ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΑΚΟΥΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΥΣ

10 Μάι: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΑΚΟΥΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΥΣ

ΑΔΑ: 6ΕΝ94690Ω8-Θ2Τ Φορέας έκδοσης: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5857/10-05-2022 Θέμα: Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας…

09 Μάι: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: ΑΔΑ: ΩΣΑΕ4690Ω8-ΖΘ6 Φορέας έκδοσης: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5758/ 09-05-2022 Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)…

06 Μάι: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.Δ. 50/2022

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 50/2022 Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων…

05 Μάι: Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ’

Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για τη μεταφορά και τελική επεξεργασία Επικίνδυνων…

05 Μάι: B’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ FUSION

Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις…

19 Απρ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 50/2022 KAI EEΕΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50/2022 Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM…

12 Απρ: Α’ Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας

4705 Α ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΑΔΑΜ