Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

2ο Περιφερειακό Κέντρο Αιμοδοσίας – Εξειδικευμένα τμήματα-Εξωτερικά Ιατρεία

 

Αντικείμενο:
Αιμοδοσία- Ιατρική των μεταγγίσεων, Αιμόσταση-Θρόμβωση, Αιμορραγικές Διαθέσεις (συγγενείς και επίκτητες) .

Εξειδίκευση σε περιστατικά:
Συγγενείς και επίκτητες αιμορραγικές διαθέσεις, θρομβοφιλίες, θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα.

Τμήματα

Α. Αιμοδοσία

 • Τμήμα Αιμοληψιών: Το τμήμα διενεργεί περίπου 18.000 αιμοληψίες κάθε χρόνο. Κατά το 2010 το 45% των μονάδων ήταν από συγγενικό

περιβάλλον των ασθενών και 55% από εθελοντές αιμοδότες.

Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται στο Κέντρο Αιμοδοσίας, στο ισόγειο του κτιρίου. Αίμα μπορεί να προσφέρει όποιος είναι 18-62 ετών και είναι υγιής.

Εκτός του τμήματος υπάρχον κινητά συνεργεία τα οποία καθημερινά πραγματοποιούν εθελοντικές αιμοληψίες σε διάφορους αιμοδοτικούς συλλόγους της Αττικής. Οι Σύλλογοι αυτοί έχουν δημιουργηθεί σε συνεργασία με Δήμους, εκκλησίες, εταιρείες, σχολεία και ο αριθμός τους φτάνει τους 130 ενώ μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των αιμοδοτών τους και των πρώτου βαθμού συγγενών τους.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2132061595 και 2132061035.

 

 • Τμήμα κίνησης αίματος Διακινούνται κατ’ έτος περι τις 50.000 μονάδες αίματος και παραγώγων οι οποίες καλύπτουν κατά τα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου καθώς και τις συνδεόμενες με το κέντρο ιδιωτικές κλινικές
 • Τμήμα ανοσοαιματολογίας : Στο τμήμα διενεργούνται ομάδες αίματος, δοκκιμασίες συμβατότητας, έλεγχος και ταυτοποίηση αυτο- και αλλο- ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων. Το τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου NEQAS.
 • Τμήμα παρασκευής παραγώγων αίματος : Παρασκευάζονται Παράγωγα αίματος σύμφωνα με τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Μέρος των παραγώγων υπόκειται σε αδρανοποίηση για μεταδιδόμενα με τα παράγωγα παθογόνα.
 • Εργαστήριο ορολογικού ελέγχου αίματος

Στο εργαστήριο ορολογικού ελέγχου υπάρχουν δύο αυτόματοι αναλυτές μικρο-ELISA (AxSYM) και ένας αυτόματος αναλυτής χημειοφωταύγειας (PRISM) στους οποίους πραγματοποιείται έλεγχος των υποχρεωτικών από τη νομοθεσία δεικτών, δηλαδή ανίχνευση HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1/2, και anti-HTLV I/II στον ορό των δειγμάτων αιμοδοτών και ασθενών. Η εξέταση για σύφιλη γίνεται με μακροσκοπική μέθοδο συγκολλητινοαντίδρασης.

Για το έτος 2009 ελέγχθηκαν συνολικά 18.589 δείγματα, ενώ για το έτος 2010 ελέγχθηκαν 18.428 δείγματα αιμοδοτών.

 

 • Κέντρο Μοριακού Ελέγχου

Στο εργαστήριο μοριακού ελέγχου πραγματοποιείται ανίχνευση νουκλεϊκών οξέων (ΝΑΤ – Nucleic Acid Technology) για τους ιούς HIV, HCV και HBV με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα.

 


Στο Κέντρο Αίματος χρησιμοποιείται το σύστημα Cobas s201, που αποτελείται από τρεις σειρές μηχανημάτων, η καθεμιά από τις οποίες περιλαμβάνει 1 μηχάνημα δειγματοληψίας Hamilton Star Pipettor, 3 μηχανήματα Cobas AmpliPrep και 2 Αναλυτές Cobas TaqMan και σε διαμόρφωση 1:3:2.

 

 

Στο Κέντρο Αίματος συγκεντρώνονται δείγματα αιμοδοτών από 11 συνολικά νοσοκομεία (Αγία Σοφία, Αγλαία Κυριακού, Αλεξάνδρα, Ελπίς, Ευαγγελισμός, ΙΚΑ Αθηνών, Ιπποκράτειο, ΝΙΜΤΣ, Ναυτικό Νοσοκομείο, 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο) και εξετάζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Cobas TaqScreen MPX (Roche Molecular Systems).

Για το έτος 2009 ελέγχθηκαν συνολικά και από τα 11 νοσοκομεία 89.359 δείγματα αιμοδοτών, ενώ για το έτος 2010 ελέγχθηκαν 92,837 δείγματα αιμοδοτών.

Αρχικώς ΝΑΤ αντιδρώντα δείγματα επανελέγχονται χρησιμοποιώντας είτε το ίδιο δείγμα, είτε δείγμα από τον ασκό πλάσματος με την ίδια τεχνική, ενώ πραγματοποιείται έλεγχος με τη δοκιμασία διάκρισης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Cobas AmpliScreen (Roche Molecular Systems).

 

 • · Μονάδα Αφαιρέσεων «Κων/νος Μαρκάκης»:

Στη μονάδα από την έναρξη της λειτουργίας της (1982) έως σήμερα πραγματοποιούνται αιμοπεταλιαφαιρέσεις (πρωινές ώρες εργάσιμες ημέρες κατόπιν ραντεβού: τηλ. Επικοινωνίας 2132061596.)

και θεραπευτικές αφαιρέσεις (πλασμαφαιρέσεις σε αιματολογικά νοσήματα και ανταλλαγή ερυθρών). Το 2010 συλλέχθηκαν περι τις 1500 μονάδες αιμοπεταλίων μονού δότη.

Το τμήμα εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση ασθενών με θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα.(ΤΤΡ ή σύνδρομο Moskowitz). Είναι το πρώτο τμήμα το οποίο ο αείμνηστος ιατρός αιματολόγος Κων/νος Μαρκάκης ξεκίνησε στην Ελλάδα τη θεραπευτική πλασμαφαίρεση το 1982 για την αντιμετώπιση της θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας. Σήμερα το τμήμα διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην διάγνωση και αντιμετώπιση της ΤΤΡ με σειρά  περίπου 120 ατόμων, τα οποία παρακολουθούνται σε τακτική βάση.

 

Β. ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

 • Εξωτερικό Ιατρείο Αιμόστασης-Θρομβοφιλίας, ασχολούμενο με διερεύνηση και θεραπεία αιμορραγικών και θρομβωτικών διαταραχών. Τηλέφωνο επικοινωνίας/ραντεβού 213 206 1124, εσ. 6324.               Ημέρες αιμοληψιών: Τρίτη –Πέμπτη: 8.15-9.30 και συμβουλευτικό ιατρείο κάθε Πέμπτη 11.00-13.00
 • · Ιατρείο ρύθμισης αντιπηκτικής αγωγής : Στο τμήμα ελέγχονται και ρυθμίζονται άτομα υπό αντιπηκτική αγωγή με αντιβιταμίνες Κ και χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες.

Ημέρες ιατρείου: Δευτέρα και Τετάρτη 8.15-9.00 π.μ.

 • Εργαστήριο Αιμόστασης/Θρομβοφιλίας (βιολογικού και μοριακού ελέγχου)
 • Στο εργαστήριο ρουτίνας διενεργείται έλεγχος βασικών παραμέτρων αιμόστασης,: PT INR, aPTT, Ινωδογόνο, D-Dimers, anti-Xa
 • Στο εξειδικευμένο τμήμα γίνεται προσδιορισμός παραγόντων πήξης, ανασταλτών πήξης και έλεγχος λειτουργικότητας αιμοπεταλίων  αλλά και περισσότερο εξειδικευμένες εξετάσεις αιμόστασης όπως: αντιπηκτικά λύκου, θρομβοελαστογραφία, έλεγχος γλυκοπρωτεϊνών αιμοπεταλίων με κυτταρομετρία ροής, μέτρηση ADAMTS 13., έλεγχος αντισωμάτων έναντι ηπαρίνης για διερεύνηση θρομβοπενίας από ηπαρίνη (HIT). Το εργαστήριο συμμετέχει στα προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου ΝEQAS και .ECAT.
 • Στο εργαστήριο του μοριακού ελέγχου διενεργείται μοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας και προγεννητικός έλεγχος αιμορροφιλίας. Το εργαστήριο συμμετέχει σε πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (Referenzinstitut für Bioanalytik)

Τηλέφωνο επικοινωνίας/ραντεβού 213 206 1124, εσ. 6324.

 

 • Εθνικό Κέντρο Αναφοράς αντιμετώπισης αιμορραγικών διαθέσεων

Στο τμήμα από την ίδρυσή του (1977) παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται  άτομα με συγγενείς και επίκτητες αιμορραγικές διαθέσεις.(αιμορροφιλίες, νόσος von Willebrand, σπάνιες ανεπάρκειες παραγόνων πήξης, αιμοπεταλιοπάθειες) To τμήμα είναι οργανωμένο και λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα σε 24ωρη βάση, παρέχοντας ολιστική φροντίδα στους πάσχοντες, που συμπεριλαμβάνει τη θεραπεία υποκατάστασης κατ’ οίκον, την προφυλακτική θεραπεία, την αντιμετώπιση των αναστολέων και την παροχή γενετικής συμβουλευτικής στις φορείς.  Σήμερα στο τμήμα είναι εγγεγραμμένα 850 άτομα.

 

Τηλ . επικοινωνίας 2132061594.

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.