ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

27 Ιαν: ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ, ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (1) 2. ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ,…