ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1 / 2019

25 Φεβ: Αποτελέσματα της αριθμ. πρωτ. 13857/18-12-2018 ΣΟΧ1/2018 ανακοίνωσης ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ του Νοσοοκομείου.

Αποτελέσματα της αριθμ. πρωτ. 513857/18-12-2018 ΣΟΧ1/2018 ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ του Νοσοοκομείου.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΩΔ 101…

29 Μάι: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

    ΦΕΚ 1736-Β-2020   Πρόσκληση Ενδιαφέροντος   ΦΕΚ 972/Β/19-3-2018   Έντυπο για εξειδίκευση κλινικής Μικροβιολογίας για ιατρούς Ε.Σ.Υ.  …

21 Δεκ: Αποτελέσματα της αριθμ. πρωτ. 515/18-10-2017 ΣΟΧ3/2017 ανακοίνωσης του Νοσοοκομείου.

Αποτελέσματα της αριθμ. πρωτ. 515/18-10-2017 ΣΟΧ3/2017 ανακοίνωσης του Νοσοοκομείου.   Α./ Πίνακας επιλογής – κατάταξης των υποψηφίων   Β./ Πίνακας…