας”, 1975-, ΕΑ
    Ελληνική Χειρουργική Ογκολογία / Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας, 2001-  ,   ΕΑ
     Καρκίνου Πρόληψις / Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ογκολογίας, 2012-  , ΕΑ
     Μ’ ενδιαφέρει (ΠΤ: Μάχη και ελπίδα)/Eλληνική Aντικαρκινική Eταιρεία, 1993-?
     Μάχη και ελπίδα / (ΝΤ: Μ’ ενδιαφέρει) / Eλληνική Aντικαρκινική Eταιρεία, 1983-1992
     Ογκολογικά Αρχεία / Ογκολογικό Νοσοκομείο “Οι Άγιοι Ανάργυροι”, 1992-
     Ογκολογική Ενημέρωση / Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία 1999-
     Forum of Clinical Oncology (ΠΤ: Βήμα Κλινικής Ογκολογίας ) / Ετ  Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος,   2010-
     Journal of Balkan Union of Oncology,  2002-  , ΕΑ
Nephrology 
               Ελληνική Νεφρολογία / Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, 1989-  , ΕΑ
               Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας. Πρακτικά    1982 –
Neurology 
see also Brain
     Αρχεία νευρολογικής ιατρικής,  1997-
     Αρχεία  Νευροψυχολογικής  Ιατρικής  /  Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π., 1994-
     Δελτίο Ελληνικής Ωτο-νευρο-οφθαλμολογικής Εταιρείας / Ελληνική Ωτο-νευρο-οφθαλμ Εταιρεία, 1952-1956?
     Εγκέφαλος /  Ελληνική Νευρολογική και Ψυχιατρική Εταιρεία, 1962- , ΕΑ
    Εν τω βάθει / Νευρολογική Κλινική  ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ,  ??
     Επικοινωνία για τη νόσο Alzheimer / Ελληνική Ετ  Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, 1997-
     Θέματα Νευροφυσιολογίας /  Ελλ  Ετ Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας & Κλινικής Νευροφυσιολογίας, 1993-
     Κεφαλαλγία / Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας, 1993-
      Νευρολογία / Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία 1992-  , ΕΑ
     Νευροψυχιατρικά χρονικά /  Πανελλήνιος Ετ  Ψυχολ, Νευρ  &  Ιατροψυχολ  Ερευνών, 1962-1972
     Ψυχιατρική και νευρολογική επιθεώρησις,  1902 – 1911
Neurosurgery 
             Ελληνική Νευροχειρουργική / Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία, 1993-  , ΕΑ
Nuclear Medicine
see also Radiology
              Ελληνική Πυρηνική Ιατρική / Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας,   1998- 
              Hellenic Journal of Nuclear Medicine / Hellenic Society of Nuclear Medicine,   1998-  , ΕΑ
Nursing 
     Το Βήμα του Ασκληπίου / Τ.Ε.Ι.   Αθήνας.Τμήμα Νοσηλευτικής Α’,   2002- 
     Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης / Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος,    2008-  , ΕΑ
     Νοσηλεία, 2001-
     Νοσηλεία και έρευνα / Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών, 2007-  , ΕΑ
     Νοσηλευτικά χρονικά /  Επιστημονική Νοσηλευτική Εταιρεία, 1992-?
     Νοσηλευτική / Εθνικός Σύνδεσμος Διπλωματούχων Ελληνίδων Νοσοκόμων, 1965-
     Νοσηλευτική παρέμβαση , 1999-2005
    Νοσηλευτικό βήμα / Διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο Αθηνών “Υγεία”, 2002-
     Νοσηλευτικό δελτίο ΕΣΔΝΕ, 1996-
     Περιεγχειρητική Νοσηλευτική / Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου, 2009-  , ΕΑ
Nutritional Sciences 
     Διατροφή / Εταιρεία Διατροφή,   2003?-
     Διατροφή Διαιτολογία / Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων,    1985-2009?
     Ελληνική Επιθεώρηση Διαιτολογίας – Διατροφής /  Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, 2010-
     Οικογένεια και Υγιεινή Διατροφή / Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, 1997 –
    Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων / ΣΥΤΡΟ Ε.Π.Ε., 1995-1999
O
Obstetrics
see also Gynecology
     Γυναικολογία & Μαιευτική / Μαιευτική και Γυναικολογική Ετ Βορειοδ & Κεντρικής Ελλάδος,  1995 –
    Ελευθώ / Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Αθηνών,   1958-  , ΕΑ
     Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία / Ελληνική Μαιευτική Γυναικολογική Εταιρεία, 1954-
     ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΎΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ 
     Θέματα μαιευτικής-γυναικολογίας / Ενωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, 1986-
     Μαιευτικά χρονικά, 1987-?
     HJOG / Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology, 2004-  , ΕΑ
Occupational Medicine 
     Ιατρική της Εργασίας /  Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εργασίας, 1989-
    Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας / Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 2000-
Ophthalmology 
     Αρχεία Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος   1952-
     Δελτίο Ελληνικής Ωτο-νευρο-οφθαλμολογικής Εταιρείας / Ελλ  Ωτο-νευρο-οφθαλμ Ετ , 1952-1956?
     Δελτίον της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας /  Ελληνική Οφθαλμολογική Ετ, 1967 – 1988,  ΕΑ
     Οφθαλμολογία / Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία, 1989-  , ΕΑ
     Οφθαλμολογικά χρονικά /  Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, 1964-  , ΕΑ
     Πανελλήνιο Οφθαλμολογικόν Συνέδριον.Πρακτικά / Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, 1967-
     Πεπραγμένα / Α΄Οφθαλμολογική Κλινική Θεραπευτηρίου “Ο Ευαγγελισμός”, 1964-1982
     Σύγχρονα Οφθαλμολογικά Θέματα  /  Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, 1980-1989?
Orthopedics 
     Δελτίον της Ελλ Ετ Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΝΤ:  Ελλ Χειρ Ορθ & Τραυμ),  1948-1965
     Ελληνική Χειρουργική Ορθοπεδική και Τραυματολογία (NT:  Acta Orthop et Traumatologica Hellenica), 1966-2000,  ΕΑ
    Ορθοπεδικά Χρονικά Ασκληπιείου Βούλας (ΠΤ: Επιστημονικά Χρονικά Ασκληπιείου Βούλας), 1956-1983?
     Ορθοπαιδική / Ορθοπαιδική Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης, 1987-  , ΕΑ
     Οστούν (ΝΤ: J of Musculoskeletal and Neuronal Interactions) / Ελλ Ετ  Μελέτης Μεταβολισμού  Οστών, 1993-?
      Σκελετική υγεία / Ελληνικό Ιδρυμα Οστεοπόρωσης, 2002-
              Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica (ΠΤ: Ελληνική Χειρουργική Ορθοπεδική και Τραυματολογία),  2000-
      Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions (ΠΤ: Οστούν),  2000-
Otolaryngology 
see also Audiology 
      Δελτίο Ελληνικής Ωτο-νευρο-οφθαλμολογικής Εταιρείας / Ελληνική Ωτο-νευρο-οφθαλμ Εταιρεία, 1952-1956?
      Ελληνική Ακουολογία Νευροωτολογία / ΠανελλΙατρικη Ακουολογικη-Νευροωτολογικη Ετ,  2001?-
      Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου/ Νέα Ελλην Ετ ΩΡΛ Χειρ Κεφ Τραχ / 1981?-  , ΕΑ
      Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου/Πανελλ Ετ ΩΡΛ Χειρ Κεφ & Τραχήλου /  1981? –  , ΕΑ
P
Pathology – includes Pathologic Anatomy and Histopathology 
     Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής / Ελληνική Ετ  Γενικής Παθολογίας και Παθολ  Ανατομικής, 1986-  ,ΕΑ
     Greek Journal of Clinical Pathology, 1988-?  ΕΑ
Pediatrics 
     Αρχεία Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας (ΝΤ: Παιδιατρική ) / Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, 1940-1970
     Αρχεία Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας, 1980 –
     Δελτίο Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών / Νοσοκομείον Παίδων “Η Αγία Σοφία”, 1953- , ΕΑ
     Δελτίον της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας  (ΝΤ:  Αρχεία Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας),  1932 – 1947
     Ελληνική Παιδοχειρουργική / Ελληνική Εταιρεία Χειρούργων Παίδων,  1986?-
     Νέα παιδιατρικά χρονικά (ΠΤ: Παιδιατρικά χρονικά) / Αριστοτέλειο Παν  Θεσ/κης. Α’ Παιδ  Κλιν, 2000-
     Νεανικός Διαβήτης / Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών…, 1991-
     Παιδιατρικά χρονικά (ΝΤ: Νέα παιδιατρικά χρονικά) / Αριστοτέλειο Παν  Θεσ/κης. Α’ Παιδ  Κλιν, 1971-2000
     Παιδιατρική  (ΠΤ:  Αρχεία Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας)  / Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία,    1974-  , ΕΑ
     Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος / Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος 1988-  , ΕΑ
     Παιδιατρική Θεραπευτική Ενημέρωση / Α’ Παιδιατρική Κλιν Πανεπιστημίου Αθηνών, 1967-
     Παιδοδοντία / Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία, 1985-
     Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο /  Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, 1961-
     Σχολική Υγιεινή / Κέντρο Μαθητικής Αντιλήψεως Αθηνών, 1941-?
     Χρονικά Παιδιατρικής Κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1972-
     Ψυχιατρική παιδιού & εφήβου / Παιδοψυχιατρική Ετ Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων, 2013-
Pharmacology  – Pharmacy 
     Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής / Πανελλήνια Ένωση και Πανελλ Ετ Φαρμακοποιών Νοσηλ Ιδρυμάτων, 1982-
     Επιθεώρηση κλινικής φαρμακολογίας και φαρμακοκινητικής / PHARMAKON-Press, 1987-
    Συνταγογραφία (ΝΤ: Φάρμακα και Συνταγογραφία) / ΕΟΦ, 1984-2000
    Φάρμακα και Συνταγογραφία (ΠΤ: Συνταγογραφία) / ΕΟΦ, 2001-
     Φαρμακευτικά και επίκαιρα / Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 2007-
     Φαρμακευτικά Χρονικά / Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών, ?1987-
     Φαρμακευτική, 1988-
     Φαρμακευτική αγωγή, 1989-
     Το Φάρμακο / ΕΟΦ ,  1989-
     Φαρμακοοικονομία / Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοοικονομίας, 2000-
Physical and Rehabilitation Medicine – includes Occupational Therapy 
     Εργοθεραπεία / Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών,  1993
     Θέματα Φυσικοθεραπείας / Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας, 1997-
     Το περιοδικό της Φυσικοθεραπείας / Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών Βορείου Ελλάδος, 1986-?
     Φυσικοθεραπεία / Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, 1978-  , ΕΑ
Physiology – includes Muscles 
     Θέματα Νευροφυσιολογίας /  Ελλ  Ετ Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας & Κλινικής Νευροφυσιολογίας, 1993-
Primary Health Care
   Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας / Ελληνική εταιρεία γενικής ιατρικής, 1989-  , ΕΑ
Psychiatry- includes Mental Deficiency, Psychoanalysis, and Psychosomatic Medicine 
see also Substance-Related Disorders 
     Αρχεία  Νευροψυχολογικής  Ιατρικής  /  Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π., 1994-
     Εγκέφαλος /  Ελληνική Νευρολογική και Ψυχιατρική Εταιρεία, 1962- , ΕΑ
     Έκθεση Πεπραγμένων / Δρομοκαϊτειο Θεραπευτήριο,  1940 –
     Ελληνική ψυχιατρική Γενικού Νοσοκομείου / Πανελλήνια Εταιρεία Ψυχιατρικής  Γενικού Νοσοκομείου,  2003-
     Εντός εκτός και επί της Ψυχιατρικής /  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης. A’ Ψυχιατρική Κλινική 1994-
     Κοινωνία και Ψυχική Υγεία / Επιτρ Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστ  Θεσ/νίκης, 2006-
     Νευροψυχιατρικά χρονικά /  Πανελλήνιος Ετ  Ψυχολ, Νευρ  &  Ιατροψυχολ  Ερευνών, 1962-1972
      Στίγμα / Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2000-  , ΕΑ
     Τετράδια Ψυχιατρικής /  Επιστημονίκη Ένωση Κ.Θ.Ψ.Π.Α., 1984-  , ΕΑ
     Χρονικά / Εργαστήριο Εγκληματολογίας &  Δικαστικής Ψυχιατρικής Τμήμ  Νομικής Πανεπ Θράκης, 1991-2001?
     Ψυχιατρική/ Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, 1990-  , ΕΑ
     Ψυχιατρική και νευρολογική επιθεώρησις , 1902 – 1911
     Ψυχιατρική παιδιού & εφήβου / Παιδοψυχιατρική Ετ Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων, 2013-
Psychology – Hypnosis, Mental Health, Mental Processes, and Personality 
see also Behavioral Sciences 
     Αθλητική ψυχολογία / Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας,   1985 –
     Αρχεία  Νευροψυχολογικής  Ιατρικής  /  Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π., 1994-
     Αρχείον εφηρμοσμένης ψυχολογίας /  Ελληνικό Ψυχολογικό Ινστιτούτο, 1960-1961
     Νευροψυχιατρικά χρονικά /  Πανελλήνιος Ετ  Ψυχολ, Νευρ  &  Ιατροψυχολ  Ερευνών, 1962-1972
     Ψυχή : μηνιαία ψυχοκοινωνιολογική επιθεώρησις, 1971-?
     Ψυχολογία / Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, 1992-
     Ψυχολογίας Ανιχνεύσεις, 1991 –
     Ψυχολογικά θέματα  / Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, 1988-
Public Health – includes Community Health, Preventive Medicine, Public Health Policy, and Hygiene 
see also Communicable Diseases; Health Services; Statistics
     Δελτίον Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  1951 – ?
     Δελτίον Στατιστικής Κοιν Πρόνοιας και Υγιεινής (NT: Στατιστική Κοιν Πρόνοιας και Υγιεινής), 1960-1974
     Δημόσια υγεία / Σύλλογος Εποπτών Δημόσιας Υγείας, 1983-
     Δημόσια  Υγιεινή,     1998 – ?
     Νέα Υγεία / Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, 1993-
      Οικογένεια και Υγιεινή Διατροφή / Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, 1997 –
      Στατιστική κοινωνικής πρόνοιας και υγιεινής (ΠΤ: Δελτίον κοινωνικής στατιστικής πρόνοιας και υγιεινής),  1975 –
      Το Σύγχρονο Νοσοκομείο / Ελληνικός Νοσοκομειακός Σύνδεσμος, 1995-
      Σχολική Υγιεινή / Κέντρο Μαθητικής Αντιλήψεως Αθηνών, 1941-?
      Υγεία /  Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, 1992-
      Υγεία του λαού, 1984-1987
    Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας / Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 2000-
Pulmonary Medicine – includes Respiratory Tract Diseases, Thoracic Diseases, and Pulmonary Tuberculosis 
     Ελληνική Πνευμονολογική Επιθεώρηση / Νοσ  Νοσημάτων Θώρακος  Αθηνών, 1983- , ΕΑ προηγούμενοι τίτλοι:
         Η Σωτηρία / Νοσοκομείον Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών, 1979-1982
         Θώραξ /  Νοσοκομείον Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών],  1978-1979
         Ελληνική Πνευμ  και Φυμ Επιθεώρησις / Νοσ Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών, 1973-1977
         Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις  /  Νοσ Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών, 1969-1972
         Σωτηρία : Ελληνικά φυματιολογικά, χρονικά / Νοσ  Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών,   1940-1959
     Πνευμονολογικά Θέματα / Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, 2002-
     Πνεύμων /  Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας , 1987-  , ΕΑ
    Φυματιολογική Eπιθεώρησις,  1935-1941?
R
Radiology
see also  Nuclear Medicine 
     ΑκτινοΤεχνολογία/ Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδας,  1997-  , ΕΑ
     Ελληνική Ακτινολογία (NT:  Hellenic Journal of Radiology) / Ελλ  Ακτινολ  Ετ, 1968-2014
     Hellenic Journal of Radiology (ΠT: Ελληνική Ακτινολογία) / Ελλ Ακτινολ Ετ,  2016-  , ΕΑ
Rheumatology – includes Arthritis 
     Ελληνική Ρευματολογία (NT: Mediterranean Journal of Rheumatology) / Ελλ Ρευματολ Ετ, 1989-2014?  ΕΑ
     Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας.Πρακτικά /  Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, 197?-
     Ρευματολογικά Χρονικά (ΝΤ: Ελληνική Ρευματολογία) / Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, 1971-1972
     Τι Νεώτερο στη Ρευματολογία, 2004-?
      Mediterranean Journal of Rheumatology (ΠΤ: Ελληνική Ρευματολογία) /  Ελλ Ρευματολ  Ετ, 2015-
S
Sexually Transmitted Diseases 
see also Acquired Immunodeficiency Syndrome; Dermatology 
    Αρχεία του Νοσοκομείου “Ανδρέας Συγγρός”(ΝΤ: Ελλην Επιθεώρηση Δερμ και Αφροδισιολογίας), 1931-1989
     Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας / Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”,   1990-  , EA
Social Sciences 
     Το βήμα των κοινωνικών επιστημών / Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή,  1989-
     Δελτίο Ελλήνων Κοινωνιολόγων  (NT:  Κοινωνιόγραμμα) / Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων,  1984 – 1989
     Εκλογή : θέματα κοινωνικής πρόνοιας /  Ετ  Πτυχιούχων Πανεπ  Σχολών Κοινωνικής Εργασίας, 1964-1995
     Κοινωνία Οικονομία και Υγεία /  Ινστιτούτο Επιστημών της Υγείας, 1992-
     Κοινωνία και Ψυχική Υγεία / Επιτρ Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστ  Θεσ/νίκης, 2006
     Κοινωνική εργασία /  Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, 1986-
     Κοινωνιόγραμμα (ΠΤ: Δελτίο Ελλήνων Κοινωνιολόγων) / Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων, 1990-
Sports Medicine 
     Άθληση-Υγεία & Επιστήμη / Ελληνικός Οργανισμός Αθλητικών Επιστημών,   1999 –
     Αθλητιατρική  /  Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος 2006 –
     Αθλητική ψυχολογία / Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας,   1985 –
     Κινησιολογία /  ΕΚΠΑ.ΤΕΦΑΑ.Τομέας Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης, 1996-
     Φυσική Αγωγή-Αθλητισμός-Υγεία / ‘Ενωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ν. Ηρακλείου,  1995-
Statistics – includes Biometry, Demography
     Δελτίον Στατιστικής Κοιν Πρόνοιας και Υγιεινής (NT: Στατιστική Κοιν Πρόνοιας και Υγιεινής), 1960-1974
     Εγχειρίδιον διεθνούς στατιστικής ταξινομήσεως των νόσων, των κακώσεων και των αιτιών θανάτου / WH0,  1951? –
      Στατιστική κοινωνικής πρόνοιας και υγιεινής (ΠΤ: Δελτίον κοινωνικής στατιστικής πρόνοιας και υγιεινής),    1975 –
Substance-Related Disorders – includes Alcoholism, Drug Addiction, and Drug Abuse 
see also Psychiatry; Psychology 
      Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή ένωση.  Διεθνής έκδ,  1995-
Surgery see General Surgery 
T
Technology 
see also Biomedical Engineering
     Βιοιατρική Τεχνολογία, 1991-
     Υγεία  – Τεχνολογία, 1989-1995, ΕΑ
Therapeutics 
see also Complementary Therapies
     Θεραπεία / Γενική Χημικών Προϊόντων Α.Ε.,  198?-
     Θεραπευτικά Χρονικά / Χρω.Πει., 1950-?
Transplantation 
     Μεταμόσχευση / Ένωση Δωρητών Οργάνων Σώματος Ανθρώπου, 1990-?
     Μεταμόσχευση οργάνων & ιστών / Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων, 1996-?
Traumatology 
see also Military Medicine 
     Δελτίον της Ελλ Ετ Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΝΤ:  Ελλ Χειρ Ορθ & Τραυμ),  1948-1965
    Ελληνική Χειρουργική Ορθοπεδική και Τραυματολογία (NT:  Acta Orthop et Traumatologica Hellenica), 1966-2000,   ΕΑ
     Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica (ΠΤ: Ελληνική Χειρουργική Ορθοπεδική και Τραυματολογία),  2000-, ΕΑ
U
Urology 
see also Nephrology 
     Ελληνική Ουρολογία (ΠΤ: Ελληνική Ουρολογική Επιθεώρησις,  ΝT: Hellenic Urology ) / Ελλ Ουρολογική Ετ, 1989-2010,  ΕΑ
     Ελληνική Ουρολογική Επιθεώρησις (NT: Ελληνική Ουρολογία) / Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, 1963-1988
     Hellenic Urology (ΠΤ: Ελληνική Ουρολογία ) / Ελλ Ουρολογική Ετ,  2011-
V
Vascular Diseases – includes Blood Circulation, Hypertension, and Thrombosis 
     Αθηρολογία   / Εταιρεία  Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος, 2009 –  , ΕΑ
     Αθήρωμα / Ελληνική Εταιρεία Λιπιδολογίας και Αθηροσκλήρωσης, 1996 –
     Αρτηριακή υπέρταση/ Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρεία, 1992-  ,  ΕΑ
     Αρχεία των παθήσεων της καρδιάς και των αγγείων / Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία,  195?-1960
     Ελληνική Επιθ  Αθηροσκλήρωσης (ΝΤ: Hellenic J οf Atherosclerosis)/ Ελλ  Ετ Αθηροσκλήρωσης, 2010-2015,   ΕΑ
    Επιθεώρηση καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου / Ε.Μ.ΠΑ.Κ.Α.Ν,   2010-  ,  ΕΑ
      Καρδιά και αγγεία  / Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, 1996-  ,  ΕΑ
     Hellenic J οf Atherosclerosis (ΠΤ: Ελλην Επιθ  Αθηροσκλήρωσης) / Ελλην Ετ Αθηροσκλήρωσης, 2016-
Veterinary Medicine 
     Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας (ΝΤ: Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society), 1950-2001
     Ελληνική κτηνιατρική /  Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, 1958-
     Κτηνιατρική Ενημέρωση / Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, 1990-
     Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society (ΠΤ: Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας), 2002-
Virology 
     Ελληνική Ιολογία / Ελληνική Εταιρεία Ιολογίας,  1995-
W
Z
Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.