Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

22 Σεπ: Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων αιμόστασης…

14 Σεπ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Για την κατάρτιση προϋπολογισμού για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας παροχής υπηρεσιών πλυσίματος, καθαρισμού και σιδερώματος ιματισμού του νοσοκομείου,…

09 Σεπ: Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια για την προμήθεια δύο…

09 Σεπ: Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας μεταφοράς Βιολογικού Υλικού (ασκών αίματος και παραγώγων,…

22 Αυγ: Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

ΑΔΑ: 6ΗΝΝ4690Ω8-ΣΗΤ Φορέας έκδοσης: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10754/22-08-2022 Θέμα: «Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας…

22 Αυγ: Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

ΑΔΑ: Ψ7ΘΩ4690Ω8-5ΔΘ Φορέας έκδοσης: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10755/22-08-2022 Θέμα: Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάθεση καθηκόντων ιατρού…