ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Β’ ΦΑΣΗ

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2061850, fax: 213 2061638

22 Νοέ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Β’ ΦΑΣΗ

Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια «ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ», για…

08 Νοέ: Β’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Π. ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την…

01 Νοέ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τ.Π. Α΄ΦΑΣΗ

Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ σε Δημόσια Διαβούλευση, για επτά (7) ημέρες, (έως 08/11/2021…

20 Οκτ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α’ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ σε Δημόσια Διαβούλευση, για επτά (7) ημέρες, (έως 29/10/2021…

18 Οκτ: Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών  για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος, στεγνού καθαρισμού και σιδερώματος ιματισμού,  για…

05 Οκτ: Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια εμφυτεύσιμων συσκευών καρδιακού ρυθμού – βηματοδοτών,  για ένα (1) έτος, για την…

14 Σεπ: b΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εγχυτή του αξονικού τομογράφου του νοσοκομείου, τύπου…