Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2061850, fax: 213 2061638

24 Ιούν: Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια αντιδραστηρίων διαγνωστικών εξετάσεων αιμόστασης…

24 Ιούν: Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του μηχανογραφικού…

14 Ιούν: Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για δύο (2) έτη

Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη…

25 Μαΐ: Α΄ Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών  για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια υπηρεσιών εντομοκτονίας – μυοκτονίας των χώρων του Νοσοκομείου και του Παραρτήματος επί της Σεβαστουπόλεως 16

” Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών  για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια υπηρεσιών εντομοκτονίας – μυοκτονίας των…

11 Μαΐ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για τις…

28 Απρ: Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για τη συντήρηση ανελκυστήρων του κεντρικού κτιρίου επί της οδού Αγίου Θωμά 17 και του παραρτήματος επί της οδού Σεβαστουπόλεως 16, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, για ένα (1) έτος.

«Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για τη συντήρηση ανελκυστήρων του κεντρικού κτιρίου επί της οδού Αγίου Θωμά…

26 Απρ: Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό»

Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Αιματολογικού…