Πρόγραμμα Αίθουσας Διδασκαλίας 5ου ορόφου

Προσοχή! Για οποιαδήποτε αλλαγή ή άλλη χρήση, ΠΡΕΠΕΙ να υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση
με την κα Ματζουράνη Μ. (Α΄ΠΚ 1ος όροφος, εσωτ. 6843) ή με το Γρ. Εκπαίδευσης (εσωτ. 6782)