ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 117/2021

22 Νοέ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Β’ ΦΑΣΗ

Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια «ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ», για…

15 Νοέ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 114/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 114/2021 Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια αντιδραστηρίων διαγνωστικών εξετάσεων αιμόστασης με…

08 Νοέ: Β’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Π. ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την…

01 Νοέ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τ.Π. Α΄ΦΑΣΗ

Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ σε Δημόσια Διαβούλευση, για επτά (7) ημέρες, (έως 08/11/2021…

20 Οκτ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α’ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ σε Δημόσια Διαβούλευση, για επτά (7) ημέρες, (έως 29/10/2021…