Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΝΑ “ΛΑΙΚΟ”

ΟΡΑΜΑ: Νοσοκομείο στο οποίο δεν επιτρέπεται το κάπνισμα (SmokeFreeHospital) και η χρήση προϊόντων καπνού

ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

$          Να δημιουργήσει πλαίσιο αντικαπνιστικής κουλτούρας

$          Να ενημερώσει το προσωπικό, τους ασθενείς και τους επισκέπτες για την απαγόρευση του καπνίσματος

$          Να προστατεύσει το προσωπικό από το παθητικό κάπνισμα

$          Να υποστηρίξει το προσωπικό να διακόψει το κάπνισμα

$          Να διευκολύνει την εφαρμογή των διατάξεων του ανικαπνιστικού νόμου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ-ΡΟΛΟΙ

Υπεύθυνοι για την κατάρτιση Σχεδίου ελέγχου του καπνίσματος είναι ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από τους: Σύψα Νικόλαο (Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας-Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων), Σαμάρκο Μιχαήλ (Αν. Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ), Καραπάνου Αμαλία (ΠΕ Νοσηλεύτρια-Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων), Σαμπάνη Μιχαήλ (ΤΕ Νοσηλευτής-Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων) και Μπόρα Δήμητρα (ΤΕ Νοσηλεύτρια-Υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας/ΥΔΑΥΜ).

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή του Σχεδίου για τον έλεγχο του καπνίσματος είναι (εγκύκλιοι αρ. πρωτ. Γ.Π./Δ2β/οικ. 8809/31.01.2018 και αρ. πρωτ. Γ.Π./Δ2β/οικ. 90189/20.12.2019 Υπουργείου Υγείας):

α) ο Διοικητής του Νοσοκομείου και ο Διοικητικός Διευθυντής,

β) κατά όροφο ή τμήμα ή υπηρεσία : οι Συντονιστές Διευθυντές/Καθηγητές Διευθυντές/Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Διευθυντές (Ιατρική Υπηρεσία), οι Προϊστάμενοι/ες Νοσηλευτές/τριες (Νοσηλευτική Υπηρεσία) και οι Προϊστάμενοι/ες Τμημάτων/Γραφείων (Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία)

γ) ο Ιατρός Εργασίας και οι επισκέπτες/ριες υγείας.

Υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων είναι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης βαθμού Α’ και Β’, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ως καθολικός διάδοχος, μεταξύ άλλων φορέων ελέγχου, και του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), συνεργάζεται με τις ανωτέρων αρμόδιες αρχές για την ορθή εφαρμογή του Νόμου.

·       ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ Ν. 4633/2019 ΑΡ. 16

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π. οικ. 80727/15.11.2019 ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ, ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, Κ.ΛΠ.( ΦΕΚ 4177/Β/2019)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Δ2β/Γ.Π. οικ. 90189/201.12.2019 Γνωστοποίηση έκδοσης ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π. οικ. 80727/15.11.2019 και ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Η εφαρμογή της νομοθεσίας και η επακόλουθη δημιουργία ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από τις επικίνδυνες συνέπειες της χρήσης των προϊόντων καπνού, όπου όλοι θα απολαμβάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας και ποιότητας ζωής, χωρίς διακρίσεις, αποκλεισμούς και με σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα, αποτελεί συλλογικό στόχο, που απαιτεί, πέραν του ελέγχου, από όλους ανεξαιρέτως, αφοσίωση και επίδειξη αισθήματος ατομικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ευθύνης.

·        Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος Νοσοκομείων 1ης ΥΠΕ

·        ΓΡΑΜΜΗ 1142

για την επικοινωνία και ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας: παροχή βοήθειας για διακοπή καπνίσματος, ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία και υποβολή αναφοράς τυχόν παραβιάσεων Αντικαπνιστικού Νόμου

·       Αλήθειες και Ψέματα για τον καπνό

Αλήθειες

 • Ο καπνός σκοτώνει σχεδόν το ήμισυ των χρηστών του.
 • Ο καπνός σκοτώνει πάνω από 7 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια αυτών των θανάτων είναι αποτέλεσμα της άμεσης κατανάλωσης, ενώ περίπου 890.000 είναι το αποτέλεσμα της έκθεσης μη καπνιστών στο παθητικό – δευτερογενές κάπνισμα.
 • Η κατανάλωση καπνού και συναφών προϊόντων και το δευτερογενές κάπνισμα είναι οι κύριες αιτίες των καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως το έμφραγμα και το εγκεφαλικό επεισόδιο, συμβάλλοντας σε περίπου 3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως.
 • Η κατανάλωση καπνού είναι ο μόνος μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου στην υγεία και η κυριότερη αιτία πρόωρου θανάτου στην Ε.Ε., υπεύθυνη για σχεδόν 700.000 θανάτους ετησίως.
 • Περίπου το 80% του 1,1 δισεκατομμυρίου καπνιστών παγκοσμίως διαμένουν σε χώρες χαμηλού η μεσαίου εισοδήματος.
 • Ο πρόωρος θάνατος λόγω του καπνού στερεί πόρους από το οικογενειακό εισόδημα, αυξάνει το κόστος της φροντίδας υγείας και θέτει εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη.

Ψέματα

 • Ο καπνός δεν βλάπτει

Ο καπνός περιέχει σχεδόν 7.000 χημικές ουσίες, πολλές από τις οποίες είναι τοξικές, αλλά και καρκινογόνες, οι ακριβείς επιδράσεις των οποίων είναι αντικείμενο μακροπρόθεσμου και συστηματικού ελέγχου κι ερευνών. Εδώ και περισσότερο από πέντε δεκαετίες έχει αποδειχθεί κι έχει γίνει πλήρως αποδεκτό επιστημονικά και ιατρικά ότι η χρήση του καπνού αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου που σχετίζεται ευθέως με την εμφάνιση των κυριότερων μορφών καρκίνου, ασθενειών του καρδιαγγειακού συστήματος, της αναπνευστικής λειτουργίας και μια πληθώρας άλλων νοσημάτων, που οδηγούν στο θάνατο. Η Διεθνής Ταξινόμηση των Νόσων (ICD) έχει κατατάξει την εξάρτηση από τη νικοτίνη του καπνού και τις ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που επιφέρει, πέρα από παράγοντα κινδύνου, και αυτοτελώς ως ασθένεια.

 • Ο καπνός μπορεί να έχει και οφέλη

Είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι η χρήση του καπνού και των συναφών με αυτόν προϊόντων δεν επιφέρει καμιά απολύτως ευεργετική επίδραση στην υγεία, τη φυσική, ψυχική ή πνευματική λειτουργία του οργανισμού ή το κοινωνικό status και συμπεριφορά. Αντιθέτως, πέρα των βλαβερών συνεπειών για την υγεία, η εξάρτηση από τη νικοτίνη δημιουργεί ισχυρότατο εθισμό με συνέπειες στη διαταραχή της ψυχικής ισορροπίας που κάνει ακόμα δυσκολότερη τη διακοπή της χρήσης, ενώ μειώνει τις αντοχές και τις φυσικές ικανότητες του ατόμου.

 • Ορισμένα προϊόντα καπνού ή συναφή προϊόντα είναι ασφαλέστερες για την υγεία εναλλακτικές επιλογές από άλλα

Προϊόντα που προωθούνται στην αγορά ως ασφαλέστερες για την υγεία εναλλακτικές επιλογές έναντι των παραδοσιακών καπνικών προϊόντων, όπως είναι τα νέα προϊόντα καπνού (novel tobacco products) και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι επικίνδυνα για την υγεία. Πέραν της νικοτίνης, η οποία είναι μια εξαιρετικά εθιστική και τοξική ουσία, περιέχουν (ακόμα και τα φυτικά προϊόντα για κάπνισμα) χημικές ουσίες κι εκλύουν εκπομπές μέσω των συστατικών τους, που είναι επικίνδυνες για την υγεία κι ελέγχονται σε μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ως προς τις ακριβείς και μακροχρόνιες επιδράσεις τους. Τόσο η Ευρωπαϊκή, όσο και η εθνική νομοθεσία απαγορεύει κάθε αναφορά επί των προϊόντων ως προς τη μειωμένη βλάβη από τη χρήση τους σε σχέση με άλλα. Επιπλέον, τα προϊόντα αυτά θεωρείται ευρέως ότι αποτελούν το κυριότερο μέσο μετάβασης στα παραδοσιακά καπνικά προϊόντα, ενώ πρόσφατες μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν καταδείξει την άυξηση της χρήσης τους από νεαρές ηλικίες, αλλα και μη καπνιστές. Η μόνη επιστημονικά αποδεδειγμένη και ιατρικά αποδεκτή παγκοσμίως εναλλακτική επιλογή είναι η διακοπή της χρήσης.

 • Η διακοπή της χρήσης των προϊόντων είναι εύκολη και μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή

Η εξάρτηση από τη νικοτίνη είναι ισχυρότατη και δημιουργεί εθισμό, το μεγαλύτερο μάλιστα μετά την ηρωΐνη και την κοκαΐνη. Η διακοπή της χρήσης των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, αν και δεν αποκλείει την επιτυχία της ατομικής εξολοκλήρου προσπάθειας του χρήστη, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα μέσω των κατάλληλων ιατρείων διακοπής καπνίσματος και των ιατρικά αποδεκτών μεθόδων και μέσων.

 • Η διακοπή της χρήσης είναι δύσκολη. Επομένως η καλύτερη εναλλακτική επιλογή είναι η μείωση μόνο της χρήσης

Δεν υπαρχει κανένα απολύτως ασφαλές ως προς την υγεία κι επιστημονικά αποδεκτό όριο για την κατανάλωση των καπνικών και συναφών προϊόντων. Οι επικίνδυνοι για την υγεία παράγοντες υφίστανται ανεξάρτητα από το πόσο συστηματική είναι η χρήση τους ή τον αριθμό των μονάδων που καταναλώνονται. Ακόμα και η περιστασιακή χρήση έχει σημαντικές επιβλαβείς συνέπειες, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε βαριές εξαρτητικές συμπεριφορές. Αντιθέτως, οι ευεργετικές επιδράσεις για την υγεία από τη διακοπή της χρήσης είναι φανερές από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες ή μήνες.

 • Η χρήση του καπνού και των συναφών προϊόντων βλάπτει μόνο το χρήστη. Οι συνέπειες της παθητικής χρήσης είναι υπερεκτιμημένες

Είναι πλέον εδώ και δεκαετίες ευρέως αποδεκτό και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι, πέρα από τις πολύ σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην υγεία του χρήστη (πρωτογενής χρήση), η χρήση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων, ιδίως των καπνιζόμενων έχει επιβλαβείς επιδράσεις τόσο στην υγεία των μη χρηστών (δευτερογενής χρήση), αλλά και στο περιβάλλον (τριτογενής χρήση). Έχει τεκμηριωθεί ιατρικά οτι η χρήση προϊόντων καπνού από εγκύους επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη και την υγεία του εμβρύου, ενώ η αλόγιστη και χωρίς όρους χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων είναι επικίνδυνη για την υγεία των παιδιών, λαμβανομένων υπόψη μεταξύ άλλων της εξαιρετικά μιμητικής συμπεριφοράς των παιδιών και των νέων και τη μακροχρόνια έκθεση των μελλοντικών γενεών. Η κατανάλωση του καπνού και των συναφών με αυτόν προϊόντων έχει αρνητικές επιδράσεις στο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, στο οικογενειακό,κοινωνικό και εργασιακό περίγυρο, εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη και αυξάνει το κόστος της φροντίδας για τη δημόσια υγεία.

Πηγή: ιστοσελίδα Υπουργείου Υγείας (https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/antimetwpish-eksarthsewn/loipes-eksarthseis/antikapnistikh-politikh/5713-alhtheies-kai-psemata-gia-ton-kapno)

·       Επιβολή προστίμων

Για κάθε παράβαση, που διαπιστώνεται σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας, προβλέπονται συγκεκριμένα πρόστιμα.

Για το ύψος του προστίμου κριτήρια αποτελούν:

·                     Ο χώρος εντός του οποίου διαπιστώνεται η παράβαση, με πρώτα στη σειρά προτεραιότητας τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα όλων των ειδών και βαθμίδων και οι χώροι παροχής υπηρεσιών .

·                Η μη ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του καπνίσματος.

·         Η έλλειψη ανταπόκρισης του υπεύθυνου, σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση παράβασης, η παράλειψη πραγματοποίησης συστάσεων στους παραβάτες και η παράλειψη κλήσης των αρμοδίων οργάνων.

·                Η απουσία συνεργασίας του υπεύθυνου του οργανισμού ή της επιχείρησης με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου.

$1  ·                 Η επανάληψη της παράβασης στον ίδιο χώρο.

Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους.

Το ύψος του προστίμου για το κάπνισμα και την κατανάλωση καπνού σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727 (ΦΕΚ 4177/15-11-2019) φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Κλειστοί χώροι των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

100 € πρόστιμο για τον καπνιστή

500 € πρόστιμο για τον Υπεύθυνο Διαχείρισης.

Παραβάσεις:

·         Ανοχή ή μη επέμβαση του υπευθύνου.

·         Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων).

·         Απουσία ανταπόκρισης του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίησή της παράβασης, μη πραγματοποίηση συστάσεων.

·         Παράληψη κλήσης των αρμοδίων οργάνων ελέγχου.

·         Έλλειψη συνεργασίας με τα όργανα ελέγχου.

Για τα αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης

3000 εάν καπνίζει ο οδηγός και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης

1500 στον επιβαίνοντα που καπνίζει

Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της παρούσας παράβασης-υποτροπής διπλασιάζεται το αμέσως προηγούμενο υποβληθέν πρόστιμο.

·       Έντυπο Υλικό για το ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Ø  Αφίσα (1)

Ø  Αφίσα (2)

Ø  Αφίσα (3)

Ø  Αφίσα (4)

Επιλογές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.